znak SLSeverské listy

           

 

Radek Hylmar – Feminismus po finsku


Finské ženy získaly v roce 1906 jako první
v Evropě. Klenotnictví Kalevala Koru vydalo ke
stému výročí této události šperk s názvem Hlas
ženy (Naisen ääni). Foto: archiv LN

Při zpěvu eposu Kalevala sedí Finové naproti sobě,
 střídavě přednášejí jednotlivé verše a kývají se do
rytmu. Foto The New Human Interest Library, 1928

Finky v emancipačních bitvách vždy dosahovaly – a stále dosahují – pozoruhodných úspěchů. Je zajímavé sledovat téma genderových rolí v krásné literatuře, neboť současná finská beletrie reflektuje ženskou emancipaci poměrně výrazně.

Když dnešní finská literatura mluví o emancipaci žen, užívá přímo válečných termínů. Název románu Na domácí frontě Kariho Hotakainena (2003) však neodkazuje k válce ve smyslu boje mužů s ženami. Naopak, hrdina, muž v domácnosti, bojuje za emancipaci své ženy. Konkrétně tím, že zaměňuje stereotypní rozdělení domácích činností: vaří, pere, uklízí, vyměňuje plenky; vše proto, aby dal své ženě čas a sílu k plné emancipaci mimo domov, k možnosti jejího prosazení ve veřejné sféře. Muž krvácí na domácí frontě, aby umožnil své ženě kvalitní uplatnění na frontě veřejné

Ve stejné pozici se nachází i hlavní hrdina novely Švihadlo Juhy Seppäläho (1990); také zastává roli muže v domácnosti, ale zatímco Matti z „domácí fronty“ jde pevně za svým jasným cílem, neústupně jako býk, hrdina Švihadla žádný cíl nemá a v domácnosti je uvězněn pouze svou pasivitou. Přesto nacházíme několik důležitých shod: muž zastává domácí práce a žena je v obou případech ta aktivnější. Výměny rolí nesou páry obou literárních děl obtížně a jsou důvodem konfliktů, jež vyústí v tragické závěry. Je třeba říci, že Seppälä je zcela jiný autor než Hotakainen

Téma genderových rolí se objevuje už v Kalevale, základním finském eposu sebraném a dotvořeném Eliasem Lönnrotem v první polovině devatenáctého století. Ve dvacáté třetí runě „nevěstu naučují a napomínají, jak si má při muži vésti“. Takzvané domácí práce, mezi něž patří i starost o dobytek, jsou přiřčeny ženě. V runě, jež následuje, je napomínán muž…

Johanna Venhová, Poslední dopis N.

Ze sbírky Bez mapy (Ilman karttaa, 2000) přeložila Viola Parente-Čapková

Larva ve mně. Zárodek člověka,
půlměsíc velikosti nehtu,
semínko mandle v masitém váčku,
červík bez citu bez očí bez uší.
Udělám ženu, udělám muže?
Aby sedávala na útesu,
házela kameny, jedla, pila, milovala?

– Jsem silnější a nebojím se,
jen malinko: co až odejde z klína z náručí,
až ze mě spadne mateřství, křehké brnění,
budu pod ním scvrklá, bledá jako
paže po sundání sádry?

Kdyby tak věčně u prsu ječmínek,
rybička pod kůží na břiše,
zrnko mě a zrnko tebe.
Tehdy a tam budu klidná
dvě poloviny v sobě u sebe.

ms, Literární noviny, 15. července 2007

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Buďte první, kdo bude hodnotit článek!
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.951.409 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.158 sec. • www.severskelisty.cz • 44.200.140.218
file v.20230419.185220 • web last uploaded 20231105.233934
2017:302 • 2018:137 • 2019:144 • 2020:77 • 2021:106 • 2022:75 • 2023:34 • 2024:20