znak SLSeverské listy

           

 

Oslavy Slunovratu


Keltský Beltine

Keltský Beltine

Finský Juhannus

Finský Juhannus

Lotyššský Jáni

Oslavy ve Stonehenge

foto archiv Severských listů

V okamžiku, kdy se Slunce přikloní na své dráze nejblíže Zemi, a dosáhne tak nejsevernějšího bodu své dlouhé cesty, začíná u nás astronomické léto. Během tohoto období, které je označováno jako letní slunovrat, se nikdy v noci úplně nesetmí. Objevuje se tzv. astronomický soumrak, na první pohled noc, ale hvězdy jsou vidět špatně. Lidé si mohou užívat, aniž si to možná mnoho z nich uvědomuje, nejdelšího dne v roce. Vzniká tak prostor pro oslavy příchodu léta, známě severské Midnight Sun.

Oslavy slunovratu v minulosti

Lidé odedávna uctívají slunce v den letního slunovratu, čímž mu chtějí vyjádřit úctu a radost z úrody a sklizně. Léčivou sílu Slunce, která vrcholila v den slunovratu, si vážili v minulosti i Keltové. Tato moc byla spojována s uzdravující silou vody. Oltáře zasvěcené Slunci se proto často nacházely v blízkosti pramenů a studní. Tyto svatyně byly podle některých archeologů umísťovány do krajiny na základě astronomických poznatků a byly často součástí hradiště. Pokud dáváte přednost klidnějším oslavám, proč neuctít Slunce v den slunovratu návštěvou keltské vesnice či hradiště. Zkuste se brzy ráno pozorně dívat. Nevychází slunce někde nad vchodem do valů či nad místem, kde stála před tisíci lety svatyně?

Podle keltských tradic se v noci v den letního slunovratu pálily na nejvyšších kopcích posvátné ohně, podobně jako v současné době v noci, kdy se upalují čarodějnice (tzn. 30. dubna). Oslavy provázely tance okolo ohňů, rozhazování uhlíků po polích pro zajištění dobré úrody a žehnání dobytku zapálenými bylinami. Po příchodu křesťanství byly oslavy slunovratu pokládány za pohanské, a tak byly nahrazeny svátkem svatého Jana Křtitele (24. června), který se stejně jako slunovrat slavil pod širou oblohou.

Slunovrat jako výjimečná noc

Svatojánská noc, jak se tento magický čas mezi 21. a 22. červnem nazývá, v sobě podle českých tradic skrývá mnohá tajemství. Je to údajně čas, který spojuje milence, odkrývá poklady, při kterém se rozestupují skály a kouzla nabývají své působnosti. Traduje se, že během této noci vám semínko kapradí může přivolat lásku a kdy se díky květu kapradiny můžete stát neviditelným. Kouzlo prý působí ale jen v případě, že jste člověk „vyvolený“ a s úderem půlnoci najdete květ kapradí vyzařující světlo, položíte ho na bílý šat, do kterého jej necháte spadnout. Květ, který bude nosit „vyvolený“ na těle, mu zajistí neviditelnost a schopnost porozumět řeči zvířat, ptáků a stromů. Podle českých pověstí se o Svatojánské noci v lesích, na lukách a také v blízkosti bažin mohou prohánět bludičky a lesní panny. Pokud jste člověk, který má dobré srdce, bludičky a lesní panny vám neublíží a můžete být svědkem jejich tance. Pokud jste ovšem člověk závistivý a zlý, hrozí vám nějaká nepříjemnost nebo dokonce smrt. K této noci se vztahuje řada dalších pověr a je na každém z nás, zda v ně uvěří.

Midnight Sun ve Finsku

Jedním z nejpopulárnějších svátků ve Finsku je Midnight Sun ohlašující příchod několika vzácných teplých dní v roce a také okouzlujících a nekonečných bílých nocí. Půlnoční slunce září v některých oblastech Finska až po dobu 73 dní, a to od 17. května do 28. července. Finové se na tento svátek těší dlouho předem a zasvěcují ho zábavě a bohatýrskému veselí. Během nejdelšího dne v roce se finská města vylidní, lidé se uchylují do přírody a společně oslavují příchod půlnočního slunce. Aby si vše mohli pořádně vychutnat, slaví tento svátek o víkendu nejbližšímu ke svátku svatého Jana. V letošním roce tak připadají oslavy na 23. a 24. června. Kdo může, ten vyjede z města a s přáteli popíjí, hoduje, zpívá a tančí. Na vyvýšených místech se o půlnoci zapaluje obrovská vatra dřeva. Typická vatra se v minulosti stavěla z dřeva člunů a kolem ohně se shromažďovala rodina společně s přáteli. Ten, na koho se po zapálení vatry otočil kouř, si mohl být podle pověr jist, že již brzy najde svůj ideální protějšek. Kolem ohňů se dnes ale spíše zpívá, aby i ostatní věděli, že také vy oslavujete, bavíte se a užíváte si. Krátké severské léto je prostě zapotřebí pořádně přivítat. Součástí této každoroční zábavy je i pobyt v sauně. Hned ráno se sauny roztopí a Finové sem přijdou načerpat energii a teplo, aby tuto studenou letní noc ve zdraví přežili.

Oslavy Jáni v Lotyšsku

V Lotyšsku vrcholí třídenní oslavy léta, nazvané Jáni, v noci 23. června. Tato Svatojánská noc s sebou přináší jedny z nejbouřlivějších oslav v zemi a nikdo nechodí spát, aby nezmeškal východ Slunce. Oslavy probíhají u obrovského ohně, děvčata uvijí věnečky z polního kvítí a každý chlapec jménem Jánis dostane korunu z dubového listí. Vše doprovází zpěv písní, které se zpívají pouze tuto noc. Po východu slunce musí všichni muži naskákat do nejbližšího jezera či řeky. Každý si jistě dokáže představit, jak vydatné je v danou chvíli povzbuzování žen. Společně pak všichni pozdraví východ slunce a ranní rosou, která má tohoto jitra blahodárné účinky, si skropí tvář.

Oslavy slunovratu ve Stonehenge

Přes pět tisíc let starý kamenný chrám Stonehenge v Anglii láká po celý rok mnoho návštěvníků. V den letního slunovratu míří k této svatyni tisíce lidí, kteří zde společně vyčkávají východu slunce. Lidé si v dávných dobách všimli, že slunce v tento den začíná ztrácet sílu, a tak se mu snažili pomoci ji udržet například zapalováním ohňů či konáním různých rituálů. Zajímavostí je, že když oheň vyhasl, skákali do žhavého popela v ohništi, což jim mělo přinést štěstí a zdraví v příštím roce. Oslavy jsou provázeny bubnováním, zvuky píšťal, oslavnými ceremoniály a veselím.

Oslavy slunovratu na Slovensku

Také na Slovensku probíhají v den letního slunovratu oslavy, ovšem je nutné podotknout, že postupem času ztrácejí na síle. Právě v tento čas Slunce představované bohem Dažbogem, synem Svarogovým, dospěje ke svému vrcholu v pouti oblohou. Na počest přicházejícího léta, které umožní dozrání plodů, se lidé scházejí a oslavují dva živly – oheň a vodu. Konají se slavnostní obřady, lidé skáčou přes oheň a mohou se účastnit nočních koupelí. Tradičním způsobem – třením dřeva – zapalují ohně. Čtyři z těchto ohňů směřují na světové stany a jeden hlavní je uprostřed. Oslavy končí tradičně až po východu Slunce.

použity materiály Finlandia Vodky a agentury AMI Communication, 10. června 2007

v Severských listech publikováno

Související články

Midnight Sun 2008 ? oslavy pokračují – 14. 7. 2008
Midsommar ve Švédsku – 30. 6. 2007
Midnight Sun v Praze – 10. 6. 2007
Oslavy Slunovratu – 10. 6. 2007
Oslava Slunovratu ve Švédsku – 12. 5. 1999
Finské slavnosti léta – 1. 7. 1996

Hodnocení článku

Průměrná známka:  1,95   hodnoceno: 21 ×
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.951.413 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.094 sec. • www.severskelisty.cz • 44.200.140.218
file v.20230419.185837 • web last uploaded 20231105.233934
2017:412 • 2018:372 • 2019:677 • 2020:408 • 2021:346 • 2022:193 • 2023:122 • 2024:139