znak SLSeverské listy

           

 

Publikování v Severských listech

Pokud nebudete některým termínům rozumět, klidně je nečtěte. Fotografie můžete vždy poslat ve tvaru, jak vylezly z fotoaparátu, text můžete napsat jakkoliv i s chybami, my si s tím už nějak poradíme.

Články

Článek můžete napsat v jakémkoliv editoru.

Na formátování příliš nezáleží, upravujeme jej kvůli designu našich stránek. Kurzívou pište jen názvy knížek, her, filmů. Do uvozovek patří citace a zvláštní či netradičně pojaté výrazy. Cizí slova a latinské přírodopisné názvy pište kurzívou. Zvýrazňujte raději tučně než velkými písmeny (verzálkami, kapitálkami). Nepodtrhávejte.

Rozsah článku pro web je libovolný, kratší se ale lépe čte, není od věci udělat dlouhý text na několik pokračování.

Viz též všeobecné typografické zásady.

Fotografie

Pracujte s výřezy. Krajina vypadá mnohdy v panoramatickém záběru lépe, než ve čtverci.

Rozměr – pokud je fotografie kvalitní a nepotřebuje další úpravy, stačí, aby delší rozměr byl alespoň 1024px (na výšku = 800px). Mohou být i větší (optimálně delší rozměr = 2048px), my si je upravíme. Na DPI nezáleží.

Ze zkušenosti víme, že většina zaslaných fotografií moc kvalitní není, nevypadají nejlépe, je třeba je mírně upravit (nastavení bílé či optimalizace histogramu), nebo dokonce fotografie nejsou ostré. Proto je vhodné posílat fotografie většího rozměru, my je pro publikování připravíme a na závěr upravíme na správný rozměr.

Další úpravy – pokud trváte na stávající kvalitě fotografie, pak připište poznámku.

Doostřování – fotografie předem raději nedoostřujte. Pokud to bude potřeba, můžeme to před publikováním udělat sami. Doostřování fotografii degraduje a je to později velmi neopravitelné.

Komprimace – komprimaci JPEG používejte stupně 9 (90%) či více. Můžete samozřejmě i méně, ale obrázek bude opět degradovaný a neopravitelný.

Pokud si s úpravami fotek nerozumíte, nechte to na nás, můžete nám fotografie poslat ve stejném tvaru, jak jste je vyfotili. Nemůžete tím nic zkazit. Případně připište, co byste si s fotografií přáli udělat, ale neumíte to (velikost, barevnost, ořez).

Způsob zaslání fotek

Ideální je použít tzv. úschovnu na adrese www.uschovna.cz (poslat zásilku) – to je služba zdarma, každopádně jde o nejrychlejší a nejbezpečnější způsob pro přenášení většího množství dat.

E-mail není příliš optimální, přikládání větších příloh (mnoha fotografií) každá poštovní služba nemusí zvládnout. Nám tím však problémy nezpůsobíte.

Poštou nám můžete posílat fotografie na CD či paměťové kartě, papírové fotografie, diapozitivy nebo negativní film. Zaslané nosiče nepoškozené vracíme zpět.

Kontakty na redakci najdete v dolní části stránky.

Autorská práva a výběr článků

Autorská práva pochopitelně ctíme, jméno autora a datum publikování je (nebo by mělo být uvedeno) uvedeno u každého článku. Byli bychom rádi, kdybyste nám posílali jen příspěvky a fotografie, jejichž jste autory, případně máte-li od autora povolení k užití nebo alespoň znáte zdroj, odkud se vzaly.

E-mailovou adresu na našich stránkách neuvádíme, pokud si to autor vyloženě nepřeje.

Za obsah článku ručí autor, redakce si vyhrazuje právo článek neuveřejnit bez udání důvodu. Nemáme zájem o články, které s problematikou severských zemí nesouvisí, porušují autorská práva, podněcují k rasizmu, jsou sprosté, vyloženě reklamní nebo sexuálně a pornograficky zaměřené. Nemáme ani zájem o články propagující politická hnutí.

Reklamní a PR články mohou na našich stánkách být – jsou však označeny jako komerční prezentace a jsou placené – viz ceník.

Dovolujeme si Vás upozornit, na publikováním v Severských listech těžko zbohatnete. Vycházíme z čistého entuziasmu redaktorů i přispěvatelů, jimž je jediným ohodnocením dobrý pocit z vykonané práce. Na autorské honoráře nemáme zatím prostředky.

Krédo

Severské listy jsou portálem zčásti cestovatelsky, ale především kulturně a společensky zaměřený s akcentem na země evropského Severu (Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko). Na Internetu jsou již od roku 1998, v tištěné formě navázal na Sobí noviny vydávané Severskou společnosti od roku 1991.

Účelem a posláním je zejména napomáhat hlubšímu poznání zemí evropského Severu, jejich jazyků, kultury, společenského života, politického a hospodářského systému a způsobu života jejich občanů. Napomáháme rozvoji kulturních styků mezi Českou republikou a zeměmi evropského Severu, pomáháme udržovat, navazovat a rozvíjet styky s přáteli České republiky a jejich organizacemi v zemích evropského Severu. Spolupracujeme s organizacemi podobného zaměření.

Typografické zásady, pravopis

Úprava písemností zpracovaných textovými editory by se měla řídit Českou technickou normou ČSN 01 6910.

Bohužel česká legislativa vás nutí používat státní normy, ale zároveň vám nedovolí se do nich podívat, pokud nezaplatíte Českému normalizačnímu institutu nějaké výpalné za stažení případně online přistup. (ČNI na svých stránkách ale píše, že „je možné normy získat přímo na normalizačním úřadu, kde jsou k dispozici opravdu každému a to dokonce bez poplatku. Jen cesta k jejich získání není tak pohodlná“. Zjistit, jak se to dělá, se nám však nepodařilo, leden 2017)

Normostrana – 30 řádek/str., 60 zn./řádek, Courier New 12 bodů, řádkování 1.5, tj. 1800 znaků včetně mezer, cca 270 slov.

Pokud níže uvedené zásady nedodržíte úplně přesně, upravíme váš text (v rámci jednotného vizuálního styly na celém webu) sami. Přidělává nám to práci.

V našich článcích ctíme původní znaky severských abeced (všelijaká Ø Æ Å Ð Þ), většinou však bývá problém tyhle znaky napsat na běžné klávesnici. Vyžaduje to doinstalování norského či islandského rozložení klávesnice do Windows. Alternativně to pak jde dělat přes funkci „vložení znaku“ (například v Microsoft Wordu) nebo systémový program Windows „Mapa znaků“.
Pokud se do toho nechcete pouštět, pište tahle písmena jinak (například místo Ø napište <OE>), nezapomeňte nás na to upozornit, my to už nějak doladíme.

Ve výjimečném případě použijte transkripci do běžné latinkové abecedy (Ø=OE, Æ=AE, Å=AA, Ð=D, Þ=TH, někdy také jen T).

Pořiďte si pravidla českého pravopisu. I profesionálové do nich ve sporných případech nahlížejí. Docela slušnou pomůckou pro psaní je korektor překlepů a pravopisu integrovaný do moderních textových editorů (např. Microsoft Word, dá se doinstalovat i bezplatných Office, například Libre Office). Není však všemocný!!!

Dodržujte prosím níže uvedené typografické zásady

Uvozovky používejte dolní („) a horní (“), nikoliv ty, které jsou na klávesnici ("). Microsoft Word to většinou opraví automaticky. V ostatních programech většinou lze napsat správné uvozovky takto: přidržením klávesy „Alt“ a na číslicové klávesnici vyťukat 0132 pro otevírací resp. 0147 pro zavírací uvozovky. Můžete použít i systémový program Windows „Mapa znaků“.

Vodorovná čárka mezi slovy je delší než znak „-“ na klávesnici. Tento znak „-“ má sloužit jako matematické znaménko minus.

Správně se má používat „dlouhá“ pomlčka „–“. Microsoft Word většinou vloží pomlčku správné velikosti. Dlouhé pomlčce se správně říká spojovník a ve Windows jí v ve většině programů (kromě Wordu) napíšete přidržením klávesy „Alt“ a na číslicové klávesnici vyťukat 0150. Opět můžete použít systémový program Windows „Mapa znaků“.

Jako vodorovná čárka ve smyslu spojovníku (tedy například u slovního spojení „Ostrava-město“ nebo jako spojka „říkám-li“) se znak „-“ z klávesnice použít dá.
Výjimkou je vodorovná čárka mezi číslicemi ve smyslu „až“. Tady se píše delší varianta, ale neodděluje se mezerami (1999–2007). Tohle vám už Microsoft Word neopraví.

Kromě toho existuje i „superdlouhá“ pomlčka „—“ (kód 0151). Někdy se doporučuje jí používat místo „dlouhé“, většinou však jen pro tištěnou beletrii. Podle některých estétů vypadá na zpravodajském webu „blbě“. Porovnejte:
Nemusí jít jen o virus ohrožující rostliny - co kdyby se probudily viry jiné.
Nemusí jít jen o virus ohrožující rostliny – co kdyby se probudily viry jiné.
Nemusí jít jen o virus ohrožující rostliny — co kdyby se probudily viry jiné.

Pro tři tečky vedle sebe existuje také speciální znak „…“. Microsoft Word to většinou také opraví automaticky. Ve Windows tento znak napíšete většinou i v ostatních programech, přidržením klávesy „Alt“ a na číslicové klávesnici vyťukat 0133 nebo programem „Mapa znaků“.

Když píšete indexy – existují na to speciální znaky (v Microsoft Wordu je najdete pod Vložení > Symboly). Například znak „na druhou“ (m²) vypadá lépe, než když napíšete dvojku a označíte jí jako „horní index“ (m2). To navíc v mnoha případech poruší odsazení jednotlivých řádků, jak je ostatně zde názorně vidět. Znaky můžete vkládat pomocí programu „Mapa znaků“, pomocí číslicové klávesnice to nejde.

Několik poznámek k častým chybám

Nikdy nedělejte více mezer mezi slovy, neformátujte text pomocí mezer.

Nevynechávejte řádky mezi odstavci.

Před čárkou ve větě pochopitelně není mezera, za ní naopak ano, zrovna tak za tečkou. Vykřičník a otazník nepředchází mezera.

Datum se píše s mezerami za tečkou (15. 5. 2007, lépe vypadá, když měsíc vypíšete slovy 15. května 2007), v časový údaj píšeme s tečkou bez mezery (15.25 hodin), případně je možný i tvar s dvojtečkou (15:25). Pokud chcete psát kompletní časový údaj, potom je použitelný tvar hodiny:minuty:sekundy,milisekundy (15:25:28,123). Hlavně to nekombinujte v jednou textu!

Tisíce a miliony se v češtině oddělují mezerou, jako desetinná se v češtině používá čárka. Tu mezeru pište raději jako „nedělitelnou“ (např. 134 000,56).

Mezi uvozovkami a textem uvnitř nich nesmějí být mezery, přímá řeč se píše takto:

„Byla jednou jedna malá holčička,“ řekla babička, „a ta nechtěla chodit spát.“

Pokud nejde o vyloženě technický text, preferujeme místo indexu například u čtverečních metrů (15 m²) raději napsat slovy (15 čtverečních metrů), také slovo „procent“ vypadá lépe než znak %.

Pozor na psaní číslovek – v češtině se za řadovými číslovkami píše tečka, nikoli koncovka (správně 5., špatně 5tý nebo 5-tý). Nejste-li si jistí, nic nezkazíte, když vypíšete číslovku slovy („pětimetrový“, „chodí do páté třídy“).

Pozor také na různý význam při psaní procent, stupňů či zkratek pro míry a váhy:

5 % (s mezerou – znamená pět procent), 5% (bez mezery – znamená pětiprocentní), 5 m (pět metrů), 5m (pětimetrový).

Chybně je „s 5-ti přáteli“, správně má být „s 5 přáteli“,
chybně je „5 letý“ nebo „5-letý“, správně „5letý“ bez mezery,
chybně je „chodí do 5-té třídy“ nebo „chodí do 5té třídy“, správně je „chodí do 5. třídy“.

Tři dobré rady na závěr

Nejste-li si jisti, zda píšete nějaký text správně, zkuste jej přeformulovat a napsat jednodušeji, například více vět místo souvětí. Nepíšete diktát, vyhněte se konstrukcím, ve kterých si nejste jistí.

Moc nespoléhejte na automatické korektory textových procesorů (Microsoft Word aj.), o nabízených opravách gramatiky ani nemluvě.

Když nevíte přesně, jak napsat čárky v souvětí či jak správně má znít některé slovo či spojení, napište větu či souvětí jinak, nepoužívejte dlouhá souvětí či složité přívlastky. Text bude čtivější – a vy budete mít jedničku z češtiny.

Michael Stanovský

v Severských listech publikováno
poslední aktualizace 1. února 2017

Hodnocení článku

Průměrná známka:  1,78   hodnoceno: 18 ×
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.922.266 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.157 sec. • www.severskelisty.cz • 44.201.97.224
file v.20230419.185452 • web last uploaded 20231105.233934
2017:534 • 2018:557 • 2019:435 • 2020:304 • 2021:216 • 2022:112 • 2023:67 • 2024:16