znak SLSeverské listy

           

 

Inzerce na stránkách Severských listů

Uvedené ceny platí od 1. ledna 2019, jsou uváděny bez DPH (v základní sazbě 21 %).
V 1. pololetí roku 2019 je sleva na inzerci 50 %.
Vydavatel je plátce DPH.
Vydavatel si vyhrazuje právo ceny změnit.

Kontakt: stanovsky@severskelisty.cz, tel.: 603 538 168 nebo na našich stránkách

Následující ujednání platí pro komerční aktivity propagované na stránkách Severských listů.
Ceny za propagaci nekomerčních aktivit a různá partnerství se stanovují individuálně, většinou jsou zdarma. Viz též poznámka.

Internetová inzerce, prezentace a PR články

jen na úvodní stránce

textový inzerát
v záhlaví článku mezi ostatními reklamními bannery

Rozsah do 600 znaků bez mezer (cca 1/3 normostránky). Textový inzerát nebude nijak zvýrazněn a bude označen jako reklama.
Součástí může být i odkaz na libovolnou internetovou  adresu.

500 Kč / měsíc

reklamní banner
468x60 bodů*) umístěný tak, aby byl vidět hned po načtení stránky

Po kliknutí na banner se odskočí v novém okně na libovolnou internetovou adresu.

500 Kč / měsíc

na všech ostatních stránkách

reklamní banner
468x60 bodů*) umístěný tak, aby byl vidět hned po načtení stránky

Po kliknutí na banner se odskočí v novém okně na libovolnou internetovou adresu.

500 Kč / měsíc

jen na vybraných stránkách

reklamní banner
468x60 bodů*) umístěný tak, aby byl vidět hned po načtení stránky

Po kliknutí na banner se odskočí v novém okně na libovolnou internetovou adresu.

50 Kč / měsíc
za každou stránku
(článek)

v pravém sloupci

ikona webu
88x31 bodů

Po kliknutí na ikonu se odskočí v novém okně na libovolnou internetovou adresu.

200 Kč / měsíc

samostatný článek **)

Public Relation
PR článek, firemní prezentace

PR článek bude označen jako firemní prezentace, bude vystaven minimálně po dobu 6 měsíců.
Může být kdykoliv odstraněn na přání zadavatele, zaplacená cena se nevrací.
Případné pozdější úpravy do 10 % rozsahu měsíčně zdarma, jinak cena dohodou.

První stránka:
1000 Kč / 6 měs.

Další stránka:
200 Kč / 6 měs.

300 Kč / vytvoření

jiná forma reklamy

forma a ceny se stanovují individuálně

Poznámky:
*) šířka banneru je variabilní, může být až 640 bodů
**) pod pojmem „článek“ se rozumí webová stránka s textem do rozsahu dvou normostránek (32 řádek na stránce s prokladem 1½, 60 znaků na řádek), firemní grafikou a až 5 obrázky či fotografiemi.

V případě, že se v záhlaví střídá více reklamních bannerů několika inzerentů, bude cena patřičně krácena (90 % ze slevy, která se vypočte cenou inzerce vydělenou počtem bannerů mínus 1). Sleva se aplikuje prodloužením reklamní kampaně.

K ceně reklamní akce se připočtou případné náklady na její vytvoření (grafika, banner, ikona…)

V případě zadání většího množství inzerce lze dohodnout patřičné individuální slevy.

Podklady se přijímají v elektronické formě.

Partnerství, mediální partnerství, dlouhodobá reklama

Můžeme se dohodnout na mediálním nebo jiném partnerství, stálém umístění firemních ikon na internetových stránkách či jejich vzájemné výměně. Preferujeme partnerství se subjekty, které mají vazby na severské země či obdobnou tematiku.

Statistiky

Inzerentům, potenciálním i stálým, poskytujeme přístup do statistik Google Analytics, rozsah po osobním projednání.

Další ujednání

Informace o kulturních a sportovních akcích, nových filmech, TV a rozhlasových pořadech, vydaných knihách a další informace nekomerčního charakteru apod. se zveřejňují podle možností zdarma.

Firemní či jiná prezentace a odkazy na firemní stránky vložené do diskuse na stránkách Severských listů mohou být bez upozornění smazány.

Všechny reklamy, inzerce a firemní PR články budou na základě Tiskového zákona označeny jako reklama resp. firemní prezentace.

Veškeré informace umisťované na stránky Severských listů musí být v souladu s platnými českými zákony, nemohou obsahovat erotický a rasistický obsah.

Ceny mohou být stanoveny i v eurech podle platných devizových kurzů.

Při měsíčních sazbách za inzerci se pod pojmem „měsíc“ rozumí každý započatý měsíc.

Na reklamní akci bude vystavena faktura, k cenám se připočítává DPH v platné základní sazbě 21 %.

Vydavatel

Tuto službu poskytuje vydavatel – provozovatel portálu (webových stránek):
Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, Ing. Michael Stanovský, Dřenice 51, PSČ 53701, IČ: 44437773, DIČ: CZ530414150, registrace na MÚ Chrudim.

Michael Stanovský


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.935.812 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.090 sec. • www.severskelisty.cz • 44.210.83.132
file v.20230419.185006 • web last uploaded 20231105.233934
2017:590 • 2018:532 • 2019:454 • 2020:305 • 2021:206 • 2022:119 • 2023:115 • 2024:46