Toplist Na vrcholu
znak SLSeverské listy

           

 

Inzerce na stránkách Severských listů

Kontakt: stanovsky@severskelisty.cz, tel: 603 538 168 nebo na našich stránkách

Následující ujednání platí pro komerční aktivity propagované na stránkách Severských listů.
Ceny za propagaci nekomerčních aktivit a různá partnerství se stanovují individuálně, většinou jsou zdarma. Viz též poznámka.

Internetová inzerce, prezentace a PR články

Prosím, ohledně cen nás kontaktujte e-mailem na stanovsky@severskelisty.cz

úvodní
stránka

textový inzerát
v záhlaví článku pod případnými reklamními bannery

Maximální rozsah 600 znaků bez mezer (cca 1/3 normostránky). Textový inzerát nebude nijak zvýrazněn a bude označen jako reklama.

 

reklamní banner
468x60 bodů*) umístěný tak, aby byl vidět hned po načtení stránky

Po kliknutí na banner se odskočí v novém okně na libovolnou internetovou adresu.

všechny
stránky

reklamní banner
468x60 bodů*) umístěný tak, aby byl vidět hned po načtení stránky

Po kliknutí na banner se odskočí v novém okně na libovolnou internetovou adresu.

pravý
sloupec

ikona webu
88x31 bodů

Nemusí být vidět  hned po načtení stránky. Po kliknutí na ikonu se odskočí v novém okně na libovolnou internetovou adresu.

článek

Public Relation
PR článek, firemní prezentace

PR článek bude označen jako firemní prezentace,
bude vystaven minimálně po dobu ½ roku.
Může být kdykoliv odstraněn na přání zadavatele.
Případné pozdější úpravy do 10% rozsahu měsíčně zdarma, jinak cena dohodou.

jiná forma reklamy

forma a ceny se stanovují individuálně

    Poznámky:
   
*) šířka banneru je variabilní, může být až 640 bodů

V případě, že se v záhlaví střídají více reklamních bannerů několika inzerentů, bude cena patřičně krácena (90% ze slevy, která se vypočte cenou inzerce vydělenou počtem bannerů mínus 1). Sleva se aplikuje prodloužením reklamní kampaně.

K ceně reklamní akce se připočtou případné náklady na její vytvoření (grafika, banner, ikona…)

Pod pojmem „stránka“ se rozumí webová stránka s textem do rozsahu dvou normostránek (32 řádek na stránce s prokladem 1½, 60 znaků na řádek), firemní grafikou a až 5 obrázky či fotografiemi.

Podklady se přijímají v elektronické formě.

Partnerství, mediální partnerství, dlouhodobá reklama

Můžeme se dohodnout na mediálním nebo jiném partnerství, stálém umístění firemních ikon na internetových stránkách či jejich vzájemné výměně. Preferujeme partnerství se subjekty, které mají vazby na severské země či obdobnou tematiku.

Statistiky

Statistiky využití našeho webu naleznete zde.

Inzerentům, potenciálním i stálým, poskytujeme statistiky Google Analytics za poslední měsíc, jiné statistiky až po osobním projednání.

Další ujednání

Informace o kulturních a sportovních akcích, nových filmech, TV a rozhlasových pořadech, vydaných knihách a další informace nekomerčního charakteru apod. se zveřejňují podle možností zdarma.

Firemní či jiná prezentace a odkazy na firemní stránky vložené do diskuse na stránkách Severských listů mohou být bez upozornění smazány.

Všechny reklamy, inzerce a firemní PR články budou na základě Tiskového zákona označeny jako reklama resp. firemní prezentace.

Veškeré informace umisťované na stránky Severských listů musí být v souladu s platnými českými zákony, nemohou obsahovat erotický obsah.

Sledovanost našich stránek naleznete na adrese www.severskelisty.cz/servis/navst.php.

Ceny mohou být stanoveny i v eurech podle platných devizových kurzů.

Při měsíčních sazbách za inzerci se pod pojmem „měsíc“ rozumí každý započatý měsíc.

Na reklamní akci bude vystavena faktura, k cenám se připočítává DPH v platné základní sazbě.

Tuto službu poskytuje provozovatel portálu (webových stránek):
Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, Ing. Michael Stanovský, Dřenice 51, PSČ 53701, IČ: 44437773, DIČ: CZ530414150, registrace na MÚ Chrudim.

Michael Stanovský


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • stanovsky@severskelisty.cz, tel: +420 603 538 168

Název Severské listy je zapsán jako slovní ochranná známka na ÚPV ČR pod číslem 308361.

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2018 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2018. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.399.299 • onln: 3 • robot ostatni • php: 0.631 sec. • www.severskelisty.cz • 54.236.230.108
file v.20180224.034608 • web last uploaded 20181129.032335
2017:590 • 2018:486