znak SLSeverské listy

           

 

Ochrana osobních údajů

Obecně

Během vytváření tohoto webu jsme měli na zřeteli vaše soukromí, bezpečí a pohodlí. Uvedete-li při korespondenci, účasti v soutěžích, žádosti o zasílání informačního servisu své jméno či osobní informace (e-mail), neposkytneme je žádné třetí straně.

Údaje, které sami umístíte do diskusního fóra jsou k dispozici každému čtenáři našich stránek. V záhlaví diskusních příspěvků se kvůli identifikaci zobrazuje Vaše jméno, nemusíte je však uvádět, diskutovat můžete pod pseudonymem. Vaši e-mailovou adresu zásadně nikde nezveřejňujeme. Pokud již nechcete, aby byly údaje, které jste v diskusi uvedli, nadále zveřejňované, kontaktujte nás a my je odstraníme.

Pro správnou funkci našich stránek musíte mít zapnuté používání java-scriptu. To jsou standardně přednastavené hodnoty většiny všech dnes používaných prohlížečů. Pokud má někdo z důvodu zvýšené bezpečnosti a ochrany soukromí tuto funkci zakázanou nebo omezenou, může mít problémy s používáním portálu Severských listů, zejména pak některých služeb, jako jsou diskuse, hodnocení článků, zasílání informačních služeb, zobrazování fotogalerií, map apod., případně se mu nebudou korektně či vůbec zobrazovat články.

Cookie

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Používání souborů cookies můžete vypnout v nastavení svého prohlížeče. Pravděpodobně to bude mít dopad na správnou funkčnost těchto stránek.

Cookie používá například Google pro statistiky využití našeho webu.

Reklama

Abychom mohli provozovat tyto stránky a zdarma poskytovat informace, mohou se na našich stránkách zobrazovat reklamy zadávané námi nebo poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Pokud kliknete na reklamní odkaz, mohou společnosti využít údaje, které váš počítač automaticky odesílá (typicky např. ip-adresa), automaticky vás nemohou nemohou identifikovat, tedy dostat se k Vašemu jménu či e-mailové adrese nebo nebo podobným údajům (například hardwarové MAC adrese Vašeho počítače).

Reklamní bannery nám dodává Seznam a Google.

Pokud na Vás známe kontakty, neposkytujeme je v rámci reklamních sdělení nikomu dalšímu ani je (v případě eventuálního zájmu) nevyužíváme pro zasílání reklamních či obchodních sdělení. Pokud však má třetí strana zájem, můžeme se s ní dohodnout na uveřejnění inzerátu nebo řádně označeného PR článku; ten se pak může dostat i do běžného informačního servisu.

Evidence návštěvníků stránek

Navštívíte-li jakékoliv webové stránky, tedy i stránky portálu Severské listy, webový server tuto návštěvu zaznamená (většinou po dobu jednoho dne). Pro statistické účely pak sumarizuje všeobecné a veřejně dostupné údaje, jako např. vaši ip-adresu, datum a čas návštěvy, navštívené stránky, typ prohlížeče a případně i stránku, ze které jste na náš portál přišli. V žádném případě však nemůže nikam zapsat vaše jméno či e-mailovou adresu, protože ta není dostupná. Na základě takto zaznamenávaných informací se také nikdy nepokoušíme identifikovat uživatele nebo zkoumat, kde se na webu pohyboval. Všechny tyto informace jsou k dispozici na našem webu pouze v sumarizované podobě.

Podobné informace však ze zákona musí shromažďovat každý poskytovatel připojení k Internetu v naší republice (nepochybně tedy i ten váš i náš). To my neovlivníme a ani nemáme k těmto údajům přístup. Ze zákona je povinnost tyto údaje archivovat po dobu 6 měsíců a v případě zájmu Policie ČR či na základě povolení soudu je musí vydat k případnému šetření. Děje se tak na základě zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb., který předjímá tzv. Data Retention směrnici (2006/24/ES) Evropské unie. Viz též článek pana Peterky http://www.earchiv.cz/b08/b0609001.php3

Shromažďování osobních údajů a jejich zpracování

Od návštěvníků webových stránek smíme s jejich souhlasem získávat vybrané osobní údaje včetně e-mailové adresy, např. při registraci do soutěží či poskytování informačních služeb. Pokud je uvedete, tak i při účasti v diskusích. Takto získané osobní údaje se používají pouze k účelům, k nimž jste je poskytli.

Podle směrnice EU o ochraně ososobních údajů z roku 2017 potom zaznamenáváme informace o tom, kdo a kdy nahlížel na Vaše osobní údaje (tj. neanonymizovanou dvojici údajů jméno + e-mailová adresa). Na samostatné jméno nebo samostatnou e-mailovou adresu se nenahlíží jako na osobní údaj, neboť na jejím základě nelze plně identifikovat jednotlivou osobu.

Pokud však uvedede své osobní údaje do diskusního fóra, nejde o údaje shrtomažďované Severskými listy, proto se na ně ani směrnice EU o GDPR nevztahuje.

Pokud máme k dispozici vaše jméno, e-mail, telefonní číslo či adresu, využíváme je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění a neposkytujeme, pokud to není výslovně uvedeno, třetím stranám.

Vaše údaje jsou vždy zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Ochrana a respektování Vašich práv jsou naší prioritou. Garantujeme Vám všechna práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a další práva vyplývající z § 11 a 21 zákona.

Pokud se přesto k vašim údajům dostanou různé reklamní či jiné servery, nejde o problém našich stránek, ale problém zabezpečení vašeho počítače (tabletu či telefonu). Z vlastní zkušenosti i řady publikovaných článků v odborném i laickém tisku je však jasné, že to zcela zabezpečit nejde a že řada údajů (možná více, než si dokážete představit v tom nejhorším snu) je kdesi shromažďována – ať už platí jakékoliv zákony na ochranu osobních údajů. Stačí se jednou podívat na Facebook nebo jednou použít jakýkoliv vyhledávač.

Kontaktujte nás

Jsme si vědomi toho, že někteří z Vás nechtějí komunikovat e-mailem nebo přes Internet, a proto nabízíme kontaktní místo pro písemný styk na adrese naší redakce.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany Vašich osobních údajů nebo pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv, kontaktujte nás prosím:

Adresa

Redakce Severské listy, adresa: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic
www.severskelisty.cz, e-mail: stanovsky@severskelisty.cz, tel.: +420 603 538 168

Provozovatel portálu (webových stránek)

Nakladatelství a vydavatelství Severské listy
Obchodní jméno: Ing. Michael Stanovský
Místo podnikání: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic
www.yms.stanovsky.eu, e-mail: michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168
IČ: 44437773, DIČ: CZ530414150, registrace na MÚ Chrudim
Id datové schránky vydavatelství: m4ad76e


SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.922.276 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.097 sec. • www.severskelisty.cz • 44.201.97.224
file v.20230429.233011 • web last uploaded 20231105.233934
2017:5 • 2018:31 • 2019:30 • 2020:38 • 2021:131 • 2022:79 • 2023:47 • 2024:11