znak SLSeverské listy

           

 

Sob (Rangifer tarandus L.)

SOB Rangifer Tarandus L.)
Vil. Kuhnert, Brehmův život zvířat
Značkování
Kastrace soba
Značkování sobů
Značkování a kastrace sobů
(fotoarchiv Václava Marka)

Na rozdíl od losa je sob drobnější, s menším parožím, dnes převážně domestikovaný.

Sob jest statný tvor postavy, nikoliv však výšky jelena. Délka činí 1,7 až 2 m, délka ocasu 13 cm, výška na kobylce 1,08 m… Krk má délku hlavy, která jest napřed málo zúžena, s čenichem tupě zakončeným, na slemeni rovným. Soba lze pokládati za nejdůležitějšího všech jelenovitých. Celí národové děkují mu za život a trvání; Laponcům a Finům jest sob mnohem potřebnějším než nám skot nebo kůň, než Arabovi velbloud neb koza; konáť služby všech těchto stádných zvířat. Krotký sob poskytuje maso a kůži, kosti, šlachy, odívaje i vyživuje svého pána; dává mléka i nosí břemena, tahá lehké sáně s rodinou i všemi potřebami, krátce" sob činí stěhovavý život severním národům možný. Neznám jiného zvířete, na němž by břímě poddanství a kletba otroctví tížeji spočívala.

Sob je rozšíren snad všude na severu. Americká varianta se nazývá karibu (Rangifer Caribu). V severských státech Evropy divoké soby potkáme v několika málo lokalitách v norských horách, v Rusku pak na poloostrově Kola. Všechny soby, které turista může vidět, jsou domestikovaná varianta která patří snad výhradně Laponcům. Říká se, že celá finská populace sobů, jež čítá několik set tisíc kusů, patří asi patnácti Laponským rodinám.

ms – zdroj: Alfred Edmund Brehm: Život zvířat,
vydavatelství J. Otta, Praha, cca 1900

v Severských listech publikováno

Minigalerie severských zvířat

Lední medvěd (Ursus maritimus) – 11. 12. 2016
Papuchalk bělobradý/ploskozobý (Fratercula arctica) – 3. 12. 2016
Lumíci (Tribus Lemmini) – 25. 12. 2012
Rosomák (Gulo gulo) – 10. 10. 2006
Islandský kůň (Equus scandinavicus) – 16. 11. 2000
Losos obecný (Salmo salar) – 6. 6. 1999
Medvěd hnědý (Ursus arctos L.) – 6. 6. 1999
Vlk (Canis lupus) – 6. 6. 1999
Bobr evropský (Castor fiber) – 5. 6. 1999
Los (Alces machlis) – 5. 6. 1999
Sob (Rangifer tarandus L.) – 5. 6. 1999
Bělokur rousný (Lagopus lagopus), bělokur horský (Lagopus mutus) – 4. 9. 1998

Hodnocení článku

Průměrná známka:  3,00   hodnoceno: 1 ×
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.936.772 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.111 sec. • www.severskelisty.cz • 3.229.117.191
file v.20230419.185439 • web last uploaded 20231105.233934
2017:254 • 2018:193 • 2019:213 • 2020:85 • 2021:116 • 2022:61 • 2023:41 • 2024:17