znak SLSeverské listy

           

 

Dánský státní svátek – Den ústavy

Dne 5. června slaví každoročně Dánské království svůj státní svátek – Den ústavy. V letošním roce je tato oslava jubilejní, protože právě před 50 lety v roce 1953 vstoupila v platnost poslední významná úprava dánské ústavy. Tím byl dovršen dosavadní vývoj dánského základního zákona, který poprvé vstoupil v platnost 5. června 1849.

Přijetím ústavy byla v Dánsku uzákoněna konstituční monarchie, zajištěna lidská práva a de facto tak skončil dosavadní absolutismus. Ústava z roku 1849 zřídila dvoukomorový parlament Rigsdagen (Říšský sněm. Horní komora se nazývala Landsting (Zemská sněmovna) a dolní komora Folketing (Sněmovna lidu). Původní ústava doznala v průběhu let jen velmi málo změn, mezi významné patří například úprava z roku 1915, kdy byla ženám přiznána politická práva, včetně práva volebního.

Jak již zmíněno v úvodu, došlo v roce 1953 za panování krále Frederika IX k některým zásadním změnám dánské ústavy. Byla zrušena horní komora a tím přestal existovat dvoukomorový parlament. Nadále se jednokomorový parlament nazývá pouze Folketing. Parlament má 179 poslanců, 175 je voleno v Dánsku, po dvou v Grónsku a na Faerských ostrovech. Poslanci jsou voleni na dobu 4 let, nejnižší hranice pro vstup politické strany do Folketingu jsou 2 %získaných hlasů. Zastoupení je podle poměrného principu.

V roce 1953 také došlo ke změně nástupnického práva na trůn, podle něhož se i ženy mohou stát panovnicemi. V nástupnictví na trůn mají přednost všichni synové, tedy mladší, teprve pak nejstarší dcera.

Změna ústavy byla v roce 1953 potvrzena referendem. Od té doby k žádným změnám ústavy nedošlo, to je také důkaz státní a politické stability dánské monarchie. Ovšem v rámci platné ústavy byla přijata či změněna řada zákonů mající až ústavní význam, například zákony upravující vztah a členství Dánska v Evropské unii.

Vladislav Doležal, 13. 5. 2003

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Buďte první, kdo bude hodnotit článek!
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2023 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2023. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.908.090 • onln: 2 • robot ostatni • php: 0.081 sec. • www.severskelisty.cz • 3.235.60.197
file v.20230419.185016 • web last uploaded 20231105.233934
2017:301 • 2018:141 • 2019:84 • 2020:44 • 2021:62 • 2022:62 • 2023:27