znak SLSeverské listy

           

 

50 let Severské rady


Outi Ojala, foto Wikiwand

Cílem činnosti severské rady je umožnit poslancům ze severských zemí poskytovat dobré rady severským vládám ve prospěch všech Seveřanů.

Severská rada oslaví letos 50. výročí své činnosti. Oslavy budou probíhat celý rok sa budou mít vyvrcholení na zasedání v Helsinkách koncem října 2002. Jedním z hlavních úkolů Rady i tohoto zasedání bude přijetí nové organizační struktury, řekla severská prezidentka, předsedkyně Severské rady paní Outi Ojala.

Nová struktura rady spočívá v pěti nových výborech. Jejich nové uspořádání bude na rozdíl od dřívějšího modelu tří pilířů a geografického aspektu odrážet spíš politickou strukturu. To by mělo přinést lepší podporu severské spolupráce v národních parlamentech i lepší styky mezi Severskou radou a Severskou radou ministrů.

Předsedkyně Severské rady očekává od nové organizační struktury snazší rozvoj spolupráce s Baltickou radou na úrovni výborů.

Jedním z úhelných kamenů letošního roku v činnosti Rady bude projednání a přijetí opatření vyplývajících ze Zprávy o právech občanů Severských zemí o překážkách přeshraniční spolupráce severských zemí. Předběžné výsledky této zprávy, která bude předložena v březnu 2002, byly zveřejněny již na podzim 2001. Výsledky této zprávy a její projednání bude také hlavním bodem programu všech výborů a orgánů Rady a také stěžejním bodem programu zasedání Rady na podzim v Helsinkách.

Další hlavní prioritou činnosti Rady v roce 2002 je spolupráce se sousedními oblastmi a mezinárodní aktivity Rady. To bude zahrnovat nejen hledání cest k těsnější spolupráci s Baltskou radou, ale i ruskou Dumou a Evropským Parlamentem. Budou pokračovat práce na Severské dimenzi, spolupráci Parlamentů baltských zemí a parlamentní spolupráce s Arktickým regionem a regionem Barentsova moře.

Kulturní spolupráce a dobrovolná činnost v této oblasti má dobré základy v občanské společnosti a vytváří základ pro Severskou spolupráci. Proto si zaslouží trvalou pozornost. Také by měla být rozvíjena novými aktivitami jako jedna z priorit.

Trvalým požadavkem je i spolupráce v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje na Severu, v sousedících oblastech a v podmínkách globalizace.

"Rozsah našich aktivit je široký a úkolů je mnoho a jsou velké," říká předsedkyně Severské rady Ojala. "Věřím, že Rada je připravena k aktivní a náročné práci v jubilejním roce 2002 a jménem předsednictva Severské rady srdečně vítám každého, kdo se na této práci bude podílet."

Počátky působení Severské rady se objevily již v roce 1946, kdy se ministři spravedlnosti severských zemí v atmosféře doznívající II. světové války dohodli na tom, že vypracují rámec budoucí severské spolupráce. Výsledek se dostavil v roce 1952, kdy se Dánsko, Island, Norsko a Švédsko dohodly na vytvoření Severské rady. Finsko se připojilo k Radě v roce 1956. První zasedání Severské rady se konalo v Kodani v roce 1953.

Evropská Unie

Evropská unie (EU) je rodina demokratických evropských států, které se zavázaly spolupracovat v zájmu zachování míru a prosperity. Není to stát, jehož cílem by bylo nahradit státy současné, ale je více než jakákoliv jiná mezinárodní organizace. EU je ve skutečnosti jedinečná. Její členské státy vytvořily společné instituce, na něž delegují část své suverenity tak, aby rozhodnutí o konkrétních otázkách společného zájmu bylo možné přijímat demokraticky na evropské úrovni. Tato sdílená suverenita se rovněž nazývá „evropská integrace“.

Severská rada

Severská rada (Nordic Council – NC), založena roku 1952 Dánskem, Islandem, Norskem, a Švédskem, instituce zajišťující spolupráci mezi parlamenty severských zemí. Tvoří ji 87 poslanců parlamentů a představitelů hlavních politických stran severských zemí. Od roku 1966 zajišťují činnost Rady postupně jednotlivé země v ročních periodách. Finsko se k radě připojilo až v roce 1955. Území Faerských ostrovů a Ålandských ostrovů získala samostatné zastoupení v roce 1970, Grónsko získalo reprezentaci až v roce 1984.

Severská rada ministrů

Severská rada ministrů (Nordic Council of Ministers – NCM), byla ustavena v roce 1971. Tvoří ji osm ministrů, po jednom z každé suverénní země a z autonomních oblastí. Konkrétní složení NCM je proměnlivé a odpovídá povaze projednávaných otázek.

Pavel Dobrovský, podle Norden This Week, 14. ledna 2002

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Buďte první, kdo bude hodnotit článek!
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.935.524 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.137 sec. • www.severskelisty.cz • 3.215.16.238
file v.20230419.185857 • web last uploaded 20231105.233934
2017:197 • 2018:148 • 2019:95 • 2020:42 • 2021:61 • 2022:58 • 2023:36 • 2024:13