znak SLSeverské listy

           

 

Severská rada a její zvláštnosti v mezinárodním právu

Disertační práce

Skandinávské země jsou obecně považovány za státy s pevnými, vysoce rozvinutými demokratickými nástroji vlády, stabilní ekonomikou a s propracovaným systémem sociální péče. Známa je rovněž angažovanost Skandinávie na globálních problémech lidstva.

Samotný region severní Evropy však z hlediska bezpečnostně-politického žádnou větší pozornost příliš nepřitahoval. Hlavním důvodem poklidného a vesměs přátelského vývoje vztahů mezi státy Severu byla a je široká spolupráce, co do svého rozsahu bez nadsázky jedinečná. Její jedinečnost spočívá v tom, že zasahuje do všech sfér společnosti od parlamentní či vládní kooperace po celou řadu vládních a nevládních organizací reprezentujících prakticky každou lidskou činnost. Tuto bohatou spolupráci dokázali Seveřané realizovat za současného udržení si plné národní suverenity a bez ohledu na odlišnou obrannou koncepci či mnohdy rozdílný vývoj ekonomiky jednotlivých států.

Hlavním cílem a smyslem této práce je objektivně popsat fungování instituce, která tvoří pomyslný Pamír výše zmíněného – Severskou radu (Nordiska rådet). V ohnisku pozornosti stanou zvláštnosti, které z pohledu mezinárodního práva potažmo práva mezinárodních organizací Rada vykazuje. V této souvislosti se zaměříme především na nalezení právního důvodu, na jehož základě v roce 1952 Rada vznikla, předpisy upravující postavení organizace od jejích prvních Stanov přes Helsinskou smlouvu až po současnost, či specifický právní status, jehož se v Radě dostává třem autonomním samosprávným územím. Daná specifika pak budou konfrontována s teorií práva mezinárodních organizací. Aby byl obraz Severské rady co nejucelenější, je ponechán prostor pro seznámení se s politickou stránkou činnosti této organizace, jakož i představení různých konceptů možného vývoje Rady pro futuro.

Vedle primárně juristického přístupu k uvedené problematice považuje autor za nezbytné zamyslet se na pozadí stručné reflexe skandinávských dějin nad těmi ideovými a sociokulturními faktory, které daly vzniknout pocitu silné severské sounáležitosti, a jež se nakonec staly myšlenkovým substrátem, na němž byla postavena a odůvodněna existence Severské rady.

Přílohovou část disertační práce představují autorovy překlady základních právních dokumentů Severské rady ze švédského jazyka (Stanovy Severské rady, Helsinská smlouva, Pracovní řád Severské rady a Pracovní řád Severské rady ministrů), jejichž české znění je publikováno vůbec poprvé. Tuto část doplňuje přehled vlajek členských států Severské rady včetně vlajek skandinávských autonomních území.

JUDr. Jaroslav Knot, Ph.D., 14. dubna 2005

Disertační práce ke stažení (PDF)

1. Titulní strana (35 kByte)
2. Věnování (67 kByte)
3. Disertačka (702 kByte)
4. Stanovy pro Severskou radu (65 kByte)
5. Helsinská smlouva (137 kByte)
6. Pracovní řád pro Severskou radu (123 kByte)
7. Pracovní řád pro Severskou radu ministrů (81 kByte)
8. Vlajky členských zemí (66 kByte)

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Průměrná známka:  1,40   hodnoceno: 10 ×
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.935.893 • onln: 2 • robot ostatni • php: 0.143 sec. • www.severskelisty.cz • 44.210.83.132
file v.20230419.185105 • web last uploaded 20231105.233934
2017:308 • 2018:194 • 2019:167 • 2020:155 • 2021:137 • 2022:75 • 2023:35 • 2024:35