znak SLSeverské listy

           

 

Norští lososi a členství v EU

Při úvahách o připojení Norska k Evropské unii se občané tohoto severského království opakovaně vyjádřili proti. Norsko je aktivní účastník mezinárodní politiky, tradičně se silně angažuje v mezinárodních akcích směřujících k hledání smírného řešení problémů. Díky přírodnímu, zejména nerostnému bohatství je i hospodářsky významnou zemí. Přesto se v zemi ozývají hlasy jednoznačně požadující začlenění země do Evropské unie.

Jsou to norští rybáři a chovatelé ryb, kteří pociťují problémy v odbytu své produkce, zejména lososa na evropském trhu. Celostátní jednání Asociace norských rybářů a chovatelů ryb jednohlasně schválilo podporu vstupu Norska do EU.

Norský rybářsky a rybozpracující průmysl doplácí na to, že Norsko stojí mimo EU. Ve svém vystoupení v únoru 2002 před norským parlamentem (Stortingem) na to upozornil ministr zahraničních věcí Jan Petersen. Poukázal na současnou úpravu vztahů Norska s EU, která neodpovídá změnám, jež se udály v posledních deseti letech a očekávanému rozšíření. Ryby a výrobky z nich jsou po ropě a plynu největší exportní produkt. Ročně se tento export odhaduje na 20 miliard norských korun, který je omezen Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru (EEA), Norsko jako nečlenský stát EU nemůže zvýšit ročně produkci o více než 10 %, zatímco například pro Irsko nebo Skotsko toto omezení neplatí.

Příznivé chovatelské podmínky Norska, tradice a rozsáhlý výzkum v chovu ryb umožňuje zvýšit produkci a snížit její cenu. Norští chovatelé ryb jsou přesvědčeni, že jediná možnost jak dosáhnout dalšího rozvoje svého odvětví je připojit se k EU. Smlouva EEA nedostatečně norské rybáře integruje do vnitřního trhu EU. Rozšíření EU na východ představuje pro norský export rybích produktů zvláštní příležitost. Zatím má Norsko volný přístup na trhy v Baltské oblasti a do zemí jako ke Česká republika, Polsko a Maďarsko, které podobně jako země EU mohou uvalit na norské lososy daň.

Pavel Dobrovský, podle Norden this week, 25. dubna 2002

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Průměrná známka:  1,00   hodnoceno: 2 ×
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.923.629 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.098 sec. • www.severskelisty.cz • 44.210.99.209
file v.20230419.185847 • web last uploaded 20231105.233934
2017:151 • 2018:96 • 2019:79 • 2020:26 • 2021:40 • 2022:29 • 2023:30 • 2024:7