znak SLSeverské listy

           

 

Brněnský večer hudebních premiérRichard Mayer v koncertním sále

Po koncertě – Richard Mayer spolu s dirigentem Stanislavem
Vavřínkem drží partitury kopozice Symphonia Islandica
foto archiv R. Mayera

Koncerty členů Klubu moravských skladatelů jsou v Brně známé. Posluchači na nich udržují kontakt se současnou uměleckou hudbou, o niž se bohužel málo dočteme na stránkách novin. Sobotní koncert (21. 10. 2006) konaný v Besedním domě byl slavnostní – opět po 6 letech orchestrální a navíc složený pouze z premiér. Provedení náročných skladeb se ujala Moravská filharmonie Olomouc pod vedením mladého dirigenta Stanislava Vavřínka. Mezi posluchači jsme zahlédli některé členy Severské společnosti, kteří se těšili na hudební novinku známého obdivovatele Islandu. Závan severu a historie k nim však pronikl až na samý závěr večera.

Málokdy se stává, že se posluchači vážné hudby smějí. Při úvodní skladbě Vlastimila Pešky „20 x 20“ se usmíval celý sál; do díla byly totiž umně zakomponovány zlomky slavných melodií z 20. století bez rozdílu žánrů. Spojení Beatles, Šavlového tance, Janáčka a melodie z Vinnetoua vytvořily bizarní směsici jako vtíravou i milou vzpomínku. V podobně lehkém duchu se nesla i Preludia pro klavír a orchestr skladatele a klavíristy Vlastimila Lejska. Jeho „romantický klavír“ se vinul mezi hudbou populární, jazzovou a třetím proudem. Mezi tato dvě díla byla vložena 4. symfonie pro velký orchestr (Vítězná) Rudolfa Růžičky. Těžké závažné tóny první arytmické části přešly do zajímavé mollové melodie. Hudební drama, ve kterém se plně uplatnil celý velký orchestr, skončilo slavnostně.

Také IV. symfonie Pavla Slezáka Moravia (inspirovaná Sibeliovou Finladií), moderní skladba nepravidelného rytmu, se zpočátku vyhýbala melodiím. V orchestraci bylo patrné přelévání hudebního akcentu do různých skupin nástrojů. V další části přišlo uklidnění s působivým střídáním smyčců a žesťů a krásným xylofonovým sólem. Zapojení varhan ke konci vyznělo impozantně.

Poslední skladbou večera byla očekávaná hudební novinka Richarda Mayera, předsedy brněnské pobočky Islandské sekce Severské společnosti Praha. Z jeho díla Symphonia Islandica zazněla 3. část Con moto e energico. Vskutku příhodný název. Zvukomalebné hrozivé dunění celého orchestru provázely nízké klavírní tóny – země se chvěje při výbuchu sopky. Pak zaznělo houslové sólo s harmonickými dvojhmaty, dunění se znovu rozbouřilo provázeno rychlými smyčci. Celý orchestr se pak rozezněl krásným sytým zvukem, i když místy depresivním, fortissimo se ozvalo v bubnech i žestích. (Pro tuto část skladby autora inspirovaly novověké dějiny Islandu, spojené s bojem proti dánské nadvládě a plné přírodních katastrof, hlavně výbuchy sopek. Islanďané však všechny tyto těžkosti překonali. Mayerova skladba není popisná, je sevřená pevnou hudební formou, která má svůj vnitřní dramatický vývoj. Přesto však svou inspiraci nezapře.) Na konci se hudební tok ve svém šumu a ruchu náhle zastavil a skončil nádherným harmonickým akordem. Zakončení pro R. Mayera již typické – naděje a vyrovnání. Škoda, že jsme nemohli slyšet i první dvě části symfonie, inspirované obdobím dávných vikingů a životem na islandských dvorcích. Skladatel ji napsal v roce 2004 k 60. výročí poválečného osvobození Islandu.

Výkon Moravské filharmonie Olomouc byl obdivuhodný a profesionální. Byla hostujícím tělesem i na orchestrálním koncertu klubu před 6 lety, kdy ji dirigoval již zesnulý O. Trhlík. S. Vavřínek zvládl náročné skladby jistě a s přehledem, vynikl precizním zvládnutím rozehraného tělesa zvlášť v poslední náročné skladbě. S interpretací Mayerových děl má své zkušenosti – uvedl např. jeho I. komorní symfonii v Brně za přítomnosti islandského honorárního konzula. Také klavíristé Jan Jiraský (v Lejskových Preludiích) a Milan Bialas se svou dcerou Renatou (v Mayerově symfonii, kde hrají 2 klavíry) podali výborný výkon; přítomnost autorů skladeb a ovace publika umocnila hudební zážitek.

Celý koncert natáčel Český rozhlas, proto ho budou mít možnost slyšet brzy posluchači z celé republiky.

PhDr. Eliška Štaudová, 1. listopadu 2006

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Buďte první, kdo bude hodnotit článek!
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.935.793 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.121 sec. • www.severskelisty.cz • 44.210.83.132
file v.20230419.185238 • web last uploaded 20231105.233934
2017:214 • 2018:116 • 2019:93 • 2020:48 • 2021:61 • 2022:63 • 2023:38 • 2024:21