znak SLSeverské listy

           

 

Jan Čermák: Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické perspektivě
ilistrace Akseliho Gallena-Kallela

ilistrace Akseliho Gallena-Kallela

Vydavatelství Academia uskutečnilo dlouho plánovaný a všemi milovníky severských eposů očekávaný nakladatelský počin – vydalo znovu finský národní epos Kalevala z poloviny 19. století, jedno ze stěžejních děl světové literatury, tentokrát s komentáři Jana Čermáka a s ilustracemi Akseliho Gallen-Kallely. Název knihy je trochu obsáhlejší – ale vyjadřuje ve zkratce vše, co čtenář v knize najde: Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické perspektivě. Kalevala v sérii příběhů tří bohatýrů, potomků mytického Kalevy, shrnuje celou finskou mytologii. Nová edice je již pátým českým vydáním v původním překladu Josefa Holečka, poprvé ji ale doprovází obsáhlá studie českého lingvisty a překladatele Jana Čermáka.

Kalevala poprvé vyšla roku 1849. Je to nejzralejší plod finského národního obrození a sběratelského i básnického úsilí filologa a folkloristy Eliase Lönnrota, náleží k základním textům světové epiky a nabízí fascinující vhled do světa archaické a žánrově mnohotvárné (ugro)finské lidové slovesnosti. Kniha přináší krom překladu Kalevaly z pera spisovatele Josefa Holečka (1894) i kritický komentář k němu a dále studii o vzniku a stavbě eposu ve světle nových bádání různých oborů. V takto komplexní podobě a s ilustracemi nejvýznamnějšího finského malíře Akseliho Gallen-Kallely vychází Kalevala česky vůbec poprvé.

„Kalevala chce být především aktem služby původnímu textu, bádání o něm i českému překladu, který je kongeniální,“ řekl v Čermák o novém vydání více než tisícistránkové knihy. Jádrem nového vydání je revidovaný Holečkův překlad. Revize je filologická i kritická, a to ve světle nových bádání o Kalevale na poli jazykovědném, literárně-historickém a kulturně-historickém, literárně-komparatistickém, etnografickém i antropologickém.

„Šlo o to, představit text způsobem, který napomůže tomu, že starý text začne rezonovat, začne mluvit. Chtěli jsme ho přiblížit i čtenáři, který toho příliš neví o Finsku, přesto dychtí poznat tuto knihu i finskou kulturu,“ doplnil Čermák. Jeho poznámky proto osvětlují smysl kalevalského sdělení, někdy upřesňují překlad starý přes 100 let nebo doplňují výsledky bádání v mnoha dotčených oborech. „Měly by pomoci překročit propast času, za kterou Kalevala nemůže – jsme to my, kdo se máme vydat jí vstříc,“ uzavírá autor knihy.

Kniha je nadstandardním nakladatelským počinem také po stránce výtvarné, je vypravena písmem antikva, jehož autorem byl český malíř a grafik Vojtěch Preissig. Autorem digitální transkripce fontu je František Štorm. Poprvé v české edici knihu doprovázejí původní ilustrace významného finského malíře a slavného ilustrátora Kalevaly Akseliho Gallena-Kallely.

Předmluvu k novému vydání napsala spisovatelka a nakladatelka Markéta Hejkalová, která se propagaci finské literatury a jejím překladům věnuje dlouhodobě a která stála před několika lety u prvotního nápadu na novou českou edici Kalevaly.

Markéta Hejkalová – Průvodce Kalevalou pro laiky   …   ke stažení v PDF

Epos Kalevala sestavil filolog a folklorista Elias Lönnrot (1802–1884) z ústní slovesnosti Finů a Karelů. Ve svých celkem 22 795 verších rozdělených do 50 zpěvů Kalevala zprostředkovává fascinující vhled do světa finské a ugrofinské lidové slovesnosti, sahající stovky let do minulosti. Lönnrot věřil, že kdysi existoval jeden velký epos, který se tradoval pouze ústním podáním. Sbíral proto po venkově lidovou poezii tradovanou lidovými zpěváky ve formě run, ze kterých vytvořil ucelené dílo. Až časem se ukázalo, že žádný takový epos ve skutečnosti neexistoval. To však nijak neubírá na velikosti Lönrotova díla, které mělo zásadní význam pro posílení hrdosti a formování národního cítění finského národa.

Do češtiny ho v roce 1894 přeložil Josef Holeček (1853–1929), který podle odborníků jeho smysl, imaginaci i formální podobu přetlumočil dokonale. Tento překlad je po ruském překladu druhým překladem do slovanského jazyka, Holeček se naučil finsky jen kvůli tomuto překladu a později i překladu jiných děl finské lidové poezie.

zdroj textu: Academia, ČTK, září 2014


Jan Čermák: Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické perspektivě, edice Europa, nakladatelství Academia 2014, ilustrace Akseli Gallen-Kallela, počet stran 1116, ISBN 978-80-200-2291-2, doporučená cena 1200 Kč

v e-shopu www.academiaknihy.cz můžete nakoupit knihy se slevou 20 %


v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Průměrná známka:  1,00   hodnoceno: 1 ×
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah a ručí za uváděné informace. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na info@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • info@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • stanovsky@severskelisty.cz, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2020 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • info@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2020. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.608.653 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.545 sec. • www.severskelisty.cz • 3.238.190.82
file v.20200222.011731 • web last uploaded 20201128.115214
2017:290 • 2018:210 • 2019:197 • 2020:132