znak SLSeverské listy

           

 

Otevření pracovního trhu

Pracovní trh pro nové země EU (1. února 2006)


Anders Fogh Rasmussen – foto archiv

Jens Stoltenberg – foto archiv

V lednu navštívil český premiér severské státy. Kromě jednání o hospodářské a ekonomické spolupráci bylo na pořadu i jednání o možnosti otevření pracovního trhu severských států českým občanům.

Po rozšíření Evropské unie většina tzv. starých států zavedla přechodná období, jejichž první etapa skončí v 30. dubna 2006. Teď by měla vyhodnotit situace a rozhodnout o tom, jak se bude postupovat v dalším období. Jediný severský stát, který přechodná období nezavedl, bylo Švédsko. Ve všeobecnosti se dá říci, že velká omezení čeští občané se sháněním práce v severských státech nemají. Pouze je třeba dokázat, že na místo, o které má český občan zájem, nelze sehnat pracovníka z místního státu.

Norsko není členem Evropské unie, je s ní ale úzce propojeno v Evropském hospodářském prostoru. Po setkání se svým českým protějškem Jiřím Paroubkem 11. ledna 2006 norský premiér Jens Stoltenberg prohlásil, že jeho vláda musí vyhodnotit dosavadní zkušenosti. O zrušení či ponechání přechodného omezení volného pohybu osob by mělo skandinávské království rozhodnout letos v květnu. Stoltenberg řekl, že jeho vláda nechce nikomu zakazovat hledat si v Norsku práci, ale musí si být jistá, že pracovníci z nových států EU budou mít v Norsku rovnocenné podmínky zaručující důstojný život.

Premiér Paroubek však považuje přechodná opatření spíše za psychologický problém – obavy z přílivu pracovníků ze střední a východní Evropy a zneužívání sociálního systému vyspělých evropských států jsou podle něho zbytečné.

Češi, kteří si budou v Dánsku příště hledat zaměstnání, budou pracovní povolení možná získávat rychleji a bez zbytečných obstrukcí a administrativních průtahů. To zase slíbil Jiřímu Paroubkovi dánský premiér Anders Fogh Rasmussen po schůzce 12. ledna 2006.

Rasmussen řekl, že by mělo být jasné na jaře, po vyhodnocení dvouletých zkušeností, zda jeho stát úplně otevře svůj pracovní trh. Novinářům pak opakoval oblíbenou formulku, že jeho země si chce být jistá, že pracovníci z nových států budou mít stejné podmínky jako dánští zaměstnanci. „Musíme si být jisti, že s nimi nebude zacházeno jako s občany druhé kategorie. To je myslím fér. Je to určitý způsob ochrany pracovníků z nových států,“ uvedl. Smyslem přechodného omezení volného pohybu pracovních sil je podle něj vytvořit rovné a korektní podmínky pro všechny bez výjimky.

Finsko se již rozhodlo, svůj pracovní trh v květnu plně otevře. Komise finského ministerstva práce jednomyslně doporučila, aby Finsko neprodlužovalo přechodné období vztahující se na občany EU, říká se to v prohlášení vlády z 10. února 2006. Oznámení finské vlády přišlo dva dny poté, co Evropská komise vyzvala staré členské země, aby otevřely své pracovní trhy unijním nováčkům.

„Volný pohyb pracovních sil v rámci EU podporuje rozvoj Evropy,“ řekl finský premiér Matti Vanhanen koncem února při své návštěvě Prahy. „Jestliže se uzavřeme jen do své skořápky, můžeme si být jisti, že nás Asie předstihne,“ dodal.

Zpráva, kterou vypracoval komisař pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti Vladimír Špidla, se jednoznačně vyslovuje ve prospěch zrušení omezení volného pohybu pracovníků. Podle Komise neexistuje přímá vazba mezi velikostí migračních toků a zavedením přechodných opatření. Během sledovaného období nedošlo k razantnějšímu nárůstu počtu pracovníků z nových členských zemí. Nejvíce pracovníků odešlo do Irska, Rakouska a Velké Británie, tato skutečnost však přispěla k lepší výkonnosti pracovních trhů – a došlo i ke zvýšení příjmů států z daní a sociálních dávek, protože mnoho pracovníků svůj pracovní pobyt ve starých členských zemích legalizovalo.

Připojí se možná i Island (25. dubna 2006)

Ministr Škromach: Češi budou asi moci pracovat v dalších osmi zemích EU.

Omezení, která brání českým občanům ve starých členských státech EU volně získat práci, letos ukončí či zmírní pravděpodobně i další státy. Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach oznámil, že mezi dalšími státy, které od letošního května možná otevřou pracovní trh, bude i Island. Také v Dánsku se očekává jisté uvolnění podmínek, od července by mohlo zjednodušit administrativní proceduru. Oznámil to dnes ČRo6 Radio Praha.

Je otázka, zda se jedná o nové informace nebo zda ministr Škromach v rámci předvolebních aktivit pouze neopakuje dávno známé informace z počátku t. r. (viz odstavec nahoře).

Pohyb osob uvnitř EU se zjednodušil (3. května 2006)

1. května 2006 začala v Evropské unii platit směrnice, která zjednodušuje práva občanů EU a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat mezi členskými zeměmi. Většina států však tuto směrnici do svého práva ještě nepřevedla.

Směrnice dává dosud roztříštěným pravidlům pro pohyb osob, která platila zvlášť pro zaměstnance, studenty, důchodce a další skupiny obyvatel jednotný rámec. Přináší občanům EU například zjednodušení při udělení dočasného nebo trvalého pobytu. Občané EU mohou nyní dlouhodobě pobývat v jiném členském státu a čerpat veškeré výhody s tím spojené. Státy již nemají právo požadovat vystavení povolení k pobytu, mají však právo požadovat od občanů z jiných členských zemí registraci. Občané musí v takovém případě doložit, že mají stálý zdroj příjmů z hospodářské činnosti jako zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné, případně mají jiný dostatečný zdroj příjmů a platí si v zemi pobytu zdravotní pojištění. Po pětiletém pobytu v členské zemi mají občané automaticky právo na udělení trvalého pobytu.

To, že směrnice nebyla v některých státech dosud implementována do národního práva nemá žádné důsledky pro její platnost. Práva občanů mohou být vymáhána v jednotlivých členských státech i bez ohledu na tuto skutečnost.

Odkaz - další informace o možnostech práce v severských státech.

zdroj: Radio Praha, EurActiv

v Severských listech publikováno
poslední aktualizace 3. května 2006

Hodnocení článku

Buďte první, kdo bude hodnotit článek!
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.937.011 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.074 sec. • www.severskelisty.cz • 34.236.191.0
file v.20230419.185857 • web last uploaded 20231105.233934
2017:174 • 2018:119 • 2019:80 • 2020:32 • 2021:59 • 2022:42 • 2023:36 • 2024:18