znak SLSeverské listy

           

 

Dánové a jejich výjimky


foto archiv

Vzdají se Dánové svých výjimek? Jedni chtějí, druzí ne.

Severský výzkumný institut Catinét nedávno zveřejnil výsledky svého průzkumu, ve kterém dánským občanům položil několik otázek, týkajících se jejich názoru na dánské výjimky z evropské integrace. Dánové totiž v referendu, uspořádaném před ratifikací Smlouvy o Evropské unii v roce 1992, většinou hlasů (50,7 %) ratifikaci této smlouvy odmítli. Výsledek referenda byl velmi těsný, pro ratifikaci bylo 49,3 %! Volební účast byla, jak už je v severských zemích tradicí, vysoká. K urnám se dostavilo 83,1 %oprávněných voličů. Poté, co Dánové vyslovili svůj nesouhlas, se sedm z osmi politických stran, zastoupených ve Folketingu (parlamentu), rozhodlo uzavřít tzv. Národní kompromis. Tento dokument požadoval pro Dánsko čtyři výjimky (opt-outs) ze Smlouvy o Evropské unii. První výjimka se týkala neúčasti Dánska na třetí etapě hospodářské a měnové unie, tedy, že Dánsko nezavede jednotnou měnu euro. Druhá byla zaměřena na občanství EU. Dánové měli totiž obavu, že občanství národní nahradí občanství EU, proto také Dánsko v roce 1992 deklarovalo, že občanství EU má být doplňkem k občanství národnímu, nikoliv jeho nahrazením. S podobnou formulací pracuje ve své druhé části, v čl. 17, i Amsterodamská smlouva z roku 1997. Tato smlouva by tedy teoreticky měla odbourat dánskou výjimku, ale není tomu tak. O zrušení výjimek by muselo být v Dánsku uspořádáno referendum. V pořadí třetí výjimka je o neúčasti Dánska na přípravách a realizaci akcí obranného charakteru – výjimka ze Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Poslední, čtvrtá výjimka, se týká spolupráce v oblasti justice a vnitra. O těchto čtyřech výjimkách jednala Evropská rada ve dnech 11. a 12. prosince 1992 na svém zasedání v Edinburghu. Výsledkem jednání byl souhlas s dánskými požadavky a ke Smlouvě o EU byl dopracován, v rámci Amsterodamské smlouvy, Protokol o postavení Dánska a Protokol o přechodu do třetí etapy hospodářské a měnové unie. Následně se v Dánsku 18. května 1993 konalo druhé referendum k přistoupení ke Smlouvě o EU (včetně Edinburghské dohody), ve kterém se pro ratifikaci vyslovilo 56,7 %, proti 43,3 %a volební účast činila 86,5 %.

Výsledky výzkumu institutu Catinét nyní naznačují, že většina dánských voličů je po 12,5 letech připravena vzdát se svých vydobytých čtyř výjimek. Více než polovina dotázaných prohlásila, že je pro přijetí eura. Skoro dvě třetiny (65 %) říká, že je ochotno se vzdát výjimek ze společné obrany a více jak polovina respondentů též podporuje dánskou účast na společné soudní a imigrační politice. Přes existující většinu příznivců odbourání výjimek existuje i značný počet těch, kteří na stávajících výjimkách trvají i nadále. Třicet šest procent odmítá euro, jedna čtvrtina se nechce podílet na společné obranné politice a jedna třetina je proti společné politice v oblasti justice a vnitra.

S odbouráním výjimek by souhlasila i Liberální strana současného premiéra, ale dle své mluvčí pro evropské záležitosti, Charlotte Andersen, nyní upřednostňuje především uspořádání referenda o Smlouvě o Ústavě pro Evropu, které bylo dočasně odloženo.

Bc. Roman Grametbauer, 28. prosince 2005
Autor je absolventem VŠ – obor mezinárodní vztahy a diplomacie

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Průměrná známka:  1,00   hodnoceno: 4 ×
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.942.671 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.115 sec. • www.severskelisty.cz • 44.221.66.130
file v.20230419.185018 • web last uploaded 20231105.233934
2017:277 • 2018:181 • 2019:137 • 2020:68 • 2021:71 • 2022:40 • 2023:42 • 2024:20