znak SLSeverské listy

           

 

Finskošvédská literatura

V naší nordistice se ustálil výraz finskošvédský. (Ve slovníku severských spisovatelů z 1967 ještě se spojovníkem, tedy finsko-švédský. Hovoří se a píše o finskošvédském jazyce, o finskošvédské literatuře a podobně. Jde tu o jazyk čí literaturu švédsky mluvící menšiny ve Finsku, pro odlišení od jazyka či literatury ve Švédsku.

Švédský ekvivalent finlandssvensk je složenina, či sraženina, kde určujícím slovem je substantivum Finland (Finsko), spojovacím členem genitivní s a základním slovem adjektivum svensk (švédský).

Finlands litteratur je tedy literatura Finska kdežto finsk litteratur je finská literatura, tak jako Deutschlands Literatur je literatura Německa a deutsche Literatur německá literatura.

Typičtější přirovnání najdeme ve Švýcarsku. Tam existuje Schweizerdeutsche Sprache a Schveizerdeutsche Literatur. Tady ale nepřekládáme švýcarskoněmecký jazyk a švýcarskoněmecká literatura, nýbrž švýcarská němčina a švýcarská německá literatura, tak jako i Pragerdeutsche Literatur nepřekládáme jako pražskoněmecká literatura, nýbrž pražská německá literatura. Genitiva místopisů Finlands, Destschlands, tak jako i adjektiva typu Schveizer a Prager jsou odvozena od státnosti či místní příslušnosti, kdežto adjektiva typu finsk, deutsch schweizerisch od národnosti.

Z toho lze snadno vyvodit, že české kompozitum finskošvédský je nejen v nesouladu s českou normou, nýbrž i zavádějící, neboť původní význam se tu vytrácí. Při zpětném překladu se už také stalo, že adjektivum finskošvédský bylo přeloženo jako finskssvensk místo finalanssvensk.

Ostatně, švédsky mluvící obyvatel Finska se švédsky řekne také finlandssvensk, nyní je to substantivum, neboť svensk je také švéd (píše se s malým začátečním písmenem). A zkusme říct česky Finskošvéd. Neříkáme ani, že Franz Kafka byl Pražskoněmec, nýbrž pražský Němec, takže proč potom finskošvédská literatura? Řekneme-li Švédská literatura Finska, není to prakticky vůbec delší a navíc je to přesnější a výstižnější.

Otakar Franczyk


PhDr. Otakar Franczyk (*1929) je tlumočník a překladatel ze švédštiny, dánštiny, němčiny a norštiny. Bydlí v Ostravě, absolvent FF UK,  záznam v databázi překladatelů.

Uměleckou literaturu překládá z hlavně ze švédštiny a zaměřuje se na klasiku, naturalismus, realismus a přírodu, překlady publikuje knižně i časopisecky, spolupracuje s rozhlasem a televizí. Ze švédštiny překládá rovněž literárně teoretické příspěvky. Z dánštiny překládá pouze recenze a lektorské posudky, stejně tak z němčiny a norštiny.

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Buďte první, kdo bude hodnotit článek!
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.935.882 • onln: 2 • robot ostatni • php: 0.124 sec. • www.severskelisty.cz • 44.210.83.132
file v.20230419.185012 • web last uploaded 20231105.233934
2017:270 • 2018:173 • 2019:184 • 2020:99 • 2021:134 • 2022:63 • 2023:38 • 2024:19