znak SLSeverské listy

           

 

Ålandské ostrovy – Historické milníky

Jettbölegoddesses
Jettbölegoddesses – jílové figurky
Comb Ceramic pottery
Hřebenová keramická nádoba
Nedre Rödmyra
Bronze Age sword
Bronzový meč
Seal of Aland
Ålandy a král Olav,
pečeť z konce 13. století
Kastelholm
Ranný  Kastelholm,
rekonstrukce
Silver coin
Gustav Vasa,
stříbrná mince z roku 1542
Mail boat
Poštovní loď
Russian galley
Ruská galéra, 1720
Optical telegraph
Optický telegraf
25x.jpg
Eckerö – pošta a celnice
Brännklint tower
Bomarsund
Brännklintská věž
The Åland Folk High School
Ålandská lidová střední škola
ve Finströmu
The Russian revolution
Ruská revoluce
Björkman and Sundblom
Björkman a Sundblom
Tirpitz
Německá bitevní loď Tirpitz
u Rödhamnu, 24. září 1943

Asi 8000 před naším letopočtem
Nejvyšší části Åland se vynořují se z moře

4200 let před naším letopočtem
První lidské bytosti, lovci a rybáři, přicházejí z východu. Patří k hřebenové keramické kultuře.

2500 před naším letopočtem
Noví přistěhovalci přicházejí ze západu. Rybolov je stále ještě hlavním zdrojem obživy. První známky primitivního zemědělství a rostoucí stáda dobytka. Trvalá obydlí.

Asi 2000 před naším letopočtem
Jettbölegoddesses – jílové figurky podobné lidským bytostem
Ålandské muzeum

1500-400 před naším letopočtem
Bronzová doba. Mohylové hroby na kopcích, typické pro toto období. Přístav na největším ostrově

400 před naším letopočtem. – 500 našeho letopočtu
Zhoršení klimatu ovlivňuje životní podmínky. Ålandy jsou řídce obydleny. Další imigrace ze západu.

500-800
Rychle roste počet obyvatel. Největší ostrov je již hodně osídlen.

10. století
Husté osídlení na největším ostrově. Z tohoto období pochází mnoho hospodářských usedlostí, hřbitovů i domovních základů.
Rozsáhlé obchodní styky s sousedními zeměmi. První stopy křesťanství.

13. století
Vzniká několik kostelů. Ålandy jsou podřízeny švédské koruně.

1309
Ålandy přechází pod diecézi Åbo.

1388
Poprvé zmiňován Kastelholmský hrad.

15. století
Åland představuje zvláštní administrativní oblast s Kastelholmem jako správním centrem.

1442
Je ratifikováno vnitrostátní právo krále Christophersona. Ålanďanům je povolen obchod jedině s Åbo a Stockholmem.

1472
Poprvé zmiňován Kökarský klášter

1507
Dánská námořní vojska pod velením Søren Norrbyho pustoší Kastelholm.

1521 – 1523
Boje mezi Švédy a Dány během válka Gustava Vasy za osvobození Švédska.

1556
Vévoda Jan ze Švédska přijímá Ålandy a oblast Åbo v léno.

1571
Eric XIV ze Švédska zadržuje Karin Mansdotter jako vězeňkyni v Kastelholmském hradu.

1634
Ålandy se stávají součástí právě utvořeného hrabství Åbo a Bjorneborgu spolu s provincií Åland.

1638
Mezi Švédskem a Finskem se udržuje pravidelné poštovní spojení přes Ålandy. Farmáři jsou zatíženi daní nutnou k udržování poštovního spojení.

1639
Škola Ålands pedagogi byla založena v Saltviku

1714
Ålandy jsou zdevastovány Rusy. Většina obyvatel prchá do Švédska.

1718
Mírová jednání mezi Rusy a Švédy u vesnice Lövö na Vardö.

1742–1743
Ruští vojáci znovu zabírají Ålandy.

1765
Farmáři dosáhli právo prodávat své zboží kde chtějí.

1795
F. W. Radloff vydává knihu s popisem Åland.

1796
Byl vybudován optický telegrafní systém mezi Grisslehamnem a Signildskärem.

1808
Rusové opět napadají Ålandy. Jejich hlavní úderná síla je umístěná v Kumlinge. Ale selské povstání Rusy vyhání.

1809
Ålandy jsou podrobeny Rusy. Švédsko ztrácí Finsko i Ålandy na základě mírových dohod od Fredrikshamnu.

1828
Podle návrhu C. L. Engela je postavena pošta a celnice v Eckerö

1829
Začínají stavební práce na Bomarsundské pevnosti v okrese Skarpans.

1835
V Godby je založena Navigační vysoká škola.

1854
Za krymské války je Bomarsundská pevnost je obsazena britskými a francouzskými námořními sílami

1856
Po Krymské válce, při mírových dohodách, jsou Ålandské ostrovy deklarovány jako demilitarizovaná zóna. Je ustanovena svoboda podnikání, výsledkem je masivní nárůst námořního obchodu.

1861
Je založeno město Mariehamn

1886
Je vytvořena Önningenská kolonie, umělecká kolonie okolo Victora Westerholma.

1895
Začínají aktivity Ålandské lidová střední školy ve Finströmu.

1900
1915
Ruští vojáci jsou obsazují Ålandy. Jsou vybudovány pobřežní baterie a polní opevnění.

1917
Ruská říjnová revoluce. Touha Ålanďanů po opětovném spojení se Švédskem je veřejně demonstrována setkání u lidová střední školy ve Finströmu 20. srpna.
Finsko prohlašuje nezávislost 6. prosince. Ålandy však zůstávají pod Finskem.

1918
Občanská válka. Boje v oblastmi Godby mezi Rudými gardami sbory Nystad (Uusikaupunki). Přistávají švédské skupiny o síle asi 600 mužů zahajují jednání, aby se předešlo dalším střetům. Nicméně po zásahu německé námořní squadrony opouštějí všechny vojenské jednotky Ålandy.
Je ustaven nelegální parlament

1919
Delegace tři Ålandských zástupců předkládá na mírové konferenci v Paříži k projednání problém Åland.

1920
Finský parlament přijímá samosprávu Åland. Ålaňdané se však stále chtějí připojit ke Švédsku. Situace se zhoršuje, když jsou Ålandští vůdcové Julius Sundblom a Carl Björkman stíháni za velezradu. Otázka Ålandských ostrovů je předána Radě Ligy národů.

1921
Problém Ålandských ostrovů je Rady Ligy národů urovnána a Finsku je udělena svrchovanost nad Ålandskými ostrovy. Ålandy přijímají záruky za uchování svého jazyka, kultury a místních zvyklostí. Na podzim pak deset států podepíše úmluvu na demilitarizaci a neutralitu Åland.

1922
Začíná platit autonomie z roku 1920. Je zvolený Landsting, mluvčím je Julius Sundblom. Landsting se shromažďuje se poprvé 9. června. Tato významná událost je slavena jako Ålandský Den.

1938
Ålanďané důrazně protestují proti plánům Švédska a Finska opevnit Ålandy (tzv. Stockholmský plán). Plány se nakonec nerealizují kvůli odmítání ze strany Sovětského svazu.

1939-44
Åland jsou ušetřeny vojenských operací.
Na několika místech je budováno opevnění, to ale má být po válce zrušeno.

1951
Je přijata revidovaná deklarace nezávislosti.

1954
Åland přijímá svou vlastní vlajku.

1970
Ålandy se stávají samostatným členem Severské rady ministrů (NCM)

1978
Otevřeny vlastní vládní budovy..

1984
Vydání prvních Ålandských poštovních známek

1988
Zvolený Landskapsstyrelse začíná působit na vlastním parlamentním základ

1993
Vchází v platnost nová autonomie

1993
Začíná fungovat vlastní pošta

1995
Spolu s Finskem se i Ålandy stávají členy EU

1996
Založení Ålandského rozhlasu a TV Ab

ms, 20. února 2000

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Průměrná známka:  1,33   hodnoceno: 3 ×
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.935.790 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.133 sec. • www.severskelisty.cz • 44.210.83.132
file v.20230419.185058 • web last uploaded 20231105.233934
2017:306 • 2018:163 • 2019:157 • 2020:112 • 2021:104 • 2022:57 • 2023:45 • 2024:19