znak SLSeverské listy

           

 

Bude Pavilon českých turistů ve Stockholmu?

Občanské sdružení Nord je vedle Severské společnosti, Skandinávského domu, Klubu islandských fanatiků a dalších menších sdružení další „severská“ aktivita v naší zemi.

Sdružení tvoří pár nadšenců, kteří se zformovali při propagaci „návštěvy“ Ďáblovy bible – Codexu Gigas v Praze. Za svůj cíl si, kromě jiného, kladou propagaci severských (převážně švédských) aktivit u nás a naopak. A to převážně v kulturní sféře. Vytváření také produkční skupinu, která by měla podnítit a případně přímo produkovat filmy na tato témata. Uvidíme, jak celé toto úsilí dopadne. Není vhodné některé projekty zatracovat předem… Každopádně některé nápady sdružení Nord jsou minimálně zajímavé už pro svoji myšlenku.

Sdružení Nord zaslalo v září 2008 dopis primátorovi hlavního města prahy Pavlu Bémovi dopis, ve kterém navrhuje prosadit společnou aktivitu Prahy a Stockholmu.

Historický Pavilon českých turistů byl součástí Jubilejní výstavy zemské Království českého v roce 1891. Dodnes stojí na Petříně a ne každý ví, že jde o dnešní zrcadlové bludiště.

Architektonicky je pojat jako zmenšená kopie romantického středověkého hradu s věžemi, které nesou křestní jména devíti řemeslníků, kteří na stavbě pracovali. Pavilon proslul především ještě v 19. století velice živou vzpomínkou na legendární bitvu švédských vojsk s Čechy (především studenty) v roce 1648 o Karlův most jako přístup ke Starému Městu.

Švédové dobyli Malou Stranu lstí a zradou důstojníka české posádky. Z vlasti si přivezli podrobný seznam předmětů Rudolfinských sbírek (Wunderkammer Rudolfa II). Seznam kdysi za vlády císaře Rudolfa II vyhotovili čeští stavové, od nichž si císař půjčoval obrovské sumy peněz. Seznam měl sloužit k lepšímu přehledu o skutečné hodnotě císařova majetku, tedy zástavy velkých půjček.

Stavovský seznam usnadnil Švédům odvoz velkého pokladu – přijeli s přesnými plány na potřebný počet povozů, koní, spřežení, loděk a pramic. Vojenská akce byla cílená a promyšlená. Švédové odvezli z Prahy roku 1648 také nečekanou vzácnost, v seznamu neuvedenou – Codex gigas (Ďáblovu bibli, Osmý div světa, Největší knihu světa), vzácný středověký rukopis vzniklý v benediktinském klášteře, ve XII. století, v Podlažicích u Chrasti. Velení švédských vojsk přivezlo Codex gigas jako osobní dar královně Kristině. Po 360 letech se v loňském roce vrátil rukopis do Prahy, na výstavu uspořádanou Národní knihovnou v pražském Klementinu.

Mezi evropskými státy propukají čas od času spory o válečné kořisti z různých dob. Švédské království a Česká republika (s významnou účastí hlavního města Praha) dalo v konečném důsledku a významu pražské expozici příklad i vzor všem ostatním evropský státům. Mělo by zkrátka navěky platit, že evropské kulturní poklady náležejí tomu státu, kde se právě nalézají, s tím, že takový stát je povinen o památky pečovat jako o společný evropský majetek.

Je však velmi pravděpodobné, že bitva o Karlův most byla jen zastírací manévr – Švédové ukončili boje ve chvíli, kdy poklady Rudolfinských sbírek byly v bezpečné vzdálenosti na cestě do Švédska. A bitva skončila kavalírskou společnou večeří velení švédských a českých vojsk, kde obě strany nešetřily komplimenty na udatnost protivníka. Tato bitva z roku 1648 byla po staletí, zvláště v době obrozenecké ve velmi živém povědomí, vznikaly desítky obrazů, románů, studií, divadelních her s tímto námětem.

Po Jubilejní zemské výstavě v roce 1891 zájem jakoby náhle ustal. Pavilon s dioramatem bitvy bratří Liebscherů byl přestěhován na Petřín a proslul posléze v souvislosti se zrcadlovým bludištěm, které dodnes láká stovky tisíc návštěvníků ročně.

Sdružení Nord ve svém prohlášení dále píše: „Pokud pojmeme bitvu o Karlův most z roku 1648 jako poslední válečný konflikt těchto dvou království a zaměříme se na symbolický význam budoucí evropské spolupráce, navrhujeme vytvořit společný projekt hlavního města Prahy a švédského hlavního města Stockholmu, nejlépe jako partnerství primátorů těchto hlavních měst, a vybudovat ve Stockholmu kopii Pavilonu českých turistů s dioramatem bitvy o Karlův most i s přilehlým bludištěm a současně zbudovat Kulturní, společenské a obchodní centrum jako hlavní opěrný bod prezentace České republiky (hlavního města Prahy) ve Švédsku.

Lze předpokládat, že zájem švédské veřejnosti bude přibližně stejný jako je zájem o pražský (petřínský) originál a není jistě třeba zvláště zdůrazňovat, co všechno by takové centrum mohlo naší republice a jejímu hlavnímu městu přinést – ať už na poli kulturním – nabídka knih, filmů, CD, DVD, propagačních materiálů směrovaných k rozvoji cestovního ruchu atd., nebo na poli ekonomickém jako prezentace českých výrobků a českých firem a podniků. Zkušenosti ukazují, že jedině neziskové organizace typu NORD o. s. v partnerství – v tomto případě s magistrátem hlavního města, primátorem Prahy a vládou České republiky právě v době předsednictví v Evropské unii, jsou schopny zajistit odpovídající úspěch takových akcí.

Krajanská i jiná sdružení v tomto ohledu tradičně selhávají a jsou spíše formálními sdruženími s interními problémy, které převažují nad celospolečenskými zájmy. „

Jiří Kotlín, Jaroslav Chlumský, NORD o. s., 4. září 2008

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Buďte první, kdo bude hodnotit článek!
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.935.522 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.128 sec. • www.severskelisty.cz • 3.215.16.238
file v.20230419.185053 • web last uploaded 20231105.233934
2017:241 • 2018:130 • 2019:114 • 2020:86 • 2021:80 • 2022:49 • 2023:32 • 2024:9