znak SLSeverské listy

           

 

Finsko rozhodlo o jaderné elektrárně

Finský parlament hlasoval 24. května 2002 o přijetí nebo zamítnutí principiálního rozhodnutí vlády o vybudování páté jaderné elektrárny. Rozhodnutí ve prospěch jaderné elektrárny vzniklo poměrem hlasů 107 – 92. Nikdo z poslanců se nezdržel hlasování a nikdo nebyl nepřítomen. Schválení rozhodnutí vlády bylo vítězstvím především pro představitele průmyslu, kteří před půldruhým rokem prostřednictvím energetické společnosti TVO předložili finskému ministerstvu obchodu a průmyslu žádost o povolení ke stavbě další jaderné elektrárny. Naopak pro aktivisty hnutí Zelených a pro vládní stranu Zelených znamenalo toto rozhodnutí velké zklamání.

Výsledek hlasování se dal předem velmi těžko předpovídat, neboť ještě do nedávna byl počet stoupenců a odpůrců jaderné energie velmi vyrovnaný. Podle četných průzkumů veřejného mínění mezi občany i mezi poslanci byla dlouho situace taková, že třetina respondentů byla jednoznačně pro, třetina rozhodně proti a třetina neměla vyhraněný názor nebo ho nechtěla sdělit. Teprve v posledních dnech před rozhodujícím hlasováním začal v parlamentu počet příznivců mírně převažovat. O páté jaderné elektrárně se ve finském parlamentu rozhodovalo již v roce 1993, kdy však výsledek hlasování byl zamítavý.

Z finských vládních politických stran byla jaderné elektrárně nejvíce nakloněna konzervativní Národní koaliční strana (Kokoomus). Nejvíce proti se podle očekávání stavěla strana Zelených, která krátce po schválení principiálního rozhodnutí parlamentem oznámila svůj odchod z vlády. Pro velké politické strany – vládní Sociálně demokratickou stranu a opoziční Stranu středu – bylo charakteristické rozpolcení v názoru na potřebu nové jaderné elektrárny a na otázku bezpečnosti. Poslanci parlamentu nebyli vázáni oficiálním stanoviskem svých stran (a některé strany takové stanovisko ani nevydaly) a byla jim dána volnost, aby hlasovali každý podle svého vlastního svědomí.

Po tomto principiálním rozhodnutí o všeobecné prospěšnosti vybudování další jaderné elektrárny bude následovat žádost o stavební povolení a její projednávání vládou, proces výběrového řízení na dodávku technického zařízení elektrárny a rozhodování o umístění nové elektrárny. Pátý jaderný reaktor by měl být postaven v jednom ze dvou míst, v nichž obou jsou v současné době v provozu již dva jaderné reaktory – t.j. buď ve městě Loviisa nebo v obci Eurajoki (Olkiluoto). Odpovědným stavitelem bude finská energetická společnost Teollisuuden voima Oy (TVO), která vlastní jadernou elektrárnu Olkiluoto produkující energii převážně pro průmysl. Průmyslové kruhy si rovněž zajistí financování stavby nové jaderné elektrárny z vlastních zdrojů, státní peníze nebudou na stavbu vůbec použity. TVO oznámilo, že stavební práce budou s největší pravděpodobností zajišťovány předními finskými stavebními firmami a dodavatel zařízení elektrárny bude vybrán na základě nabídkové soutěže. Čtyři potenciální zahraniční dodavatelé již provedli za tímto účelem zkoušky vhodnosti jednotlivých typů elektráren. Předběžné celkové náklady na stavbu nové jaderné elektrárny jsou odhadovány na 200 – 300 eur v závislosti na typu elektrárny. Podle současných plánů by stavba páté jaderné elektrárny ve Finsku měla být dokončena v roce 2008 a elektrárna uvedena do provozu nejpozději koncem tohoto desetiletí.

DOKUMENT: Ministerstvo obchodu a průmyslu Finské republiky, informace 24. května 2002

Parlament rozhodl dnes v pátek 24. května 2002 poměrem hlasů 107 – 92 o schválení kladného principiálního rozhodnutí učiněného v lednu vládou o páté jednotce jaderné elektrárny. Nyní za projekt odpovídající Teollisuuden Voima Oy (TVO) může pokračovat v přípravách na stavbu jaderné elektrárny.

Principiální rozhodnutí je v platnosti ode dnešního dne pět let. Pokud TVO nepodá v této časové lhůtě žádost o stavební povolení v souladu se zákonem o jaderné energii, rozhodnutí pozbude platnosti. Vláda vychází z toho, že společnost zahájí nákupní výběrové řízení v průběhu stávajícího roku. Na základě výsledku soutěže majitelé TVO definitivně rozhodnou o volbě typu elektrárny. Před podáním žádosti o povolení stavby musí společnost rovněž provést výběr ze dvou předkládaných alternativ umístění elektrárny. To je Hästholmen v Loviise nebo Olkiluoto v Eurajoki. Obě obce oznámily, že mají zájem elektrárnu přijmout.

Pojednávání stavebního povolení a později potřebného povolení k provozu bude probíhat ve vládě a bude obsahovat podle zákona rozsáhlé posudkové a vyposlouchávací řízení. Odhaduje se, že projednávání stavebního povolení ve vládě bude dokončeno v polovině tohoto desetiletí. Pokud bude rozhodnutí kladné, odhadem po čtyřech letech stavby by následovala zákonná žádost o povolení k provozu. Ke spuštění elektrárny by mohlo dojít koncem dekády.

Učiněné energeticko politické rozhodnutí podporuje uskutečňování vloni schválené národní strategie o ovzduší. Finsko má nyní lepší možnosti dodržet své mezinárodní závazky na snížení emisí. Za nyní schváleným principiálním rozhodnutím je názor, že jaderná energie je z hlediska státní ekonomiky i národního hospodářství nejvýhodnější alternativou pro výrobu základní energie v rámci, který stanoví protokol z Kjóto. Současně to povede také ke stabilnější ceně elektřiny ve Finsku.

Ačkoliv řešení je z hlediska uskutečňování energetické politiky v souladu se strategií ovzduší významné, není samo z hlediska strategie ovzduší dostačující. Vláda se již nyní značně věnuje a bude se nadále věnovat podpoře výroby elektřiny obnovitelnou energií pomocí investičních příspěvků a daňových metod. Rovněž poptávka po elektřině bude snižována rozvíjením opatření na úsporu energie. Parlamentem dnes schválené závěry podporují tyto hlavní linie strategie ovzduší.

Parlament schválil dnes také separátní principiální rozhodnutí, které se týká konečného uložení využitého jaderného paliva z nové jednotky jaderné elektrárny. Tímto využité palivo i z případné nové jednotky jaderné elektrárny bude ukládáno do skály v Olkiluoto. Principiální rozhodnutí o konečném uložení využitého jaderného paliva z nynějších čtyř jednotek jaderných elektráren nechal parlament v platnosti v květnu 2001.

Podání žádosti TVO o principiálním rozhodnutí předcházela hodnocení ekologických vlivů na obě alternativní lokality. Žádost o principiální rozhodnutí společnost podala vládě v listopadu 2000. Předběžný odhad bezpečnosti projektu byl vyhotoven Centrem pro radioaktivní bezpečnost v únoru 2001. Vláda učinila o stavbě jednotky jaderné elektrárny principiální rozhodnutí 17. ledna 2002. Podle zákona o jaderné energii muselo být toto rozhodnutí ještě podrobeno potvrzení parlamentu.

Ve Finsku jsou v provozu čtyři jednotky jaderné elektrárny, dvě v Olkiluoto v obci Eurajoki na západním pobřeží a dvě v Loviise na jižním pobřeží. Podíl jaderné energie na spotřebě elektřiny je 27 %. Dalšími významnými formami výroby je vodní energie 16 % a společná výroba s různými palivy 32 % a kondenzační energií 13 %. Podíl obnovitelných energetických zdrojů na zásobování elektřinou ve Finsku činí 29 %.

Blanka Lemmetyinen, Vantaa, Finsko 24. května 2002

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Buďte první, kdo bude hodnotit článek!
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah a ručí za uváděné informace. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na info@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • info@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • stanovsky@severskelisty.cz, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2021 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • info@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2021. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.716.974 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.338 sec. • www.severskelisty.cz • 3.229.142.104
file v.20200222.013809 • web last uploaded 20210703.013830
2017:167 • 2018:90 • 2019:79 • 2020:33 • 2021:37