znak SLSeverské listy

           

 

Ne všechno lze přeložit: RAHKASARATURVE

Setkal jsem se s finským názvem rašeliny „rahkasaraturve“. Jaký typ rašeliny označuje a jak jej lze přeložit do češtiny?

Typy rašeliny se zpravidla pojmenovávají podle rostlinných původců, tj. rostlin, z nichž rašelina vzniká. V češtině se zařazují pouze do rodů (např. rašelina ostřicová, suchopýrová apod.), nikoli do druhů. Druhové rozlišení je zde opomíjeno ze dvou důvodů:

Jednak vysoká rozmanitost středoevropské rašeliništní flóry znemožňuje ve zrašeliněných zbytcích rozeznat konkrétní rostlinné druhy, lze však rozeznat rody.

Za druhé – v českém binomickém názvosloví je druhové jméno uváděno až jako druhé (většinou adjektivum). Složeniny prakticky neexistují. Začlenění druhového jména do názvu typu rašeliny bylo by tudíž velmi krkolomné, pokud vůbec možné. Ve finštině je situace jiná. Jednak při nižší diversitě rašeliništní flóry Finska lze spolehlivěji stanovit převažující druh, jednak finština (díky své schopnosti tvořit komposita) umožňuje jednoduché začlenění celého druhového jména do typu rašeliny: turve = rašelina, saraturve = ostřicová rašelina, rahkasaraturve = „rašelina z ostřice chudokvěté“ (toto komplikované označení se však v češtině neužívá).


kresba Václav Chvátal

Rahkasara (Carex panici flora), ostřice chudokvětá, patří ve Střední Evropě k ustupujícím druhům. Vyskytuje se ve vyšších horských polohách. Například v Českém lese (500-800 m.n.m.) byla naposled potvrzena počátkem 20. stol. Ve Finsku je druhem zcela běžným. Právě stanovištní rozdíly jsou častou příčinou nepřeložitelnosti pojmenování různých přírodních jevů. V národním parku Pyhä-Hakki jsem se setkal s náčrtkem rašeliniště typu keidassuo (do češtiny opět přesně nepřeložitelné, takto rašeliniště ve Střední Evropě nevznikají, jde o jakousi obdobu vrchovištního rašeliniště). Názvosloví náčrtku situaci ještě poněkud ztěžuje: vyskytují se zde typy rašeliny rahkaturvesaraturve. Nelze vyloučit, že názvem rahkasaraturve je míněn jakýsi přechodný typ mezi těmito dvěma typy.

Literatura

[1] Dohnal, Z. et al.: Československá rašeliniště a slatiniště. Nakladatelství ČSAV, Praha 1965.

[2] Schauer, T.; Caspari, C: Luonnonkasvit (Der GroBe BLV Pflanzenfuhrer).
Suomentanut Kurtto, A. 6. painos. Veilin + Goos, Helsinki 1991.

Václav Chvátal, 1. září 2005

v Severských listech publikováno

Související články

Elektrický potenciál bažin – 23. 12. 2012
Mokřady či vetlendy ? je to to, oč tu běží? – 29. 4. 2012, 22. 2. 2015
Do finských bažin – 10. 3. 2006
Ne všechno lze přeložit: RAHKASARATURVE – 1. 9. 2005
Nejlevnější čistírna odpadních vod ve Finsku – 1. 5. 1999

Hodnocení článku

Průměrná známka:  1,00   hodnoceno: 3 ×
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.922.497 • onln: 2 • robot ostatni • php: 0.152 sec. • www.severskelisty.cz • 3.234.244.181
file v.20230419.185437 • web last uploaded 20231105.233934
2017:199 • 2018:146 • 2019:113 • 2020:48 • 2021:80 • 2022:53 • 2023:36 • 2024:8