znak SLSeverské listy

           

 

Možnosti VŠ studia v severských státech

Pozor, článek je již zastaralý, publikovaný roku 2005


ilustrační foto www.lshtm.ac.uk

Studium ve Finsku

Existuje několik alternativ, jak se o studium ve Finsku ucházet. V první řadě se jedná o programy výměnných studijních pobytů, organizovaných partnerskými českými a finskými univerzitami. Informace o těchto programech lze získat na jednotlivých českých univerzitách, jejichž adresy, internetové stránky, jakož i e-mailové adresy můžete nalézt na internetové adrese http://www.csvs.cz

Dále je možno pro studium ve Finsku využít nabídek v rámci programu, financovaných ze zdrojů Evropské unie, jako např. Leonardo da Vinci a Socrates. Informace o těchto programech můžete získat, navštívíte-li například internetovou stránku Univerzity Karlovy http://www.cuni.cz

Informace o studiu na finských vysokých školách je možné rovněž získat na internetových stránkách http://www.cimo.fi (The Centre for International Mobility CIMO) a http://www.edu.fi (Ministry of Education of Finland).

Před zahájením studijního pobytu ve Finsku je důležité vyřídit si nejen formality spojené se studiem samotným, ale také splnit podmínky stanovené finskými imigračními předpisy.

podle informací na stránkách českého velvyslanectví v Helsinkách (https://www.mzv.cz/helsinki)


Studium ve Švédsku

Studium ve Švédsku je pro zahraniční studenty koordinováno Švédským institutem, Svenska Institutet http://www.si.se. Na jeho stránkách naleznete aktuální informace o studijních programech švédských škol a univerzit.

O podmínkách získání švédských stipendií pro české studenty vysokých škol si můžete přečíst v dokumentu, který naleznete na stránkách http://www.studyinsweden.se

podle informací na stránkách českého velvyslanectví ve Stockholmu https://www.mzv.cz/stockholm


Studium v Dánsku

Dánské školství je na velmi slušné úrovni. Bilaterální i multilaterální studentské výměny zajišťuje agentura dánského ministerstva školství pod názvem CIRIUS. Každoročně studuje v Dánsku v rámci výměnných programů Erasmus a Socrates několik desítek posluchačů z České republiky. Více informací o možnostech studia v zahraničí získáte na http://www.msmt.cz a http://www.Socrates.cz

Nejznámější dánskou vysokou školou je kodaňská univerzita (http://www.ku.dk), významná je i univerzita v Aarhusu (http://www.au.dk) nebo Dánská technická univerzita v Lyngby (http://www.dtu.dk).

podle informací na stránkách českého velvyslanectví v Kodani https://www.mzv.cz/copenhagen


Studium v Norsku

Vysokoškolské vzdělávání

Vyšší vzdělávání poskytují v rámci soukromého i veřejného sektoru 4 univerzity, 6 specializovaných univerzitních institucí, 26 vysokých škol (State University Colleges) a dvě umělecké vysoké školy (National University Colleges). Tyto instituce poskytují vzdělávání jak na úrovni prvního stupně vysokoškolského studia, tak na postgraduální a doktorandské úrovni. Používá se kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System). Výuka se uskutečňuje v norštině, část programů (především Master) i v angličtině.

Přehled titulů a diplomů:

- po dvou letech studia na vysoké škole (State University Colleges) může student získat titul Hogskolekandidat – po třech letech studia na univerzitě nebo jiné vysokoškolské instituci může absolvent získat titul Bachelor – na titul Bachelor navazuje titul Master, který odpovídá 1-1,5 letému studiu a samostatné výzkumné práci – odborné kvalifikace poskytované vysokými školami trvají obyčejně 4-6 roků – doktorandský titul (Philosopiae Doctor – PhD) získává absolvent tříletého výzkumného programu, navazujícího na Master program nebo na některý profesní program.

Podmínky přijetí

Univerzity a jiné vysokoškolské instituce mají vlastní přihlášky a podmínky přijetí. Obyčejně se vyžaduje příslušná kvalifikace a doklad o znalosti jazyka, v kterém je program vyučován. Pro programy vyučované v norštině je nutné předložit výsledky zkoušky Norwegian level III (minimálně 3.0 bodů) anebo zkoušky Bergenstesten (minimálně 450 bodů). Znalosti angličtiny je nutné doložit výsledky zkoušky TOEFL anebo IELTS.

Náklady na studium a pobyt

Na státních institucích se neplatí školné, pouze nízké poplatky studentským organizacím. Životní náklady se pohybují okolo 1000 € měsíčně.

Další odkazy:

The Research Council of Norway – http://www.forskningsradet.no

Centre for International University Co-operation SIU Bergen – http://www.siu.no

Stránky o studiu v Norsku http://www.study-norway.net

Centrum Pro mezinárodní univerzitní spolupráci – http://www.siu.no

Ministry of Education and Research – https://www.regjeringen.no/en/dep/kd/id586/

Norský ENIC-NARIC – http://www.nokut.no

podle informací na: Slovenská akademická informační agentura SAIA – http://www.saia.sk


Dům zahraničních služeb MŠMT

Podrobné a aktuální informace o všech druzích stipendií, možnostech letních kurzů a dalších informací lze nalézt na internetových stránkách Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na internetové adrese http://www.dzs.cz. O studium je třeba se začít zajímat poměrně brzy, uzávěrky podání žádostí na další školní rok jsou stanoveny každoročně již v říjnu či listopadu.

Dům zahraničních služeb je příspěvková organizace, která plní úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva školství. Například zajišťuje návštěvy zahraničních delegací i jednotlivců a podílí se na organizaci konferencí. Pro nás je však zajímavé, že zajišťuje vysílání občanů ČR ke studiu v zahraničí a pomáhá krajanům.


Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura spadá pod Dům zahraničních služeb MŠMT. Poskytuje především informace o možnostech vzdělávání v zahraničí pro české občany, zejména pro vysokoškolské studenty, postgraduanty a pedagogy, soustřeďuje nabídky na stáže a stipendijní pobyty v zahraničí a zajišťuje výběrová řízení na vládní stipendia. Jednou ročně pak vydává přehled nabídky vládních stipendií (Bulletin AIA), který rozesílá všem veřejným vysokým školám v ČR. Na internetových stránkách https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/ můžete požádat o e-mailové zasílání novinek a aktualizací.

Kontakt: Dům zahraničních služeb MŠMT, Akademická informační agentura,
Na Poříčí 1035/4, 110 00 – Praha 1, e-mail: aia@dzs.cz
+420 221 850 100, +420 221 850 102


Program Socrates

Program Socrates je vzdělávací program Evropské Unie, který klade důraz na posílení evropské dimenze ve vzdělávání formou projektové spolupráce vzdělávacích institucí, mobilit a prosazováním inovací ve vzdělávání. Programu Socrates se v současné době účastní celkem 31 zemí Evropské unie, Evropského sdružení volného obchodu ESVO a tři kandidátské země Evropské unie. Pochopitelně je něm jsou zapojena naše republika i všech pět severských států.

Program Socrates je členěn do 8 podprogramů. Jeden z nich – podprogram Erasmus – se zaměřuje na vysoké školství. Je to největší program, který podporuje evropskou spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání. V současné době je do programu aktivně zapojena většina evropských vysokých škol.

Projekty programu Socrates/Erasmus jsou tzv. centralizované aktivity. Znamená to, že je řídí a financuje Evropská komise v Bruselu (EC). Vysokoškolské instituce, které chtějí pracovat na projektu, musí mít Evropskou komisí přidělený Erasmus University Charter.

podle informací na: http://www.socrates.cz

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Buďte první, kdo bude hodnotit článek!
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2023 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2023. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.907.055 • onln: 2 • robot ostatni • php: 0.091 sec. • www.severskelisty.cz • 3.80.4.147
file v.20230419.185241 • web last uploaded 20231105.233934
2017:279 • 2018:163 • 2019:193 • 2020:102 • 2021:97 • 2022:53 • 2023:40