znak SLSeverské listy

           

 

Doktorské studium v severských zemích

Pozor, článek je již zastaralý, publikovaný roku 2005

Finsko


Ilustrační foto www.vu.edu.au

Ve Finsku je udělován jen jeden druh doktorských hodností, a to na úrovni PhD. Před nedávnými zákonnými úpravami bylo předpokladem pro doktorské studium získání magisterského stupně a navíc ještě absolvování postgraduálního studia zakončeného tzv. „litentiate“. Zřejmě proto je ve Finsku dosud relativně málo doktorů. V současné době se lze na doktorské studium hlásit již po ukončení magisterského studia s tím, že jeho dokončení vyžaduje nejméně čtyři roky. Ani nyní však o doktorské studium není příliš velký zájem, neboť firmy jako Nokia nabízejí vysokoškolákům takové platy, že ze škol odsávají nejen potenciální doktorandy, ale dokonce i studenty základního studia ještě před jeho dokončením.

Doktorské studium je ve Finsku řízeno centrálně ministerstvem školství, přičemž v každém z dvaceti oborů do nichž je rozděleno, podléhá samostatné vyhlášce. Ta pro daný obor stanoví cíle studia, předměty studia i jejich rozsah a minimální požadavky na absolventy. Zájemci o studium však neprocházejí žádným přijímacím řízením, ani nepodléhají žádným kvótám (zřejmě pro malý zájem o toto studium). Doktorské studium lze absolvovat i ve výzkumných ústavech, pouze university jsou však oprávněny udělovat doktorské tituly. Studentům jsou k dispozici stipendia poskytovaná ministerstvem školství a Finskou akademií.

Dánsko

V Dánsku došlo v první polovině devadesátých let k velmi zásadní reformě doktorského i celého vysokoškolského studia. Do té doby bylo na dánských technických universitách jen velmi málo profesorů s titulem PhD. Ti z nich, kteří v té době nemohli prokázat dostatečnou vědecko-výzkumnou činnost, byli nuceni ze škol odejít. Na rozdíl od Finska, program organizace doktorského studia je záležitostí jednotlivých universit, ministerstvo školství je pouze schvaluje. Doktorské studium trvá po pětiletém magisterském studiu tři roky, po tří, resp. čtyřletém bakalářském studiu trvá pět, resp. čtyři roky. Doktorské diplomy jsou v dánštině i v angličtině, a kromě oboru studia uvádějí řadu podrobností o studijním programu absolventa. Kromě PhD je v Dánsku udělována ještě vyšší doktorská hodnost, tzv. „doktorgrad“, s diplomem v latině.

Dánská vláda zavedla několik různých schémat financování doktorského studia při zaměstnání doktorandů ať již na universitě, nebo v některém průmyslovém podniku či v jiné organizaci. Velmi se osvědčil zejména tzv. Dánský program průmyslového partnerství, který dánská vláda vyhlásila ve snaze podpořit inovační úsilí a soutěžeschopnost průmyslu. Cílem partnerství je prostřednictvím doktorského studia usnadnit přenos znalostí z universit do průmyslových podniků. Program je financován ministerstvem průmyslu a obchodu a administrativně je spravován zvláštní komisí při Dánské akademii technických věd (ATV).

Podnik, který má o program zájem, předloží komisi ATV předběžný návrh výzkumného projektu. Po schválení tohoto návrhu si podnik najde zájemce o doktorské studium spojené s řešením tohoto projektu a zaměstná jej takovým způsobem, aby se po dobu svého doktorského studia (3-4 roky) studiu mohl věnovat na plný úvazek. Současně podnik uzavře dohodu s některým universitním profesorem, který je ochoten tohoto doktoranda školit. Podnik pak společně s příslušnou universitou podá žádost o finanční podporu. Doktorské studium doktoranda probíhá podle studijních předpisů university s tím, že podléhá dohledu skupiny externích examinátorů schválených komisí ATV, přičemž alespoň jeden člen této skupiny zastupuje podnik.

V rámci finanční podpory poskytované v tomto programu podnik pro doktoranda získá 50 %jeho platu (druhých 50 %mu hradí podnik), a dále určitou částku na jeho cestovné, na konferenční poplatky apod. i příspěvek na jeho ubytování. Universitě jsou hrazeny zvýšené náklady spojené se školením doktoranda. Podmínkou udělení podpory je předložení konečné verze studijního plánu doktoranda komisi ATV šest měsíců po zahájení jeho doktorského studia. Studijní plán má doktorandovi umožnit, aby se věnoval řešení výzkumného projektu až po využití jeho výsledků v praxi. Rovněž se předpokládá účast doktoranda v jednoměsíčním manažerském kurzu (organizovaném ATV).

Švédsko

Doktorské studium ve Švédsku se od ostatních skandinávských zemí liší především tím, že jednotlivé školy přijímají jen tolik doktorandů, kolik jich mohou zaměstnat v rámci svého výzkumu a výuky. Švédské university vyvíjejí značné úsilí při náboru studentů do základního studia proto, aby si z nich později mohli vybírat ty nejtalentovanější k doktorskému studiu. Např. universita v Lundu rámci takovéhoto náboru každoročně pořádá technickou soutěž středoškoláků. V současné době však podstatná část absolventů doktorského studia údajně odchází hledat si zaměstnání v zahraničí, kde pro ně jsou výhodnější mzdové podmínky než doma ve Švédsku.

Zdroj

Autor zprávy: Doc. Ing. Heřman Mann, DrSc., pracuje ve Výpočetním a informačním centru ČVUT Praha

Citace ze zprávy: Přizpůsobení doktorského studia v technických oborech standardům EU

Projekt: Enhancing Engineering Doctoral Study towards European Standards podporovaného grantem Tempus CME-03539-97, Praha 1999

Doc. Ing. Heřman Mann, DrSc.

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Buďte první, kdo bude hodnotit článek!
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.942.673 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.117 sec. • www.severskelisty.cz • 44.221.66.130
file v.20230419.185241 • web last uploaded 20231105.233934
2017:247 • 2018:159 • 2019:136 • 2020:86 • 2021:85 • 2022:74 • 2023:37 • 2024:20