znak SLSeverské listy

           

 

Česko–švédská spolupráce vysokých škol

Vysoké školství prošlo od roku 1989 řadou zásadních změn, které postupně utvářejí jeho novou podobu. Došlo k zásadním změnám v systému financování. Od roku 1994 systém financování významně přispívá i k rozvoji vědecké činnosti na vysokých školách.

Uvedené faktory předurčily směr vývoje vysokého školství, které lze charakterizovat zvýšením počtu studijních míst na vysokých školách a rozšířením a zpestřením nabídky studia, co se týče délky,oborů i forem. Vznikly nové univerzity a počet vysokoškolských studentů se od školního 1989/1990 zvýšil o 26 000.

Pro české školství je velice významná spolupráce s Evropskou unii, zejména v rámci rozvojového programu PHARE. V rámci tohoto programu má nezastupitelnou roli program TEMPUS určený pro podporu transformačního procesu na vysokých školách. Díky osobní angažovanosti prezidenta České republiky Václava Havla mohou české vysoké školy využívat program TEMPUS od roku 1990.

O programu TEMPUS (Trans-European Cooperation Scheme for Higher Education) bylo rozhodnuto ve Štrasburgu v prosinci 1989 jako o specifickém doplňujícím programu ke existujícím programům EU v oblasti vzdělávání jako je ERASMUS, COMETT a LINGUA. Cílem TEMPUS je uspokojovat specifické potřeby zemí střední a východní Evropy. Priority programu jsou zaměřeny na aktivity, které mají silný multiplikační účinek a u nichž existuje vazba na průmysl, vzdělávání a další odborný růst učitelů. Program zahrnuje tři hlavní aktivity:

Společné evropské projekty ( Joint European Projects). V této oblasti jsou podporovány společné vzdělávací projekty, které spojují univerzity a podniky zemí střední a východní Evropy a EU.

Individuální granty (Individual Mobility Grants). Jde o finanční příspěvky učitelům na vysokých školách, umožňující pobyty v zemích EU.

Doplňkové činnosti (Complementary activities). Jde o menší projekty, které rozšiřují výsledky Společných evropských projektů s cílem zvýšit kvalitu managementu na vysokých školách a podpora zavádění státní vzdělávací politiky na univerzitách.

Během uplynulých sedmi let zapojení do programu TEMPUS došlo k výraznému pokroku, zásadně se posílily jazykové a odborné znalosti učitelů a studenti mohou díky finanční podpoře programu TEMPUS studovat na univerzitách v zemích EU, české univerzity získaly odbornou literaturu, laboratorní přístroje a jiné technické vybavení.

Spolupráce mezi českými a švédskými univerzitami začala již v roce 1990, kdy Švédsko nebylo ještě členským státem EU na projektu s účastí Lund Institut of Technology. V roce 1992 to byly další dva projekty a do konce roku 1996 celkem 13 projektů, čehož v roce 1996 se realizovalo 10. Ze 70 švédských univerzit je do programu TEMPUS zapojena téměř třetina a s českými spolupracuje na bázi programu TEMPUS celkem 10 švédských univerzit nebo jiných vědeckých pracovišť a firem.

V roce 1996 se například ve spolupráci realizovaly následující Společné evropské projekty:

 • Vysoká škola v Karlstadu, ochrana spodních vod;

 • Vysoká škola v Karlstadu, aplikace sociálních vědy v pedagogické praxi;

 • univerzita Uppsala, posílení strategie Vysoké školy ekonomické v Praze. VŠE se díky tomu dostala do skupiny Evropských ekonomických škol (CEMS);

 • Královské vysoké učení technické ve Stockholmu, Western Sweden Partnership, UETP Southern Sweden ve Vaxjö, studijní pobyty studentů;

 • univerzita Lund, vnitřní systém hodnocení kvality výuky;

 • Vysoká škola v Halmstadu, další vzdělávání pracujících v malých a středních podnicích v oblasti kontroly kvality;

 • Vysoká škola v Kalmaru, studijní pobyty studentů oboru inženýrství a ekonomie a zkvalitnění práce oddělení zahraničních vztahů na Technické univerzitě v Brně;

 • Vardhögskolan v Lundu a v Helsingborgu, pracovní terapie v rámci sociálních věd;

 • Vysoká škola ekonomická ve Stockholmu, studijní pobyty studentů, zavedení evropského klasifikačního kreditního systému (ECTS) na VŠE Praha, restrukturalizace oddělení pro zahraniční vztahy;

 • univerzita v Lundu, zavedení evropského klasifikačního kreditního systému na lékařských fakultách v ČR, studijní pobyty studentů a učitelů v zahraničí a u nás.

Vstupem Švédska do Evropské unie se otevřela našim vysokým školám další možnost rozšířit a navázat kontakty se švédskými vysokoškolskými institucemi v rámci Od roku 1995 navštívilo švédské vysoké školy v rámci Individuálních grantů osm českých vysokoškolských učitelů.

V rámci Doplňkové činnosti se v roce 1995/1996 úspěšně realizovaly dva projekty:

 • Restrukturalizace českých úřadů (univerzita v Lundu) zaměřený na činnost oddělení pro zahraničních vztahů na Západočeské univerzitě v Plzni a dalších českých vysokoškolských institucích;

 • Český techno projekt jehož výsledkem bylo v koordinaci Technické univerzity Brno zřízení Technology Transfer Center v Brně pro širokou oblast transferu technologií a spolupráce univerzit a průmyslovými a výzkumnými institucemi a zaškolení našich pracovníků v oblasti ochrany duševního vlastnictví, patentů, autorských práv, licenční politika a prodej know-how.

Spolupráce našich vysokých škol se švédskými začala dávno dřív než Švédsko vstoupilo do EU, nicméně od té doby se ještě zintenzívnila a to především v tzv. Společných evropských projektech a Doplňkových aktivitách. Vzniká tak dobrá základna k dalšímu rozšíření ať už v programu TEMPUS nebo Sokrates.

29.4.98 pd

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Buďte první, kdo bude hodnotit článek!
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.922.503 • onln: 2 • robot ostatni • php: 0.088 sec. • www.severskelisty.cz • 3.234.244.181
file v.20230419.185013 • web last uploaded 20231105.233934
2017:248 • 2018:169 • 2019:99 • 2020:64 • 2021:77 • 2022:56 • 2023:31 • 2024:9