znak SLSeverské listy

           

 

O pracovním prostředí


foto Pawel Flato

Švédská obchodní komora uspořádala nedávno v Praze konferenci o pracovním prostředí. Zúčastnil se jí mimo jiné i Hans Karlsson, švédský ministr práce. Z jeho vystoupení přinášíme podstatný výtah.

Naše moderní společnost čelí demografické výzvě a potřebě pracovní síly. Problémy jsou dobře známy. Evropa stárne. Stále méně pracujících podporuje rostoucí počet stárnoucích lidí. Potřebujeme více lidí, kteří budou pracovat po delší část svého života.

Zároveň náš průmysl potřebuje zůstat konkurenceschopný. Z dlouhodobého hlediska nemůžeme konkurovat ekonomikám s nízkými mzdami a produktům s nízkou přidanou hodnotou. Potřebujeme pracovní sílu, která se dokáže přizpůsobovat stále se měnícímu pracovnímu prostředí a zároveň se bude cítit bezpečně. Tato rovnováha může fungovat jen tehdy, budeme-li mít aktivní politiku pracovního trhu, celoživotní vzdělávání a dobrý sociální dialog. Klíčovou otázkou je i kvalita pracoviště. Lepší kvalita pracoviště je podmínkou pro otevření pracovního trhu všem a pro to, aby na něm lidé setrvali.

Ve Švédsku jsme postavili politiku pracovního prostředí na třech pilířích: systematický přístup, spolupráce a konzultace, organizační a sociální faktory.

Systematický přístup k pracovnímu prostředí vyžaduje i naše legislativa. Jsme přesvědčeni, že je důležité jasně začlenit pracovní prostředí do všech aktivit. Jinými slovy provádět management dobrého zdraví a bezpečnosti práce. Snažíme se o odklon od myšlení, že zdraví a bezpečnost práce by neměly souviset s limity a restrikcemi.

Zlepšování pracovního prostředí se děje v těsné spolupráci se zaměstnanci – to je druhý pilíř naší politiky. Zástupci zaměstnanců se musejí podílet na plánování zdraví a bezpečnosti práce. Zástupci zaměstnanců mají v této oblasti ve švédské legislativě velmi silnou pozici.

Náš třetí pilíř – sociální a organizační faktory – odráží současný vývoj ve světě práce. Zvýšená mezinárodní konkurenceschopnost a rychlý technický pokrok vedou k velkým změnám v pracovním prostředí. Brát zřetel na stres a další organizační a sociální podmínky je stále důležitější vzhledem k potřebě být efektivnější. Velká část rostoucí švédské nemocnosti je způsobena právě úrazy podmíněnými stresem. Zaměstnavatelé musí pochopit sociální a organizační aspekty pracovního prostředí ve svém managementu zdraví a bezpečnosti. Také naše úřady obdržely více zdrojů, aby se mohly více věnovat práci s organizačními a sociálními podmínkami.

Náš třípilířový systém se díky systematickému a integračnímu přístupu stává součástí evropského pracovního práva a součástí evropské strategie péče o zdraví a bezpečnost na pracovišti. Někdy – i když velmi zřídka – je kontinentální tradice v konfliktu s naším přístupem. Proto aktivně usilujeme o podporu pro modernizaci evropského pracovního práva. Jsem přesvědčen, že při pokrývání budoucích potřeb v této oblasti může švédský přístup přinést řadu pozitivních aspektů.

zpracovala Hana Petrová, 23. února 2004

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Buďte první, kdo bude hodnotit článek!
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.944.233 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.142 sec. • www.severskelisty.cz • 3.236.116.27
file v.20230419.185848 • web last uploaded 20231105.233934
2017:146 • 2018:95 • 2019:77 • 2020:28 • 2021:43 • 2022:26 • 2023:20 • 2024:16