znak SLSeverské listy

           

 

Přivítali jsme nového finského velvyslance


foto Jiří Bartoň

V září roku 2003 jsme přivítali v Praze nového velvyslance Finské republiky, J. E. Jormu Inkiho.

Krátce po svém příjezdu se pan velvyslanec začal zajímat o dění v České republice a kromě své diplomatické činnosti se intenzivně zapojil do společenského dění i do přípravy oslav finského národního svátku „Dne nezávislosti“, který již tradičně pořádá finské velvyslanectví společně se Severskou společností.

Diplomatická dráha Jormy Inkiho je dlouhá, různorodá a neobyčejně zajímavá. Narodil se v městečku Aura v jihozápadním Finsku, absolvoval fakultu politických věd na univerzitě v Turku, po absolutoriu nastoupil na ministerstvo zahraničních věcí. Od roku 1970 je vysílán i na zahraniční mise, nejprve jako tajemník velvyslanectví v Madridu, po dvou letech do Mexika. Po návratu v roce 1976 pracoval na ministerstvu zahraničních věcí v oddělení pro socialistické země, o dva roky později byl vyslán do Moskvy jako poradce a tiskový atašé. Převážně obchodní spolupráci se Sovětským svazem se věnoval do roku 1985, kdy byl vyslán do Bonnu jako ministerský rada, roku 1988 byl jmenován velvyslancem v Bělehradě s akreditací pro Albánii. V letech 1993 až 1999 byl na velvyslaneckém postu v Oslu. Po návratu pracoval opět na ministerstvu zahraničních věcí v různých vysokých funkcích, jako například vedoucí monitorovací mise ECCM během finského předsednictví EU nebo jako politický analytik pro volby v Bělehradu, zastává mnoho jiných významných funkcí.

Úctyhodné jsou jeho jazykové znalosti. Pobyty v jednotlivých zemích využil ke studiu místních jazyků. Dokladem mimořádného filologického zájmu velvyslance Inkiho je fakt, že výborně mluví a píše švédsky, anglicky, španělsky, německy a rusky. Umí rovněž francouzsky, estonsky, srbochorvatsky a italsky. Češtině se začal učit před nástupem pražské mise ještě ve Finsku a v Praze v ní úspěšně pokračuje.

Další zálibou pana velvyslance je vážná hudba, především moderní. To se projevilo i při sestavování programu koncertu k uctění finského státního svátku, kdy upřednostňoval především moderní skladby vážné hudby, i když se netajil svým obdivem a úctou i ke starším, klasickým dílům, jak finským, tak českým. Kromě toho inicioval i několik výstav finských uměleckých děl na pražské Novoměstské radnici.

Finský velvyslanec Jorma Inki se jako zkušený diplomat pečlivě připravoval na svou misi v České republice nejen na příslušném oddělení ministerstva zahraničních věcí v Helsinkách, ale i během častých soukromých rozhovorů o České republice a Československu se svým dlouholetým přítelem a bývalým velvyslancem v Československu z osmdesátých let, Antti Karppinenem.

Jako výraz přátelství mezi Českou republikou a Finskem vstoupil i se svojí manželkou Ritvou do řad členů Severské společnosti. Chtěli bychom tedy novému finskému velvyslanci Jormovi Inkimu popřát mnoho úspěchů v jeho náročné činnosti v České republice a těšíme se na další rozvíjení spolupráce se Severskou společností, která tak slibně započala.

Hana Kučerová, 10. 12. 2003

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Buďte první, kdo bude hodnotit článek!
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.937.012 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.097 sec. • www.severskelisty.cz • 34.236.191.0
file v.20230419.185848 • web last uploaded 20231105.233934
2017:128 • 2018:99 • 2019:80 • 2020:39 • 2021:44 • 2022:27 • 2023:26 • 2024:18