znak SLSeverské listy

           

 

Per Olov Enquist: Jiný život

Letos se ve Švédsku urodilo hned několik autobiografických děl významných kulturních osobností. Jestliže v první polovině roku největší pozornost vzbudil kontroverzní Deník dramatika Larse Noréna, hlavní událostí podzimu se stala kniha Jiný život předního současného spisovatele Pera Olova Enquista. Ta se ihned po vydání vyhoupla na první místo literárního žebříčku listu Dagens Nyheter.

Přestože není důvodu pochybovat o pravdivosti a autentičnosti životopisných dat v ní obsažených, lze ji číst i jako beletrii, jako román. K tomu mimo jiné přispívá skutečnost, že Enquist – podobně jako to ve svých autobiografických prózách dělal jeho předchůdce a vzor August Strindberg – nepoužívá ich-formu, ale píše ve třetí osobě. To mu umožňuje dívat se sám na sebe se zdravým odstupem a nezřídka i se sebeironií.

Jiný život vybízí ke srovnání s memoáry Laterna magica Enquistova krajana Ingmara Bergmana, který mimochodem uvedl na scénu několik jeho divadelních her. Našli bychom určité zajímavé podobnosti a paralely. Jak Bergman, tak Enquist pocházeli ze silně náboženského prostředí, kde určující roli hrály kategorie jako hřích, vina, trest a odpuštění, což později významně ovlivnilo jejich dílo. Stejně jako bohaté zkušenosti na poli partnerských vztahů – i ty oběma mužům posloužily jako důležitý inspirační zdroj.

Na více než pěti stech stranách Enquist líčí svou životní a uměleckou dráhu, která začala v zapadlé vesničce v severním Švédsku, pokračovala studiem na univerzitě v Uppsale a několikaletými pobyty ve Francii, Americe a Dánsku, a postupně ho dovedla na literární parnas. Jeho cesta vzhůru do jisté míry koresponduje s vývojem celé švédské společnosti, která v minulém století zažila neuvěřitelnou proměnu jedné z nejchudších zemí Evropy v jednu ze zemí nejbohatších a nejblahobytnějších.

I na dobré cestě však člověk může klopýtnout, což byl právě Enquistův případ. Na konci osmdesátých let, v době, kdy se ocitl na vrcholu slávy, propadl alkoholu, a to natolik, že se ocitl doslova na hranici mezi životem a smrtí. Například popis zoufalého nočního útěku z islandské protialkoholické léčebny do pusté ledové krajiny předčí svou sugestivností i nejdivočejší výplod fantazie.

Pro českého čtenáře není bez zajímavosti, že se Enquist v této souvislosti zmiňuje také o své návštěvě Prahy v pohnutém listopadu devatenáct set osmdesát devět. V té době jeho závislost kulminovala, a tak paradoxně – přestože vždy vystupoval jako člověk veskrze politický – tehdejší události téměř nevnímal. Jeho tvrzení, že se u nás zúčastnil jakési divadelní konference – která se ve skutečnosti nikdy nekonala – bychom neměli brát jako pokus o literární mystifikaci, ale spíš jako doklad skutečnosti, že jeho život byl v jednom období opravdu velmi „jiný“.

Zbyněk Černík, 2. listopadu 2008

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Buďte první, kdo bude hodnotit článek!
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.924.360 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.155 sec. • www.severskelisty.cz • 44.201.97.0
file v.20230419.185220 • web last uploaded 20231105.233934
2017:235 • 2018:119 • 2019:62 • 2020:38 • 2021:51 • 2022:32 • 2023:26 • 2024:6