znak SLSeverské listy

           

 

Vnímání korupce v severských státech

Jedním z velmi vážných prohřešků proti čestnému etickému jednání podnikatelů je korupce. Podle posledních průzkumů mezi malými a středními podnikateli v České republice je korupce uváděna mezi faktory, které působí negativně na podnikání, hned na druhém místě za netransparentností zákonů a nařízení. Podnikatelé si stěžují, že bez úplatků nelze získat obecní nebo státní zakázku. Také v privatizačních procesech jsme se mohli setkat s různými korupčními aférami. Bohužel korupci zatím chápe většina občanů jako běžnou součást života.

Také v mezinárodním měřítku se již došlo k poznání, že na korupci prodělává celá společnost v důsledku rostoucích transakčních nákladů. Zvláště nebezpečné je prorůstání ekonomické a politické korupce. Korupce se však nedotýká pouze čistě ekonomické, resp. politické sféry, ale zasahuje široké spektrum lidské činnosti, např. i veřejnou správu, zdravotnictví, soudnictví, školství atd.

Transparency International

Jedním z příkladů mezinárodní aktivity proti korupci je organizace Transparency International (TI), která vznikla v Berlíně v roce 1993. Tato organizace se deklaruje jako neutrální nevýdělečná organizace bez jakýchkoli politických nebo náboženských cílů. Po celém světě zakládá své pobočky, letos v létě (roku 1999) oficiálně vznikla její v pořadí už 65. pobočka v České republice. Cílem této organizace není vyšetřovat a trestat korupci (tato činnost má být výhradní doménou příslušných státních orgánů), ale napomáhat ke zlepšování informovanosti o problémech souvisejících s antikorupční tématikou, přispívat k šíření metodiky otevřenosti obchodních transakcí, informovat veřejnost i státní orgány o stavu korupce v České republice a působit k zamezení korupce cestou zdokonalení právního řádu. Vlastní činnost pobočky se sídlem v Praze má spočívat jednak v organizování různých konferencí a seminářů, jednak v realizaci průzkumů, analýz, expertíz aj.

Transparency International vydala knihu "Integrity Source Book", což je jakýsi souhrn zkušeností i návod, jak se v jednotlivých zemích i s odlišným kulturním prostředím řeší jednotlivé případy korupce a jak se má proti korupci postupovat. V současné době se připravuje český překlad této publikace.

Transparency International doporučuje, aby při výběrových řízeních pro veřejné soutěže, která organizují vlády, se všichni kandidáti soutěže zavázali, že se zdrží jakýchkoli forem korupce. V případě porušení by se provinilá firma nesměla v dané zemi ucházet po určitou dobu o jakýkoli kontrakt. Očekává se, že tímto postupem by se začaly vytvářet jakési "ostrovy integrity", které by se staly zárodkem protikorupčního procesu.

Protikorupční indexy Transparency International pro rok 1997

Pro vyjádření stavu a vnímání korupce v jednotlivých zemích Transparency International vypracovala metodiku tzv. protikorupčních indexů, která se stále zdokonaluje. Maximální dosažitelný index 10 bodů vystihuje dokonale bezkorupční podnikatelské prostředí, naopak nulový index by znamenal, že příslušný stát je totálně zkorumpován.

1. Dánsko (9.94)
2. Finsko (9.48)
3. Švédsko (9.35)
4. Nový Zéland (9.23)
5. Kanada (9.10)
6. Holandsko (9.03)
7. Norsko (8.92)
8. Austrálie (8.86)
9. Singapur (8.66)
10. Lucembursko (8.61)

27. Česká republika (5.20)
28. Maďarsko (5.18)
29. Polsko (5.08)

49. Rusko (2.27)
50. Kolumbie (2.23)
51. Bolívie (2.05)
52. Nigérie (1.76)

Je zajímavé, že skandinávské země, které mají vysokou ekonomickou úroveň, dosahují ekonomické prosperity bez korupčních praktik. Důvodů je jistě mnoho, ale v každém případě mohou tyto země sloužit našemu podnikatelskému prostředí jako vzor.

Jde o zkrácenou verzi článku doc. Lidmily Němcové "Korupce škodí i v malých dávkách" v časopise "Naše kampelička", č. 9/1998.

Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc., VŠE Praha, 22. února 1999
podle článku Korupce škodí i v malých dávkách, in: Naše kampelička 9/1998

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Buďte první, kdo bude hodnotit článek!
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.937.011 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.126 sec. • www.severskelisty.cz • 34.236.191.0
file v.20230419.185014 • web last uploaded 20231105.233934
2017:273 • 2018:130 • 2019:103 • 2020:41 • 2021:62 • 2022:84 • 2023:31 • 2024:14