znak SLSeverské listy

           

 

Evangelizační setkání Viking 1. v Praze

Ve dnech 15. až 18. února 2007 bude v Praze evangelizační setkání (akce Viking I.) s Norským týmem Fgbmfi, který povede hlavní řečník Hans Petter Thue, norský president sdružení a majitel firmy na výrobu dřevěných domů.
Večerní akce 15. až 17. února proběhnou od 19. hod., v sobotu navíc od 10. hod. dopoledne.

Hans Petter Thue (HPT) má ruce, svědčící, o tom, že není kancelářským šéfem, ale pracuje spolu s dělníky ve svém závodě. Má rodinu s pěti dětmi. Hans již před lety s bratrem vlastnil velkou firmu na dřevěné domy a opravu lodí. Sponzoroval evangelizační akce v Norsku a ve světě a jak se vyjádřil, každý křesťanský podnikatel dospěje k bodu, kdy se musí rozhodnout, zda se zaměří na získávání peněz nebo záchranu duší. Po čase prodal firmu bratrovi a pracoval jako obyčejný tesař. Dnes si opět vybudoval vlastní firmu na dřevěné domy, aby mohl podpořit světovou misijní vizi FGBMFI. Sloužil v Nigerii, USA, v Čechách, Ukrajině, v Kazachstánu a na Filipínách. Chystá se do Nepálu.

Zvláštní muž plný ohně. Přes den pracuje a večer se věnuje dětem a s každou návštěvou probírá strategii dobytí světa pro Ježíše. Jednou mne navštívil s rodinou na vánoce v Praze. Přichystali jsme českou štědrovečerní večeři s kaprem. V tom mu na mobil volal farmář z Norska, že mu slehla kráva a nemůže doporodit. Hans poslal signál modlitebnímu týmu a tady v Praze při svitu svíček jsme se modlili za krávu a farmáře někde od města Fredrikstatu. Potom jsme dokončili večeři a během ní radostný farmář oznamoval, že mu Pán daroval telátko i krávu. Norové jsou modlitebně konkrétní a solidární…

Právě před cestou (na jih), tedy do Čech, pomáhali s týmem modlitebníků na severu Norska rybářům, aby dokončili poslední roční povolený výlov. Závisí na tom tisíce rodin. Když přišli, lodě nemohly startovat pro poruchy a zaplétaly se sítě. S týmem vešli do nitra lodi, položili ruce na motory, a mazali je olejem ve jménu Pána Ježíše. Za hodinu mohly lodě vyplout.

Hans: „Když jsem se vracel do Osla, vedoucí týmu mi mobilem oznámil, že začala velká bouře, lodě se předčasně vracejí. Ulovili už devět tun ryb, ale to nestačí. Co nyní? Končí sezona.“

Hans jim doporučil, aby si v Bibli přečetli oddíl o tom, jak Ježíš ztišil bouři a vešli na pobřeží: „Poručte bouři ať utichne a nediskutujte s myšlenkami.“ Vešli do zpěněného živlu a snažili se překřičet řev bouře. Vítr a moře vzápětí ztichlo. Lodě mohly opět vyplout. „Rybáři jsou rádi, když tam za nimi zajdeme a třídíme ryby. To, co se stalo, je argumentační kázání. Pro tyto drsné muže jen tohle je důkazem o aktuální Boží moci. To potřebují vidět a zažít i lidé v Čechách. Proto přicházíme.“

Ptám se: „Někdy v 18. století začalo v Norsku první silné vanutí Ducha Svatého. Znáš podrobnosti?“
Hans: „Ano, v roce 1794 v našem městě Fredrikstat na poli při orbě zpíval chvály rolník jménem Hans Nielsen Hauge. A tu na něj padla Boží moc. Dva dny se modlil v jazycích a potom prošel celé Norsko a kázal v moci. Měl dar poznání a odhaloval hříchy jednotlivců a rodin. Kvůli tomu byl i ve vězení. Z toho povstalo 25 %znovuzrozených lidí. Pán mu dal praktickou moudrost, takže v chudém kraji učil farmáře nové formy pěstování a učil získávat sůl z moře. Každé probuzení má povznést národy i hospodářsky. Z toho povstala další vlna probuzení v roce 1814 a tehdy to vedlo k hospodářské a politické samostatnosti Norska na Dánsku. Zasáhlo to parlament a 25 %znovuzrozených poslanců s Biblí v ruce formovalo nové zákony. Zvedla se opět prosperita v chudých regionech a dnešní bohatství, dnešní nejvíce prosperující firmy u nás, mají svůj počátek a kořeny v tomto probuzení. Je to tak silné, že to učinilo Norsko nezávislé na Evropské unii. Tehdy se nalezla i ropa.“

„Pak vznikl první letniční sbor v Oslu kolem roku 1906–7.“ Hans: „Metodistický kazatel Barrat odjel do USA, aby sbíral peníze na městskou misii v Oslo, ale Američané byli otřeseni katastrofickým požárem San Franciska, kam posílali tehdy své sbírky. Barrat se však do Norska vrátil s požehnáním, které se šířilo z Kalifornie a byl pokřtěn v Duchu svatém. V Oslo založil první letniční sbor a jezdili za ním duchovní vůdcové z Evropy. Tak se toto hnutí šířilo po starém kontinentu“.

Dodávám: „V roce 19007 se vrátil z Osla pokřtěný v Duchu i německý evangelista Jonathan Paul, který podnítil hnutí Ducha, které zasáhlo Těšínsko a Prahu v roce 1908. Tehdy oheň doslove sestoupil ze severu.“ Hans: „Potom nastalo několik útlumů a opět se u nás zvedají vlny nadšení pro Ježíše.“

„Hnutí FGBMFI (podnikatelé plného evangelia) v 70. letech prožilo vlnu probuzení a 9 tisíc lidí získalo spásu. Když jsme ty lidi vedli do norských církví, tak tam vše skončilo. Mnohé církve byly mrtvé a další nezvládly ten nával spasených. Škoda. Zvolili jsme proto strategii podporovat misijně zaměřené sbory. Dnes k nám chodí křesťané všech denominací, a to je sjednocuje. Motivujeme křesťany k misii. Sdružení podnikatelů plného evangelia (FGBMFI) pracuje dnes v 190 zemí světa včetně Číny. Chystáme se založit skupiny v Nepálu. Sdružení pomáhá nést evangelium spolu s živými sbory do národů. Velké hnutí dnes probíhá v Africe, Asii, střední a Jižní Americe. Konkrétně v Nikaragui a Hondurasu pracovaly tisícičlenné týmy „obchodníků“ a vláda dala k dispozici vojenské ubytovny a rozvážela týmy. Daniel Ortega spolu se svým bývalými členy rudé totality dnes evangelizují a Ortega je dnes už ve vládě jako křesťan. K Ježíši ho vedl Richard Shakarián. Komunisté z jižní Ameriky nás proto tak přijímají, protože jsme lidé práce z různých povolání. Jeden tým bývalých komunistů z Nikaraguy se chtěl nedávno spojit s vámi v Praze, ale nebyli jste připraveni. Nyní se chceme zaměřit na střední Evropu.“

Ptám se: „Je pozoruhodné, že se snažíš všude, kde můžeš brát děti, nebo ženu“.

Hans: „Mám pět dětí. Moje žena zemřela na porodním sále v hodině, kdy se nám narodila dvojčata. Byl jsem při tom. Lékaři rychle císařským řezem vyjmuli dvojčata, aby alespoň je zachránili. Přístroj zmlkl, žena dostala křeč a zemřela. Nechali mne s mrtvou manželkou na sále a odešli. Srdce ji netlouklo, zmizel dech. Volal jsem k Bohu: Dej mi sílu vychovat pět dětí, nebo mi vrať ženu zpět. Za chvíli přístroje začaly pracovat a žena vstala z mrtvých. Proto mám smělost modlit se i za těžce nemocné.“

Ptám se: „U vás v podniku je prý závodní lékař doktor Emmanuel…?“ Hans: „Modlím se za zaměstnance i za klienty, když jsou nemocní. Nedávno mne požádal klient, abych se modlil za jeho chromé nohy. Uprostřed výrobní haly to sledují všichni dělníci. Postavím židli a modlíme se. Ten muž se pak zvedl a jásal, v hale chválil Boha. Tak postupujeme i při nemoci a úrazu zaměstnanců. Nestydím se pouštět ve výrobě křesťanskou hudbu, všichni ví, že finančně jsme poctiví a odmítáme běžné formy korupce.“ Ptám se. „Jak je to s tvou nedávnou cestou na Filipíny?“ Hans: „I moji nejbližší spolupracovníci mne varovali před nebezpečím na Filipínách. Živá církev je pronásledována buď muslimy, nebo maoisty. Dnes Pán používá zázračné formy komunikace. Jeden vedoucí filipínský pastor podzemní církve prosil Pána, aby jim poslal nějakého učitele pro vzdělání vedoucích.
Náhle dostal před očima mé jméno: Hans Petter Thue – Norsko. Okamžitě ho vyťukal na počítači a dostal adresu mé firmy. Ihned jsme se domluvili a já tam odletěl. Bez poznámek, jen s malou Biblí. Vezli mne celé hodiny od letiště a cesta směřovala do pralesa a pak se ztrácela. Náhle jsme zahnuli do buše. Zápasil jsem se strachem, mohla to být maoistická či muslimská léčka. Náhle vidím sborový dům a tam bylo 60 pastorů z oblasti. Musel jsem je vyučovat hodiny a hodiny, a do půl noci byly ještě modlitby. Přesto, že normálně nejsem učitel, a neměl jsem poznámky, Duch svatý mi dával každou následující hodinu nové vyučování. Ptal jsem se, kdo mne vystřídá, a oni, že nemají nikoho jiného. Takový je ve světě hlad po Božím Slovu.Ten hlad musí být vzbuzen i v Evropě a u vás.“

Moje poslední otázka: „Jak jste přišli na to, že máte jít letos do Čech?“ „Přicházelo to už od roku 2003, a bylo to několikanásobně potvrzeno, i viděními. Pro službu v Čechách nám požehnal i syn Démose Shakariána, Richard, který je světovým presidentem sdružení. Řekl nám, že nemáme ztratit ducha vikingů. Na podzim příštího roku se chceme opět vrátit. Cítíme od Ježíše pro vaši zemi naléhavost.“

„Děkuji za rozhovor.“

Václav Lamr, 13. února 2007

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Průměrná známka:  1,00   hodnoceno: 1 ×
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.916.297 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.131 sec. • www.severskelisty.cz • 3.239.9.151
file v.20230419.185837 • web last uploaded 20231105.233934
2017:243 • 2018:114 • 2019:103 • 2020:61 • 2021:53 • 2022:41 • 2023:33 • 2024:5