znak SLSeverské listy

           

 

Vychází ojedinělá kniha Národní parky Evropy

Nakladatelství Slovart vydalo výpravnou publikaci Národní parky Evropy. Rozsahem i zpracováním naprosto unikátní dílo celoevropského významu, představuje na 390 parků ve 33 zemích. A nás „Seveřany“ potěší, že celá kniha začíná Finskem a ostatními severskými zeměmi.

Národní parky jsou uspořádány podle 6 regionů, států a významu. Úvodní kapitola seznamuje s jejich historií a vývojem v Evropě. Informace o každém národním parku jsou doplněny bohatým obrazovým materiálem i radami pro návštěvníky.

Jde opravdu o výjimečnou knihu, která obsahuje popis úplně všech národních parku v Evropě, jejich stručnou charakteristiku, kterou ocení jak přírodovědci, tak i laici a turisté. Všechny popisy národních parků jsou doprovázeny i přehlednou mapkou. Kniha má téměř tisíc stránek a doporučená cena je bez koruny dvoutisícovka, na Internetu se dá sehnat o několik set korun levněji. Výhodné je tuto knihu zakoupit na Slovensku, Slovart, coby slovenské vydavatelství, má interní kurz české a slovenské koruny téměř 1:1.

Autorem knihy je dr. Miloš Anděra z Národního muzea v Praze, fotografiemi přispělo několik desítek fotografů. Dr. Anděra na publikaci pracoval (vedle své běžné práce) čtyři roky, jak s úsměvem říká – každý rok kilogram knihy. Osobně navštívil téměř třetinu parků. Když nebyly fotografie, kolikrát se sebral a do parku vyrazil osobně.

Unikátnost této knihy je v tom, že obsahuje první ucelený přehled všech národních parků Evropy včetně východní části, v tom se projevuje systematičnost vědeckého pracovníka. Tedy žádný výběr typu „The Best Of“. U některých parků, zvláště těch ruských, bylo velmi obtížné sehnat vůbec nějaké informace, o fotografiích ani nemluvě. Tady se ale projevila Anděrova erudovanost a buldočí snaha vědeckého pracovníka dosáhnou svého.

Pro své pojetí, obsahovou i výtvarnou hodnotu se kniha setkala s mimořádným zájmem vydavatelů z Evropy na letošním mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu. Nezbývá, než doufat, že bude přeložena a vydána i v zahraničí. Osobně to dr. Anděrovi přeji, protože podobně ucelená encyklopedie národních parků v Evropě zatím neexistuje.

V anotaci knihy se píše: U každého NP je uvedena základní charakteristika – poloha, velikost, historie, základní popis přírodních fenoménů, významné lokality vhodné k návštěvě atd., to vše doplněno schematickým znázorněním polohy parku v dané zemi a informační mapou národního parku (případně i logem příslušného národního parku), nechybí ani údaje o dostupnosti chráněného území, informačních střediscích a aktuální internetové kontakty na správy parku. Základním prostředkem k představení parku je bohatá a kvalitní fotografická výbava s rozmanitými náměty (celkové pohledy, panorama, detaily krajinných celků, interiéry typických či význačných ekosystémů, rostliny a živočichové, případně významné turistické a historické objekty v rámci parku). U části národních parků jsou připojeny i různé zajímavosti týkající se přírodních poměrů (flóry, fauny, podnebí, geologie apod.), doplněné alternativně kromě fotografií i barevnými kresbami, schématy a grafy. Závěrečný oddíl je věnován stručnému přehledu jiných významných velkoplošných chráněných území Evropy, které nemají status NP, ale jsou významné z jiných důvodů.

Kniha byla slavnostně pokřtěna ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem na drobné slavnosti v Národním muzeu dne 8. prosince 2008.

RNDr. Miloš Anděra, CSc. (*1947, Praha) ukončil v roce 1970 studium na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a následně na Katedře systematické zoologie, kde působil až do roku 1980. Od roku 1981 pracuje v zoologickém oddělení PM Národního muzea, v letech 1988–2002 byl i jeho vedoucím a po několik let rovněž zástupcem ředitele Přírodovědeckého muzea NM. Jeho profesní zájem se soustřeďuje na zoogeografii, ekologii, biologii a ochranářskou problematiku savců, zejména pak drobných forem – hmyzožravců, netopýrů a hlodavců. Publikoval přes 80 vědeckých publikací a odborných sdělení včetně řady monografií se zaměřením na naši faunu, které jsou odrazem řešitelské účasti na celé řadě výzkumných a grantových projektů tuzemských i zahraničních. Získané zkušenosti a obsáhlé databáze dokumentující vývoj naší savčí zvířeny zúročil jako hlavní autor i editor v devítidílné řadě monografií předběžné verze Atlasu rozšíření savců v České republice (1995–2007), která de facto nahrazuje dosud chybějící svazek Fauny savců ČR – Savci. Součástí jeho odborných aktivit je i členství v různých poradních sborech a redakčních radách, na Přírodovědecké fakultě UK přednáší o teoretických aspektech ochrany živočichů. Významným způsobem se věnuje i popularizaci zoologie a ochrany přírody. V Národním muzeu editorsky zajišťuje vydávání publikační řady České názvy živočichů (dosud 12 svazků) a kromě odborných prací je autorem více než 100 populárně-naučných článků (Živa, Vesmír, Ochrana přírody apod.) a celé řady knih, např. o našich savcích či vyhubených a ohrožených zvířatech. Největší uznání získaly v posledních letech Encyklopedie naší přírody (2003) a Encyklopedie evropské přírody (2007). Za rozhodující přínos na vydání dvanáctidílné encyklopedie Svět zvířat mu byla udělena výroční cena Nakladatelství Albatros za rok 2001. Završením jeho knižní tvorby je právě vyšlá obsáhlá encyklopedická publikace Národní parky Evropy. Pominout nelze ani výstavní akce – vedle menších výstav (např. Nejsme na planetě sami či Neznámý svět drobných savců), které se dočkaly mnoha reinstalací, byl i komisařem a hlavním autorem úspěšného výstavního projektu NM Voda a život (2003–2004).

Milož Anděra obdržel 11. listopadu 2008 Cenu ministra životního prostředí za dlouholetý výzkum v oblasti zoologie a především za vynikající popularizaci vědy a ochrany přírody.

Michael Stanovský, 5. prosince 2008
použity tiskové materiály nakladatelství Slovart

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Průměrná známka:  1,71   hodnoceno: 7 ×
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.924.357 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.162 sec. • www.severskelisty.cz • 44.201.97.0
file v.20230419.185438 • web last uploaded 20231105.233934
2017:235 • 2018:151 • 2019:133 • 2020:51 • 2021:70 • 2022:34 • 2023:36 • 2024:11