znak SLSeverské listy

           

 

Lesní školky ve Švédsku
foto autor

Mezi českými lesníky je Švédsko vnímáno jako jedna ze zemí, která je lesnicky velmi významná. Je charakteristická vyspělým technologickým způsobem obhospodařování lesů a spolu se svými severskými sousedy Finskem a Norskem je na Evropském trhu význačným exportérem dříví.

Švédské lesnictví je známo vysokým nasazením strojní techniky při velkoplošných těžebních a obnovních činnostech v lesích, též však společenskou úctou a respektem k pracovníkům v lesnické profesi a lesům, které poskytují živobytí nemalému počtu obyvatel země. Ne náhodou se skandinávské země stávají místem konání řady lesnických výstav a veletrhů a v posledním období i místem odborných praxí studentů lesnických škol a cílem lesnických exkurzí z České republiky. Letošního roku se stalo exkurzním cílem i pro lesní školkaře soustředěné ve Sdružení lesních školkařů České republiky (dále SLŠ ČR).

Osmidenní odborná exkurze lesních školkařů se uskutečnila v termínu 24. srpna až 1. září 2007. Zorganizoval ji pod hlavičkou Sdružení lesnických školkařů ČR jeho manažer ve spolupráci s cestovní kanceláří Periskope Skandinávie a panem Ing. Jaroslavem Seitzkoffem, českým lesním inženýrem, žijícím dlouhodobě ve Švédsku. S ohledem na skutečnost, že exkurze se zúčastnilo celkem 46 účastníků z 23 organizací či podnikatelských subjektů (mezi nimi též vedoucí pracovníci podniku Hospodářské úpravy lesů Brandýs n. L., zástupci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., výzkumných středisek Opočno a Uherské Hradiště a představitelé Ústavu zakládání a pěstování lesa Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně) a vzhledem ke své tématické náplni a době trvání se tato zahraniční školkařská exkurze stala v určitém smyslu oborově reprezentativní a z dosud uspořádaných školkařských exkurzí SLŠ ČR zatím nejdelší a účastnicky nejpočetnější.

V průběhu exkurzní trasy ve Švédsku bylo navštíveno celkem 5 lesních školek zaměřených na produkci krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin (lépe snad říci velkoškolek), z toho jedné privátní (Sydplantor AB v Häradsbacku), jedné ve vlastnictví společenství podnikatelských subjektů Holmen Skog AB (Friggesund plantskola) a tři ve vlastnictví státního podniku Svenska skogplantor, a to Lugnets plantskola u města Båltsta, Älforms plantskola v Bolnas a školku Vibytorps v Hallsberku, kde je současně řídící centrum všech státních lesních školek ve Švédsku. Z lesnicky zajímavých lokalit pak byl navštíven Národní park Hamra, ZOO v Järvsö (přírodní zoologická zahrada umístěná v lesním prostředí s ukázkovou sbírkou většiny zoologických druhů lesní zvěře a ptactva žijícího v severní části Evropy), poblíž lesní školky Friggesund plantskola pak krajinná vyhlídka Avholmsberget s nádherným panoramatickým výhledem na typický ráz švédské krajiny s mozaikou jezer, rašelinišť, lesních remízů a větších lesních celků, pastvin a zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Velmi poučné též bylo několik zastávek v místech provedeného zalesnění holin po kalamitních či velkoplošných těžbách, či předem neplánované zastávky u zajímavých lesnických a krajinářských lokalit (např. v přírodně cenné oblasti Malingsbo/Klopens cestou k městu Örebro), nebo projížďky švédskou lesnatou krajinou mimo hlavní dopravní trasy. V závěru exkurze pak byla navštívena firma BCC v Landskrone, která se zabývá výrobou speciálních strojních a technologických celků k užití v provozech lesního školkařství a semenářství.

A jaký hlavní školkařské závěry si z poznatků z exkurze, kromě množství pořízených fotografií a zážitků, si její účastníci do České republiky odnášejí ? Snad asi tyto:

- Švédsko má jiné klimatické podmínky než území České republiky. Vysoký podíl produkce a uplatnění krytokořenného sadebního materiálu je v těchto podmínkách plně zdůvodněné, provozně odzkoušené a technologicky zvládnuté. S ohledem na cenu lidské práce je velký důraz kladen na racionalitu práce, technickou vybavenost, perfektní technologickou přípravu a efektivnost veškerých pracovních úkonů v lesních školkách.

- Švédské státní lesní školky jsou pilířem zdejšího školkařství jak po stránce množstevní produkce sadebního materiálu lesních dřevin tak péče věnované vývoji a výzkumu.

- Obdobně jako u nás jsou zřetelné rozdíly ve vybavení a uplatněné technologie pěstování sadebního materiálu v menších privátních školkách a velkých centralizovaných školkařských provozech.

- O dobrém jméně lesní školky a množství uplatněné produkce sadebního materiálu lesních dřevin na spotřebitelském trhu rozhoduje především kvalita této produkce, vstřícnost producenta vůči požadavkům odběratele a solidnost při vzájemných obchodních jednáních.

- Respekt a vážnost vůči producentům sadebního materiálu lesních dřevin je ve Švédsku na podstatně vyšší úrovni než u nás.

Ing. Vladimír Foltánek, Sdružení lesních školkařů ČR, 1. prosince 2007

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Průměrná známka:  1,92   hodnoceno: 12 ×
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.923.627 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.104 sec. • www.severskelisty.cz • 44.210.99.209
file v.20230419.185438 • web last uploaded 20231105.233934
2017:262 • 2018:184 • 2019:215 • 2020:118 • 2021:116 • 2022:69 • 2023:33 • 2024:8