znak SLSeverské listy

           

 

Švédský NP Färnebofjärden, řeky, ostrovy, ohrožené druhy života


foto Västmanland County Administrative Board

foto Alf Linderheim

Švédský NP Färnebofjärden

V severských monarchiích mívá král ve zvyku konat dobro pro svoji zemi. Ke konání dobra jistě patří i ochrana krajiny a vyhlašování národních parků a rezervací. Také 11. září roku 1998, když ve Švédsku slavnostně otevírali nový národní park Färnebofjärden, přijel král Carl XVI. Gustaf.

Färnebofjärden – to je přes 10 tisíc hektarů velký kus země (z toho 4110 hektarů tvoří vodní hladina) obývá mnoho ohrožovaných druhů fauny a flóry. Celých 160 druhů je zapsáno ve švédské červené knize. Jsou tu i běloocasí orli a orlovci říční. Vzácné ptáky tu můžete vidět kdykoliv, i když nejčastější výskyt je pochopitelně na jaře. U Skekarsbo je i vyhlídková pozorovací věž.

Jedinečné říční království s více než 200 ostrovy a skalními ostrůvky je také ideální lokalitou pro sovy a datly, vyskytují se zde vzácné druhy lišejníků, mechů i brouků. Tento v pořadí 26. národní park Švédska je asi 200 kilometrů severně od Stockholmu. Rozmanitá oblast divočiny 20 kilometrů dlouhá a 5 kilometrů široká se rozkládá na dolním toku řeky Dalälven. Krajina to je extrémně krásná a neobvyklá s vlhkými loukami, lesy, vodou, ostrovy a peřejemi.

Dolní tok řeky Dalälven tvoří přirozený přírodní soubor, který nemá obdoby jinde v Švédsku. Většina jeho zajímavých a vzácných lokalit je právě v Färnebofjärdenském národním parku, který je plný života v mozaice močálů, luk, záplavových oblastí i pralesních porostů. Dolní část povodí Dalälvy rozkládající se od Avesty k Baltskému moři má odlišnou povahu než jeho horní část. U Färnebofjärdenu se řeka vytéká ze severního Uppland a rozšiřuje se do široké roviny jižního Gästriklandu. Velké mělčiny jsou propojené krátkými úseky divokých přejí. Navíc periodické záplavy silně ovlivňují přirozené rysy národního parku. Přirozené rysy od jižního i severního Švédska dokreslují zubaté břehy řeky tvořící více než 200 ostrovů a ostrůvků.

Zde se také severní bažiny a neopadávající stálezelené lesy setkávají s jižními typy listnatého lesa, kde roste zejména dub a lípa. Toto biologické hraniční pásmo se nazývá Limes Norrlandicus. Poskytuje podmínky pro výskyt velmi různorodého rostlinstva i zvířectva. Hnízdí zde přes sto druhů ptáků, což je množství jedinečné i pro takový ráj přírody, jakým je Švédsko. Můžeme zde nalézt téměř všechny druhy ve Švédsku se vyskytující, obzvláště pak mnoho druhů sov.

Michael Stanovský, 16. června 2001

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Průměrná známka:  2,00   hodnoceno: 13 ×
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.923.632 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.151 sec. • www.severskelisty.cz • 44.210.99.209
file v.20230419.185436 • web last uploaded 20231105.233934
2017:232 • 2018:203 • 2019:169 • 2020:138 • 2021:125 • 2022:74 • 2023:43 • 2024:8