znak SLSeverské listy

           

 

Naše přírodovědecké výpravy na Island 1936–1948

Prof. Dr. Emil Hadač, DrSc.
Prof. Dr. Emil
Hadač, DrSc.

Českých cestopisů o Islandu není málo. Ponecháme-li stranou nejstarší z nich, Islandii Daniela Strejce z roku 1632 a knížku učitele K. J. Zákouckého z roku 1913, mají čtenáři možnost se poučit například z Islandských dopisů Z. Němečka (1948), z knihy Emila Hadače a kol. (1957), Zuzany Kočové (1984), jejího syna Jana Buriana (1994), Ludmily Uličné (1991), Jiřího Havla (1989) nebo Jiřího Zemana (1996). Svědčí to zřejmě o tom, že islandská příroda stojí za zhlédnutí. Rád bych ale upozornil na to, že Island je také vhodným terénem přírodovědeckého výzkumu. Přesvědčili jsme se o tom na expedicích v letech 1936, 1937 a 1948, i na mezinárodní konferenci o severoatlantických organismech v Reykjavíku v roce 1962.

Nebyli jsme ovšem sami z českých přírodovědců, kdo studoval islandskou přírodu. Je možno jmenovat významné mineralogy, prof. Františka Slavíka, prof. J. Kašpara a prof. J. Bauera, kvarterologa Jar. Petrboka z Národního muzea v Praze aj. Před námi byla islandská příroda zkoumána jak samotnými Islanďany, např. T. Thoroddsenem nebo Á. Lörem, tak Dány, Švédy, Nory, Angličany nebo Němci. Přesto tam zůstalo neobyčejně mnoho problémů přírody nevyřešeno.

Proč jsme se zaměřili právě na Island? Mnoho rysů naší krajiny, živé i neživé přírody, bylo utvářeno v ledové době, kdy během půldruha milionu let vystřídalo několik zalednění a period meziledových. Poslední, tzv. Würmské zalednění trvalo asi 100.000 let a skončilo někdy před 15.000 lety. V době vrcholného zalednění sahal ohromný ledovcový štít, pokrývající většinu severní Evropy včetně Skandinávie, až k severnímu úpatí Krkonoš. V Čechách dnes ovšem ledovce nejsou, a ty, které jsou například v blízkých Alpách či na Kavkazu jsou zcela jiného charakteru než ty, které nás zajímaly. Vysokohorské ledovce, které vznikají v horských karech a stékají do údolí, ovlivňují charakter krajiny zcela jinak, než gigantické ledovcové štíty, jaké jsou dnes v Arktidě nebo Antarktidě. A protože nejbližší takové zalednění je právě na Islandě, zaměřili jsme svoji pozornost právě tam. Kromě toho nás lákala kombinace velkých ledovcových štítů s živým vulkanismem, který rovněž v Čechách nemáme.

Hvannadalshnúkur, Photo by © Michael Stanovský, 1996
Nejvyšší hora Islandu, Hvannadalshnúkur (2119 m)
foto Michael Stanovský
Námafjall, Photo by © Michael Stanovský, 1996
Bahenní sopky, v pohoří Námafjall
foto Michael Stanovský

Naše expedice neměly tedy charakter objevných výprav,do neprozkoumaných koutů světa. Chtěli jsme jen poznat nějakou oblast, kde ještě trvá ledová doba, podniknout jakousi "cestu do pravěku" a tím tak lépe poznat historii naší krajin. Naše první výpravy v letech 1936 a 1937 byly velmi skromně vybaveny, protože většina účastníků byli studenti. Byli to geomorfologové doc. Josef Kunský a Zdeněk Roth, vulkanolog Mirko Kuthan, geochemici Jiří Čeleda a Rudolf Kroha a geobotanik Emil Hadač.

Geomorfologové se vydali k ledovcům Tindfjallajökull a Torfajjökull spolu s geochemiky, Kuthan s Hadačem pracovali na poloostrově Reykjanes.

Třetí expedice v r. 1948 byla už podstatně početnější a lépe vybavena. Účastnili se jí geobotanik a vedoucí výpravy Emil Hadač, květní ekolog a technický vedoucí František Hořavka, meteorologové a klimatologové V. Stružka a V. Škalda, lichenolog doc. Zd. Černohorský, bryolog doc. Jan Šmarda, algolog F. Pospíšil, mykolog Z. Urban, dendrolog K. Kaňák, hydrobiologové Vlad. Landa a O. Pravda, entomologové Jar. Slípka a J. Brčak, ornitolog Zd. Klůz a Milada Součková jako kreslířka rostlin a konečně i filmař V.J.Staněk.

Utábořili jsme se v území označovaném jako Kaldidalur, tj. Studené údolí. V okolí tábora, kde se tyčil štítovitý vulkán Skjaldbrejdur a ledovce Ok a Langjökull a z druhé strany leželo jezero Reiharvatn, jsme pracovali celé léto. Vypsali jsme to v knize V zemi sopek a ledovců (1957).

Vědecké výsledky uvedených tří expedic nebyly zanedbatelné. Geochemici zanalyzovali plynné a tekuté vývěry horkých pramenů, fumarol a gejsírů a sledovali jejich účinek na rozpad vyvřelých hornin, vysvětlili vznik kamencové vřídelní soli na vřídelních kuželech i rozpad hornin až na kaolin i vznik sirných vrstev. Geomorfologové měli bohaté pole pro glaciologická a vulkanologická studia. Díky horkým pramenům mohli například studovat profil ledovcovou stěnou vysokou 25 m, zmapovali tamní ledovec i okolní krajinu, která připomínala naše Doupovské vrchy. Kuthan vypracoval podrobnou geologickou mapu Reykjanesu na ploše asi 1500 km². Přitom zjistil stopy vertikálních pohybů této části ostrova v ne tak dávné geologické době v podobě příbojových jeskyň až do výšky 300 m n.m., což nebylo dosud známo. Já jsem zpracoval a uveřejnil jak květenu, tak i vegetaci poloostrova Reykjanes a Kaldadalu atd.

Krafla, Photo by © Michael Stanovský, 1996
Láva pod Kraflou, foto M. Stanovský

Co nám výpravy přinesly pro pochopení naší krajiny? Byli jsme svědky například vzniku spraše z větrajících hornin a jejího usazování za pomoci souvislé vegetační pokrývky. U nás byla donedávna představa například o Krkonoších, že to bylo pohoří v ledové době prakticky pusté, bez vegetace. Když jsme se vyšplhali na hřeben ledovce Langjökull dlouhého asi 70 km k nunatakům (skalám vyčnívajícím z ledovcového štítu) ve výšce 999 m n.m., našli jsme tam pět druhů kvetoucích rostlin, mimo jiné tři druhy lomikámenů, po dvou druzích lipnic a bik, silenku, rožec a řadu druhů lišejníků a mechů. Mohou-li tyto rostliny tak daleko na severu prosperovat uprostřed ledovcového štítu ve výšce skoro 1000 m n.m., pak je více než pravděpodobné, že i za ledové doby mohla žít i v Krkonoších poměrně bohatá vegetace, nemluvě už o tundře v podhůří. Setkáme-li se v Krkonoších s endemickými druhy např. jestřábníků, je třeba jejich stáří hodnotit daleko výš, než oněch 15.000 let, které uplynuly od konce ledové doby.

Nebudu rozvádět další podrobnosti našich zkušeností z ostrova sopek a ledovců, ale je třeba konstatovat, že nám tyto zkušenosti otevřely oči pro řešení mnoha problémů naší přírody.

Nebylo asi náhodou, že se řada expedičníků brzy uplatnila ve výzkumné a pedagogické praxi. Kuthan byl po léta ředitelem geologického ústavu v Bratislavě, Brčák, Pospíšil a Landa řídili výzkumné ústavy Československé akademie věd, Roth, Čeleda, Urban, Slípka a Pravda se stali vysokoškolskými učiteli atd. Zkušenosti o tom, že ani tam poměrně rozsáhlý tým přírodovědců nedostačuje k řešení všech problémů naší krajiny a životního prostředí, mi později posloužily při budování Ústavu krajinné ekologie Československé akademie věd, kde jsme doplnili tým přírodovědců o sociology, psychologa, právničku, ekonoma, agronoma a další a razili tak nové, komplexnější cesty ve výzkumu krajiny a životního prostředí, což ovlivnilo podobné ústavy v okolní Evropě.

A ke všem těm zkušenostem navíc nám zbyly nezapomenutelné vzpomínky na úžasné vodopády, gejzíry, ledovce a lávové pouště, přímořské útesy s miliony hnízdících ptáků a na kouzelné drapérie polární záře.

Prof. Dr. Emil Hadač, DrSc., 8. listopadu 1998

v Severských listech publikováno

Související články

Zemřel Emil Hadač – 23. 4. 2003
1. Islandský den (2002) – 12. 10. 2002
Několik poznámek k cestopisu Jiřího Zemana (1.) – 30. 6. 2002
Island jako učebnice glaciologie – 21. 6. 2001
Naše přírodovědecké výpravy na Island 1936-1948 – 8. 11. 1998

Hodnocení článku

Buďte první, kdo bude hodnotit článek!
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.922.280 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.128 sec. • www.severskelisty.cz • 44.201.97.224
file v.20230419.185435 • web last uploaded 20231105.233934
2017:269 • 2018:160 • 2019:114 • 2020:52 • 2021:73 • 2022:42 • 2023:46 • 2024:9