znak SLSeverské listy

           

 

Pražské premiéry: Zacíleno na Sever

Ve dnech od 24. března do 1. dubna 2007 uspořádala Česká filharmonie v pražském Rudolfinu již 4. ročník přehlídky vybrané soudobé hudby. První přehlídku v roce 2004 inspirovala tehdejší významná jubilea zakladatelských osobností české hudby – Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. Od loňského ročníku jde o mezinárodní projekt, který pozornost letošního již 4. ročníku zaměřil na Sever. Záštitu nad festivalem převzal ministr kultury ČR Václav Jehlička a projekt podpořily také zastupitelské úřady pozvaných zemí v Praze – velvyslanectví Dánska, Finska, Norska a Švédska a konzulát Islandské republiky. Jejich vedoucí představitelé napsali pro přehlídku tyto zdravice.

J. E. Ellen Margrethe Løjová, dánská velvyslankyně v Praze

Po roce 1989 se vazby mezi Dánskem a Českou republikou ve všech oblastech výrazně prohloubily. Podstatné je, že tento nárůst není jen kvantitativní, ale současně se naše vazby stávají pestřejšími a přímo oslovujícími jednotlivé občany. Hudba hrála v našich kulturních vztazích vždy významnou roli, ale i zde došlo k posunu směrem k hojnější účasti a větší spontánnosti. Pražské premiéry se svou přesně danou orientací na soudobou hudbu jsou zvláště cenným příspěvkem k rozmanitosti našich kulturních styků a skvělou odpovědí „výzvám globalizace“ a jí vlastní tendenci upřednostňovat zavedená díla a autory před novými talenty. Blahopřeji České filharmonii k této iniciativě a zvláště vítám její severský rozměr!

J. E. Jorma Inki, finský velvyslanec v Praze

Finsko může být stejně jako Česká republika považováno za bohatou a vyspělou hudební zemi. Přesto se však Finsko odlišuje svým nepřehlédnutelným zájmem o soudobou hudbu. Velmi bych si přál, aby festival Pražské premiéry – chvályhodný počin České filharmonie – byl letos zacílen na Sever a přispěl k pozvednutí role nové, kreativní hudby právě tady, kde je tak složité soupeřit s historickým odkazem Dvořáka, Smetany, Mozarta a dalších, i uznávaných modernistů jako Martinů či Janáčka. A to i přesto, že Česká republika má mnoho výborných současných skladatelů.

Finsko je zastoupeno díly významných představitelů současné hudby jako jsou například Kaija Saariahová nebo Magnus Lindberg, kteří dosáhli věhlasu nejen ve Finsku, ale také ve většině evropských i amerických hudebních metropolí. Ať se i Praha stane jednou z nich! Blahopřeji pořadatelům a přeji úspěch!

Pan Þórir Gunnarsson, honorární generální konzul Islandu v Praze

Je nám ctí připojit se k projektu Pražské premiéry 2007 a s potěšením představíme nejzajímavější islandské skladatele posledních let. Blahopřeji profesoru Václavu Riedlbauchovi a jeho spolupracovníkům k této významné iniciativě, ambicióznímu projektu, který má představit práce soudobých autorů severských zemí.

Přeji hodně štěstí jak autorům, všem účinkujícím umělcům, tak i projektu „Pražské premiéry“ jako takovému a věřím v jeho zdárné pokračování v příštích letech.

J. E. Peter Ræder, norský velvyslanec v Praze

Norští soudobí hudební autoři hrají aktivní a viditelnou roli v norském hudebním životě. Soudobá hudba je v Norsku oblastí, která spojuje činorodou aktivitu na národní scéně s rozsáhlým mezinárodním působením. Mladší generace norských skladatelů, to jsou inovativní tvůrci vysokých kvalit, kteří dosáhli uznání v národním, severském i mezinárodním rámci a takto prohloubili bližší kulturní vazby mezi jednotlivými zeměmi.

Je mi tudíž velkým potěšením popřát České filharmonii, jejímu vynikajícímu řediteli Václavu Riedlbauchovi a Ministerstvu kultury k této iniciativě, která představí práce některých z našich nejslibnějších soudobých skladatelů českým hudebním znalcům a náročnému hudebnímu publiku v Praze. Přeji orchestru a jeho řediteli úspěšný festival a především posluchačům přeji, aby si mohli vychutnat charakteristickou chuť pravého severu.

J. E. Catherine von Heidenstamová, velvyslankyně Švédska v Praze

Po loňském ročníku, kdy uvedly soudobou tvorbu vybraných sousedních evropských zemí, míří letos Pražské premiéry na sever. Pro nás je to vítaná příležitost, jak představit v Praze v Rudolfinu, českému publiku, které je vyhlášené svým vytříbeným vkusem a láskou k hudbě, nám dobře známé a uznávané skladatele. Pozitivní ohlas švédských autorů na pozvánku do Prahy, je důkazem oboustranného potěšení. Je nám dána šance pokračovat v hudebním novátorství v Evropě a doufejme, že tuto příležitost představit současnou hudbu v evropském kontextu budou následovat i jinde.

Je čest být součástí Pražských premiér 2007 a já osobně přeji této výjimečné koncertní sérii mnoho úspěchů.

Na letošní přehlídce bylo možno se setkat s širokou plejádou skladatelů ze všech severských zemí – od nejmladších až po pokročilé osmdesátníky. Z Dánska byly hrány skladby šesti autorů, z Finska pěti, z Islandu tří, z Norska sedmi a ze Švédska 1deseti. Vedle nich byli na pořadu i někteří současní skladatelé čeští – rovněž v širokém spektru generací. Hrané skladby pocházely vesměs z let 2001–2006 a v mnoha případech měly na tomto festivalu premiéru. Festival osobně navštívilo dvanáct severských autorů. Např. z Dánska přijeli John Frandsen a Niels Rosing-Schow, dokonce byly zastoupeny i Faerské ostrovy v osobě Sunleifa Rasmussena, což nasvědčuje vysoké kulturní úrovni těchto ostrovů navzdory malému počtu jejich obyvatel. O významném islandském skladateli Atli Heimiru Sveinssonovi a světové premiéře jeho Čtvrté symfonie v podání České filharmonie referujeme na jiném místě. Na programu byly též skladby jeho dalších islandských kolegů, např. Anny Sigriður Þorvaldsdóttir nebo Jóna Nordala (velice oblíbeného představitele starší generace, který z rodinných důvodů do Prahy nemohl přijet). Jednotlivé zastupitelské úřady se také staraly o své skladatele i o propagaci celé přehlídky.

Vedle hlavní řady večerních koncertů ve Dvořákově síni byla ještě tamtéž uspořádána dvě matiné a od 26. do 30. března pět odpoledních komorních koncertů v Sukově síni. K tomu se přidružil „aprílový přídavek“ ve Dvořákově síni 1. dubna odpoledne se skladbami českých autorů.

Na hlavní řadě osmi koncertů se podílelo osm orchestrů, vedle pořádající České filharmonie a Collegia českých filharmoniků šlo o Pražskou komorní filharmonii a Symfonický orchestr Českého orchestru z Prahy a o čtyři orchestry oblastní (Plzeň, Teplice, Hradec Králové, Brno). Kromě těchto orchestrů se na úspěchu podílela další sdružení komorní, pěvecké sbory i vybraní sólisté. Je třeba ocenit, že všichni účinkující přispěli k poznání a propagaci nově vzniklých skladeb.

Přehlídka byla mimořádným kulturním zážitkem pražské hudební veřejnosti. Mnohé z nových skladeb severských i českých autorů jistě přejdou do stálého repertoáru. Šlo také o navázání mnoha nových osobních kontaktů – zcela v duchu historicky osvědčených starých hudebních tradic Prahy.

Václav a Lidmila Němcovi, 1. května 2007

v Severských listech publikováno

Související články

Pražské premiéry: Zacíleno na Sever – 1. 5. 2007
Atli Heimir Sveinsson v Praze – 1. 3. 2007

Hodnocení článku

Buďte první, kdo bude hodnotit článek!
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.936.777 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.112 sec. • www.severskelisty.cz • 3.229.117.191
file v.20230419.185239 • web last uploaded 20231105.233934
2017:196 • 2018:135 • 2019:85 • 2020:36 • 2021:74 • 2022:68 • 2023:35 • 2024:14