znak SLSeverské listy

           

 

Martin Alfred Hansen: Lhář

Cizinec na ledovém ostrově

Stěžejní dílo dánského existencialismu vychází česky.

Dne 3. února 2004 se konala v kavárně Skandinávského domu v pražské Zlatnické ulici malá oslava – Robert Novotný představoval svůj další překlad dánské literatury, román Lhář Martina Hansena (1909–1955).

Na úvod promluvil dánský velvyslanec v České republice Jørgen Bøjer. Ve svém proslovu pogratuloval Robertu Novotnému i nakladatelství Kalich k tomu, že se knihu podařilo vydat. On sám z toho má velikou radost, neboť považuje román Lhář za jedno ze zásadních a stěžejních děl dánské literatury. Sám autor Hansen stál u zrodu demokratického Dánska a přispěl k jeho dnešnímu stavu jak svým dílem, tak životem. Hansenovo dílo, které apelovalo na svoji dobu (tj. dobu před padesáti lety a dříve), má určitě co říci i dnešnímu čtenáři. Jørgen Bøjer na závěr řekl, že doufá, že právě vydaný překlad románu Lhář určitě vytvoří další most mezi tehdejším Dánskem a dnešní Českou republikou, kde (doufejme) najde dost čtenářů.

Martin Hansen dokončil své nejznámější, jazykově i psychologicky nejpropracovanější dílo, román Lhář (Løgneren), v roce 1950. Původně byl napsán jako radioromán a v premiéře byl čten v dánském rozhlase na jaře téhož roku. Stejným způsobem proběhla i česká premiéra románu – v roce 1995 byl český překlad z pera Roberta Novotného čten v Českém rozhlase Jiřím Ornestem u příležitosti čtyřicátého výročí Hansenova úmrtí. Robert Novotný po devíti letech svůj překlad upravil pro knižní formu a vydal v nakladatelství Kalich. Ukázky z něj četl opět Jiří Ornest.

Román je osobitým příspěvkem k poválečné existencialistické literatuře, jejíž hlavní, západoevropský, proud reprezentují kupř. Jean Paul Sartre a Albert Camus. Hansen vychází ovšem především z dánských podmínek, zdrojů a inspirací, z nichž nejzásadnější je filozof Søren Kierkegaard. Lhář byl Hansenovým posledním beletristickým dílem. Po zbytek svého krátkého, nevyléčitelnou nemocí předčasně ukončeného života se věnoval už jen psaní kulturně historických a etnografických prací o evropském Severu. Nejvýznamnější z těchto knih je monumentální dílo Orm og Tyr (Drak a býk, 1952).

ms, 7. března 2004


Martin A. Hansen, Lhář (Løgneren), přeložil Robert Novotný, typografie Otakar Karlas, Kalich Praha 2003, ISBN 80-7017-889-2, vyšlo s laskavou podporou Ministerstva kultury České republiky a Nadace Český literární fond, na Internetu k dostání za 130 Kč, v knihkupectvích kolem 150 Kč


Inkognito

Martin A. Hansen (1909–1955) se narodil v rodině chudého domkáře a léta působil jako učitel. Za války se už coby etablovaný literát zapojil do odbojového hnutí a musel se uchýlit do ilegality. Československému komunistickému režimu existencialista a věřící křesťan Hansen příliš po chuti nebyl – v padesátých letech byl řazen k nejreakčnějšímu západnímu myšlení – nicméně už za minulého režimu vyšly překlady Hansenových románů psaných během okupace Šťastný Kryštof aJonatánova cesta. Stěžejní dílo Lhář ale muselo počkat.

Podívejme se nejdřív na název ostrova a jméno protagonisty, který svůj příběh v ich-formě vypráví. Výborný překlad Roberta Novotného totiž ani jedno z pečlivě vybraných nomen omen zprostředkovat nemohl. Johannes Vig hned zpočátku žádá, aby se jeho jméno, probůh, nevyslovovalo jedním dechem: es z křestního jména by totiž mohlo splynout s příjmením a dánské slovo svig není nic lichotivého, znamená podvod, faleš. A archetypální místo děje, ostrov Sandø? Na mapě byste ho nenašli, nicméně sand znamená jednak písek – ale hlavně – adjektivum pravdivý, ryzí. Poučený čtenář už tuší, že tu bude řeč o hledání autentické existence. Dlužno podotknout, že Hansen mohl čerpat přímo od pramene – byl přece krajanem a navíc znalcem filozofa existence Sørena Kierkegaarda, od něhož si pro svého Lháře vypůjčil krom jiného deníkovou formu. Oněch dvanáct kapitol knihy je koncipováno jako „svůdcův deník“, v němž si Johannes jako pravý kierkegaardovský estetik-svůdce zahrává nejen se ženami, ale i s ostrovními farníky, mezi nimiž je cizincem. Svůdcovské roli Johannes zcela podléhá ve vrcholné scéně románu, když za nepřítomného faráře slouží mši černou jako noc, při níž ho posedne démon moci a manipulace. Kierkegaardovské je i jedno z velkých Johannesových dilemat: spisovatelská činnost versus život. Psaní znamená vykročení ze života nebo také existenci inkognito, jak o ní Kierkegaard hovoří ve svém Pojmu úzkosti: démoničnost není ničím jiným než strachem z otevření se dobru, je to uzavřenost. A spisovatelova činnost je uzavřená – literát sice po otevření prahne, ale otevírá se pouze inkognito, aby vyřčené vzápětí mohl dementovat coby fikci. V postavě Johannese Viga se odráží Hansenovo celoživotní tázání nad rolí spisovatele ve společnosti.

Právě tady se sluší odbočit a připomenout jeden důležitý biografický fakt. Hansen se podobně jako jeho současníci Camus a Sartre nevyjadřoval pouze beletrií, angažoval se také ve společenských debatách, a to nikoli inkognito. Ostatně jeden jeho esej ho pronásledoval jako noční můra až do smrti: když se za okupace ukrýval před Němci, sepsal na objednávku odbojového hnutí obhajobu takzvaných „likvidací udavačů“. Dánští odbojáři sahali po roce 1943 ke zbrani a ze zálohy popravovali své donášející spoluobčany, kteří představovali riziko pro odboj. A dobrozdání známého spisovatele mnohým z nich dodalo kuráž. V Dánsku takto přišlo během o život na 400 lidí, poválečná společnost se ale za vykonavatele poprav nepostavila a mnoho z “likvidátorů“ si pod tíhou výčitek sáhlo na život. Není divu, že nesmírně citlivé téma bylo tabuizováno až do konce devadesátých let. Hansen, který svou obhajobu rodil v nepředstavitelných duševních mukách, v ní sice říká, že vražda na práskači není zločinem, jenže myšlenka ospravedlnitelnosti úkladné popravy mu coby křesťanovi nedala spát až do smrti. Na smrtelném loži pracoval na novele, v níž spisovatele navštíví dva mrtví mladíci – odbojář a jeho oběť – a zpovídají se mu. Text zůstal nedokončený.

Bytostně lidské lži

Ale zpět na ostrov Sandø. Z prvních vět Lháře se dozvídáme, že přišlo jaro a ledový krunýř kolem ostrova puká. Rovněž vypravěč, čtyřicetiletý učitel a kaplan Johannes, se cítí jako ostrov v ledovém sevření. Nedokáže se otevřít ženě, již miluje, ani té, se kterou spí, cizí zůstává i ostrovanům, rodičům dětí usedávajících do lavic jeho malotřídky. Román nás nechává vhlédnout do duše pochybovače a skeptika, zarazí nás však, že se tu nic nedozvídáme bezprostředně, Johannes totiž zamlčuje, chodí kolem horké kaše. Třebaže zřídka lže přímo, klame polopravdami, nevyřčeným. Tušíme však, že by se vyzpovídal rád, odtud jeho deník. Ovšem jaký deník! Co je nám předkládáno jako autentické záznamy čtyřech jarních dnů se na samý závěr knihy ukáže jako novelka, sepsaná Johannesem až rok po popisovaných událostech. Učitelovy poznámky žádným deníkem nejsou – i tady Johannes lhal. Až v epilogu vykládá karty na stůl a slovy tu uchopí i svoji vinu nejtíživější – podíl na smrti člověka.

Hansen v jednom rozhovoru prohlásil, že si moc přál, aby se kontemplativní a odcizený Johannes změnil, jenže postava se tomu vzpírala. „Brzy to bude třináct měsíců. A já nejsem o nic chytřejší,“ dočteme se v epilogu. Johannes výslovně odkazuje k Ibsenovu Peeru Gyntovi, kde se pověstný Knoflíkář chystá neautentického Gynta přetavit na lžíci – jenže Johannes ví, že lidský nedodělek nikdo přetavit nedokáže. Jeho pochyby, lži a tápání jsou však bytostně lidská a světová literatura je v Johannesi Vigovi bohatší o jednu po čertech hlubokou postavu. Hansenův učitel sice není schopen jednat, svou bídu ale dokáže nahlédnout a pokouší se o změnu – je tak každým coulem pravým opakem jiného slavného cizince světové literatury, Camusova vyprázdněného a lhostejného úředníka Mersaulta.

V epilogu Johannes slibuje, že „démonické“ psaní pověsí na hřebík, i když se toho kroku moc bojí. Místo toho se chystá sepsat dějiny ostrova. Tady se Johannesův život na vlas podobá osudu M. A. Hansena. Lhář je spisovatelovým posledním beletristickým kusem – po něm už s výjimkou nedokončené novely psal jen cestopisy a kulturněhistorické eseje.

Helena Březinová, Respekt, 7. března 2004

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Průměrná známka:  1,00   hodnoceno: 2 ×
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2023 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2023. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.908.085 • onln: 2 • robot ostatni • php: 0.141 sec. • www.severskelisty.cz • 3.235.60.197
file v.20230419.185218 • web last uploaded 20231105.233934
2017:286 • 2018:129 • 2019:116 • 2020:53 • 2021:53 • 2022:40 • 2023:27