znak SLSeverské listy

           

 

Snorri Sturluson: Edda a Sága o Ynglinzích


Snorri Sturluson diktuje písaři

Málokterý národ se může chlubit tak rozsáhlým dědictvím domácí středověké literatury jako čtvrt milionu současných Islanďanů a málokteří pohanští bohové nalezli ve středověku pro své činy tak otevřeného vypravěče jako staroseverští Ásové.

V českém jazykovém prostředí existuje poměrně rozsáhlé povědomí o staroislandské literatuře díky množství překladů, jaké není ve srovnatelně velkých jazycích běžné. Druhé, graficky citlivě upravené vydání hlavních částí Eddy a Ságy o Ynglinzích z pera islandského učence Snorriho Sturlusona proto jistě mnoho čtenářů přivítá. Překlad Heleny Kadečkové byl oproti prvnímu vydání z roku 1988 upraven jen v jednotlivostech, stejně jako její předmluva podrobně informující o době, životě a díle Snorriho Sturlusona, v níž čtenář nalezne základní vodítka pro četbu následujících textů. Samo načasování vydání této knihy má svůj hlubší smysl – nakladatelství Argo chystá v blízké době také nově revidované vydání staroislandské sbírky mytologických a hrdinských písní, tzv. Starší Eddy, k jejímuž porozumění je Snorriho dílo ideálním předstupněm.

České vydání Eddy a Ságy o Ynglinzích obsahuje pro zkoumání mytologie stěžejní části dvou hlavních Snorriho děl – Eddy a  Heimskringly. Snorriho Edda, nazývaná Prozaická či Mladší (pro odlišení od Eddy Písňové či Starší), v originále sestává ze čtyř oddílů ( Prolog, Gylfiho oblouzení, Jazyk básnický a  Výčet meter). V českém překladu byla část třetího a celý čtvrtý oddíl vypuštěny, protože se jedná buď o téměř nepřeložitelné ukázky samotných skaldských strof, nebo o dlouhé výčty synonym a terminologické speciality. Edda byla napsána jako příručka skaldské poetiky po roce 1220 a hlavním Snorriho motivem bylo zřejmě zabránit tomu, aby skaldské básnictví neupadlo zcela v zapomnění poté, co tento žánr začaly na královských dvorech nahrazovat prozaické ságy. Pokusil se tedy zaznamenat a teoreticky popsat různé typy skaldských meter a opisů. Protože však mnohé básnické opisy, na nichž skaldská poezie stála, vycházely z mytologických příběhů, musel Snorri pro jejich vysvětlení také převyprávět základní mytické představy, které více než dvě stě let po přijetí křesťanství na Islandu již v obecném povědomí nežily. Zvolil ve středověku oblíbenou formu otázek (krále Gylfiho) a odpovědí (Ódina pod různými jmény) a tato část Eddy, Gylfiho oblouzení, je pro dnešní čtenáře asi nejzajímavější.

Vzhledem k tématické blízkosti je v českém vydání k Eddě připojena Sága o Ynglinzích – úvodní část souboru královských ság zvaného Heimskringla. Sága o Ynglinzích vypráví o časech dávných, o bájné prehistorii norských králů, jejichž činy se pak zabývají další ságy tohoto obsáhlého souboru (do češtiny z něj byla přeložena např. Sága o sv. Olavu). A jelikož podle Snorriho mají králové společný původ s božskými Ásy, dozvídáme se v Sáze o Ynglinzích další detaily z oblasti pohanské mytologie a kultu. Samozřejmě je zde třeba klást si často diskutovanou otázku spolehlivosti informací, které nám Snorri jako křesťanský mytograf poskytuje. Nicméně můžeme konstatovat, že jeho vztah k pohanské minulosti byl v každém případě užší a důvěrnější než u soudobých kontinentálních latinsky píšících autorů a že kromě Starší Eddy nemáme k dispozici podobně významné zdroje vypovídající o starogermánském náboženství.

Dalším z nesporných kladů Snorriho tvorby je, že převyprávěl staroseverskou mytologii přirozeným a srozumitelným jazykem, takže Gylfiho oblouzení je čtivé a přístupné i bez složitých komentářů a stohů sekundární literatury. Pro zájemce o (staro)severskou kulturu a o dějiny náboženství obecně přinese rozhodně více než mnohá popularizační a encyklopedická dílka vycházející k danému tématu.

Marie Novotná, www.iliteratura.cz, leden 2004


Snorri Sturluson: Edda a Sága o Ynglinzích. Z islandského originálu Edda Snorra Sturlusona přeložila Helena Kadečková, vydalo nakladatelství Argo, Praha 2003, 224 stran, doporučená cena 289 Kč.

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Buďte první, kdo bude hodnotit článek!
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.923.632 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.130 sec. • www.severskelisty.cz • 44.210.99.209
file v.20230419.185218 • web last uploaded 20231105.233934
2017:279 • 2018:157 • 2019:128 • 2020:70 • 2021:120 • 2022:51 • 2023:36 • 2024:14