znak SLSeverské listy

           

 

Precizní Evropané ze Severu

Švédové, Norové, Finové, Dánové a Islanďané vytvářejí jeden společný kulturní region. Obyvatelé jihu Evropy považují tyto severské národy za uzavřené, chladné a bez emocí. Každé takové zobecnění je ovšem ošemetné. To, co je běžné v obchodním styku, nemusí platit v soukromí. Pojďme si přiblížit, jaké zkušenosti jsem se severskou povahou učinila já.

Obchodní jednání bez emocí

Severská mentalita je do značné míry formována specifickými přírodními a klimatickými podmínkami, které jsou všem severským národů společné. Opomenout však nemůžeme ani politický, ekonomický a náboženský vývoj. I přes některé výrazné rozdíly v mentalitě jednotlivých národů můžeme určit některé charakteristické rysy platné pro všechny obyvatele Skandinávského poloostrova. Seveřané mají silně vyvinuté národní cítění, které pramení z úcty a hrdosti na svou zem. Vše, co se týká vlastní země, si chrání, což vysvětluje jejich váhavý postoj k Evropské unii. Většina obyvatelstva se hlásí k protestantství, jeho luteránský směr je zde ale velmi liberální. Severské země mají ovšem na druhou stranu dlouholetou tradici sociálního cítění a byly řadu let značně otevřené vůči emigrantům.

Mnohé ze čtenářů bude určitě zajímat, jak se Seveřané chovají při obchodních jednáních. Obecně jsou v citových projevech opatrní, i proto mají k obchodnímu jednání chladný a neemocionální přístup. Rozhodně si nelibují v řečnění a přílišné formálnosti. Důležitým rysem severských národů je jejich důkladná odborná příprava na obchodní jednání. Obdobné chování očekávají i od svých partnerů, velmi si také potrpí na dochvilnost a dodržování termínů a závazků. Přísně rozlišují formální a neformální záležitosti, v soukromém životě jsou proto mnohem otevřenější.

Skandinávie se obecně vyznačuje velmi kladným přístupem k ekologii. Vyspělost a úroveň zdejší firmy se měří podle jejího postoje k ekologii. Toto hledisko hraje stejně důležitou roli při celkovém posuzování firmy, jako je kvalita výrobku nebo poskytované služby.

Švédský příklad

Pojďme se nyní podívat na některé charakteristické rysy v chování obyvatel Švédského království. Nejlépe poznáme charakter společnosti podle systému, jakým vychovává své děti. Pokud byste své dítě poslali do místní školy, nebude vám domů nosit písemná vysvědčení. Hodnotí se ústně a velmi taktně. Kritika je diskrétní, aby nesnižovala motivaci k učení, a ani pochvaly se neudílejí veřejně. Nikdo se ve škole nestresuje, mezi učitelem a žákem existuje rovnocenný vztah. Žáci dokonce hodnotí výkony učitelů formou dotazníků! Děti jsou obecně školským systémem vedeny k názorové samostatnosti, díky čemuž dospívají v sebejisté bytosti. Mají sice menší všeobecné znalosti než například české děti, ale daleko lepší schopnost samostatného rozhodování.

Pokud chcete u Švédů získat respekt, buďte umírnění v gestech a uvážliví ve svém vyjadřování. Švédové zůstávají klidní za všech okolností, skutečně málokdy se rozčílí. Když je někde nával, čekají, až se to vyřeší. Když jim ujede vlak, počkají na další. Také kritizovat jejich rodnou vlast je pro cizince tabu. Reptají sice na vysoké daně, diskutují o tom, jak stát nakládá s jejich prostředky, ale v koutku duše jsou na svůj sociální systém pyšní. I díky němu se okázalost a nadřazenost v zemi tří korunek nenosí. Na ulici sotva poznáte, kdo je bohatý a kdo chudý. Oblečení ani auto nejsou symbolem společenského statutu.

Ve Švédsku se netolerují zásahy do soukromí. Neohlášená návštěva se považuje za neomalenost. Pokud jste někam oficiálně pozváni, rozhodně přijďte přesně, pozdní příchod je klasifikován jako hrubost. Ani na přátelské setkání nemůžete přijít o čtvrthodinku později. Preciznost a přesnost jak ve vyjadřování, tak v jednání, dodržování slibů a dohodnutých termínů je přesně tím rysem chování, na který musí ostatní Evropané ve vzájemném styku se Švédy, ale i ostatními Seveřany přistoupit. Pokud budou vaše skutky v rozporu s vašimi slovy, nemůžete s nimi počítat.

Eva Ryzda, Vstyle, Volvo magazín, podzim 2004

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Průměrná známka:  1,33   hodnoceno: 3 ×
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.916.297 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.153 sec. • www.severskelisty.cz • 3.239.9.151
file v.20230419.185018 • web last uploaded 20231105.233934
2017:285 • 2018:190 • 2019:200 • 2020:140 • 2021:158 • 2022:74 • 2023:29 • 2024:4