znak SLSeverské listy

           

 

V plnění programu z Lisabonu jsou seveřané nejlepší

Na základě doporučení Evropské rady v roce 2000 se na Lisabonském zasedání EU zabývá kroky, které by mělo Společenství podniknout na podporu růstu a zaměstnanosti v oblastech, kde pouhá intervence národních vlád nestačí. Byla přijat program, který vstoupil do povědomí jako Lisabonský.

Dosažené výsledky se zveřejňují ve Výroční zprávě a na základě jejich každoročního hodnocení dochází i k revizi Lisabonského programu Společenství.

Podle výsledků z roku 2005 je v realizaci Lisabonského programu nejúspěšnější Dánsko, které na této pozici vystřídalo Švédsko. To potvrzuje silnou vedoucí pozici severských zemí, které jsou v pokroku plnění cílů Strategie dlouhodobě úspěšnější než další země EU. Skandinávským zemím se současně daří dosahovat vysoké konkurenceschopnosti a zároveň nízké zaměstnanosti. Podle zprávy Centra pro evropskou reformu (CER) již ekonomové začínají debatovat o tom, jak dánský model aplikovat i v jiných zemích.

V původní Strategii měla EU splnit všechny své ambiciózní cíle do roku 2010, avšak přezkoumání výsledků v loňském roce ukázalo, že původní vize byly příliš optimistické.

Nejslabším článkem bylo podle zprávy za loňský rok Polsko, které na tomto místě vystřídalo Itálii. Reformy v Polsku se zpomalily díky loňským parlamentním volbám a díky populismu vládní strany zpráva neočekává pokrok ani v tomto roce.

Česká republika se do plnění cílů Lisabonské strategie zapojila již v předvstupním období. Byla jednou z těch zemí, která uplatňovala aktivní přístup v otázce jejího zaměření a zejména pak potřebných institucionálních změn řízení celého procesu. Mnohé z podnětů, presentovaných Českou republikou na jednáních na úrovni EU se promítly do návrhu nového cyklu řízení, který ČR považuje za nutný krok z pohledu další smysluplné existence Lisabonské strategie.

Z výročního hodnocení za rok 2005 vyšla Česká republika smíšeně. Za nedostatečný byl označen pokrok v oblasti inovací a podpoře podnikání. Pokroku ČR dosáhla v oblasti státní pomoci, politiky hospodářské soutěže a v oblasti životního prostředí.

Pavel Dobrovský, podle EurActiv.cz, 20. března 2006

Lisabonský program

Lisabonský program je dlouhodobý program, jehož cílem je vytvoření silné konkurenceschopné evropské ekonomiky, která bude schopna čelit výzvám globalizovaných trhů byl koncipován jako doplněk k národním programům pro růst a zaměstnanost. Stejně významným cílem je však zachování sociálních výhod, které jsou v EU v průměru výrazně vyšší než u jejích největších světových konkurentů, jimiž jsou Spojené státy a východoasijské země.

Program má tři hlavní cíle: – posílení znalostí a inovací, – Evropa jako atraktivnější místo pro investice a práci a – vytvoření více a lepších pracovních příležitostí.

Realizovaný prostřednictvím osmi klíčových opatření:
1. podpora znalostí a inovací v Evropě,
2. reforma státní pomoci,
3. zlepšení a zjednodušení regulační struktury pro podnikatele,
4. dokončení vnitřního trhu služeb,
5. dosažení dohody v rámci kola Dauha,
6. odstranění překážek zabraňujících fyzické mobilitě a mobilitě pracovníků,
7. rozvíjení společného přístupu k ekonomické migraci,
8. programy podpory zaměřující se na sociální důsledky ekonomické restrukturalizace.

20. března 2006

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Buďte první, kdo bude hodnotit článek!
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah a ručí za uváděné informace. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na info@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • info@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • stanovsky@severskelisty.cz, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2021 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • info@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2021. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.718.517 • onln: 2 • robot ostatni • php: 0.322 sec. • www.severskelisty.cz • 3.238.135.174
file v.20200222.013838 • web last uploaded 20210703.013830
2017:158 • 2018:88 • 2019:87 • 2020:24 • 2021:30