znak SLSeverské listy

           

 

Sámové – národ bez státu


Ve středu 15. října 2003 se v Divadle Alfred ve dvoře v Praha 7 konala přednáška etnologa Leoše Šatavy věnovaná Sámům – národu, který obývá severní končiny Evropy.

Beseda z cyklu „Národy bez států“ byla doprovázená diapozitivy a videoukázkami. Byli představeni původní obyvatelé nejsevernějších oblastí Skandinávie. Jednotlivé pořady cyklu Národy bez státu si kladou za cíl seznámit širokou veřejnost s historií i současností vybraných etnik bez mezinárodně uznávaných států. Zvláštní důraz je kladen na problematiku vzájemného ovlivňování těchto menšin a okolní většinové populace, na kulturní a jazykové asimilační či naopak revitalizační trendy.

Za Laponsko bývají označovány všechny oblasti na sever od polárního kruhu. V tomto regionu zahrnujícím část Norska, Švédska, Finska a Ruska žije asi 70 000 Sámů. Tito původní obyvatelé Skandinávie, kteří sami sebe často označují za indiány severu, dodnes považují pronikání civilizace na daleký sever za omezování svého životního prostoru.

Doc. PhDr. Leoš Šatava, CSc. působí na Ústavu etnologie FF UK. Specializuje se na problematiku etnicity – jak v obecné rovině, tak především v souvislosti s minoritními populacemi.

Přednášku připravilo Multikulturní centrum Praha, Na Poříčí 12, Palác YMCA. Multikulturní centrum Praha je nevládní, nezisková organizace, jejímž cílem je vytvářet prostor pro komunikaci, poznání a výzkum rozmanitých evropských i neevropských kultur a identit, jejich křižovatek, vzájemného vlivu a proměn.

Petr Lobotka, koordinátor pořadů pro veřejnost MKC Praha, 13. října 2003

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Buďte první, kdo bude hodnotit článek!
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.922.276 • onln: 1 • robot ostatni • php: 0.149 sec. • www.severskelisty.cz • 44.201.97.224
file v.20230419.185453 • web last uploaded 20231105.233934
2017:261 • 2018:169 • 2019:353 • 2020:132 • 2021:56 • 2022:114 • 2023:36 • 2024:7