znak SLSeverské listy

           

 

3. květen – Světový den svobody tisku

Z pohledu běžného konzumenta zpravodajství v rozhlase, televizi nebo v tiskovinách se může zdát povolání a poslání novinářů jako, když ne lukrativní, zcela určitě zajímavé až dobrodružné. Rizika ohrožení si uvědomujeme jen málo a přitom jen v loňském roce bylo 119 novinářů pronásledováno za plnění svého informačního poslání. Nejvíce vězněných se nachází v Čínské lidové republice, Nepálu, Turecku a Barmě.

O tom, že je práce žurnalistů v současnosti riskantní a životu nebezpečná svědčí skutečnost, že v roce 2001 zahynulo ve světě 58 novinářů a pracovníků medií. Mezi těmito obětmi jsou novináři, kteří zahynuli v souvislosti s teroristickými útoky jak v USA, tak i v jiných zemích světa, byli zabiti při reportážích z míst střetů a konfliktů, nebo se stali oběti organizovaných vražd.

Jednou z oblastí svět, kde útlak a omezování svobody lidí dosáhl známé dokonalosti byla oblast jižní Afriky. Je proto příznačné, že v dnes namibijském Windhoeku byla v roce 1991 africkými novináři formulována a vyhlášena deklarace nezávislých, svobodných a pluralistických medií v Africe i ve světě.

Na základě této výzvy, Windhoekské deklarace, vyhlásilo v roce 1993 Valné shromáždění OSN 3. květen Světovým dnem svobody tisku (WPFD). Každoročně je s podporou Světové asociace novin (WAN) a Výboru pro svobodu tisku ve světě (WPFC) i dalších organizací tento den připomíná význam a úloha svobody informací a oběti, které novináři přinášejí při poskytování nezávislých a pravdivých informací o dění ve světě.

Podle Windhoekské deklarace je svobodný tisk podstatnou oporou demokratické společnosti a spravedlivého lidského úsilí po ní. Připomíná se, že diskriminace novinářů a násilí na nich, cenzura a zákazy tiskovin jsou v rozporu s čl. 19 Všeobecné deklarace lidských práv přijaté OSN. a s čl. 10 Evropské konvence na ochranu lidských práv a základních svobod.

Svobodný tisk svobodná media jsou prostředkem k vytváření tlaku na vlády, zejména na ty, které upírají svým občanům právo na svobodné šíření informací, prostředkem k osvobození vězněných a jinak pronásledovaných novinářů a Světový den svobody tisku a v širším kontextu medií, má být příležitostí pro připomenutí tohoto úsilí novinářů a těch, kteří zahynuli nebo byli přímo zavražděni při plnění svého veřejného informačního poslání.

Svobodné šíření informací je i dnes v řadě zemí světa omezováno nebo přímo potlačováno. Objevují se i některé nové trendy, zejména ekonomického charakteru, které se v budoucnu mohou projevit jako jisté ohrožení této svobody. S tendenci k omezení svobodného toku informací, zejména těch, jež jsou citlivé pro vlády nebo určité zájmové skupiny, se navíc lze setkat všude ve světě, nejvyspělejší země světa nevyjímaje.

Pavel Dobrovský, 3. května 2002, podle tiskové zprávy

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Buďte první, kdo bude hodnotit článek!
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.922.505 • onln: 2 • robot ostatni • php: 0.107 sec. • www.severskelisty.cz • 3.234.244.181
file v.20230419.185452 • web last uploaded 20231105.233934
2017:229 • 2018:137 • 2019:73 • 2020:43 • 2021:72 • 2022:40 • 2023:34 • 2024:17