znak SLSeverské listy

           

 

Jak od května po Skandinávii

Volný pohyb osob

Mezi základní svobody, na nichž stojí společný trh unie, je volný pohyb osob. Mezi další svobody patří volný pohyb zboží, volný pohyb služeb a volný pohyb kapitálu.

Volným pohybem osob se rozumí svobodná možnost pohybovat se, usazovat se a pracovat nebo podnikat kdekoliv v Evropské unii. Tato svoboda platí pro každého občana EU. Občanem EU je přitom každý, kdo je občanem některé členské země.

Pravdou je, že volný pohyb osob v rámci Unie, jedna ze základních svobod evropských občanů, bude ve většině členských států podléhat přechodným obdobím v modelu 2 + 3 + 2 (tzn. nejdříve na dva roky, poté je možné další prodloužení, nejdéle však na sedm let).

Cestování

Od vstupu do unie bude k překračování hranic s ostatními členskými státy postačovat občanský průkaz. Při překračování hranic odpadne povinnost na požádání prokázat finanční zajištění pobytu. Na mezinárodních letištích budou občané ČR odbavováni ve zvláštním koridoru pro občany EU. Každý bude moci bez přihlášení pobývat v jiném členském státě po dobu tří měsíců, teprve pak bude třeba se přihlásit k pobytu, popř. prokázat dostatek finančních prostředků k zajištění důstojného živobytí pro sebe a svou rodinu.

Občan, který se ocitne ve svízelné situaci v cizí zemi mimo EU, kde nebude zastupitelský úřad ČR, se může obrátit s žádostí o pomoc na velvyslanectví či konzulát kterékoliv jiné členské země EU.

S volným pohybem osob souvisí také vzájemné uznávání řidičských průkazů: průkazy vydané v ČR budou automaticky platit i v ostatních členských státech EU.

Čeká nás tedy určitě snadnější cestování. Ovšem hranice pro nás existovat nepřestanou. Plnoprávným členem tzv. Schengenské dohody bude Česko až za dva nebo tři roky. Problémem je oficiálně nedostatečná kapacita počítačového systému, kterým se evidují všechny příjezdy a odjezdy občanů států, jež v této dohodě nejsou. Po rozšíření prý přejde unie na systém nový a každý členský stát musí vytvořit národní sítě.

Ne všechny státy evropského Severu jsou zároveň členy Evropské unie. K Schengenských dohodám se však Norsko a Island přidružily již dávno. Ovšem volný pohyb osob je garantován občanům EU jen ve státech EU.

EU umožňuje volný pohyb i domácím zvířatům. Ta budou od července potřebovat zvířecí pasy. Výjimku tvoří Británie, Irsko a Švédsko, které trvají na složitějších procedurách.

Práce

Otevření volného trhu práce je také očekáváno více ze strany nových členů Evropské unie než těch stávajících. I když výjimky jsou. Některé profese, především ty vysoce kvalifikované, ve státech EU prostě chybí. Jiných pracovních míst je nedostatek. Proto není divu, že se současní členové Unie nekontrolovanému přílivu pracovníků brání.

I když se našemu občanovi podaří sehnat „venku“ práci, nebude to zpočátku jednoduché. Existují tzv. regulovaná povolání. Jejich vykonávání je v každé zemi Unie upraveno speciálními předpisy. Regulované profese jsou z hlediska požadavků na vzdělání a praxi děleny dvojím způsobem. Lékaři, veterináři, zdravotní sestry, farmaceuti, porodní asistentky, architekti a právníci budou po schválení příslušných směrnic uznáni i v zahraničí. Pro ostatní bude uznání kvalifikace založeno na tom, že žádost o výkon určité profese postoupí na příslušný úřad společně s potvrzením o dosažené praxi. Úřad pak rozhodne, zda je to dostačující, či zda musí dotyčný složit dodatečné zkoušky nebo absolvovat praxi pod dohledem.

Odkaz - další informace o možnostech práce v severských státech.

ms – 3. února 2004

v Severských listech publikováno

Hodnocení článku

Průměrná známka:  1,00   hodnoceno: 3 ×
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.935.882 • onln: 2 • robot ostatni • php: 0.123 sec. • www.severskelisty.cz • 44.210.83.132
file v.20230419.185047 • web last uploaded 20231105.233934
2017:245 • 2018:145 • 2019:395 • 2020:155 • 2021:87 • 2022:61 • 2023:44 • 2024:18