znak SLSeverské listy

           

 

Co víte o Finsku?


Obálka publikace „Co víte o Finsku“,
vydalo nakladatelství Otavan Kirjapaino
Oy, Keuruu 2005, ISBN 951-1-19078-4

Finové oslavují příchod jara také
1. května. První máj (Vappu) je ve
 Finsku společný svátek studentů
a pracujících. Veselice začíná
v Helsinkách na tržišti v předvečer
prvního máje, kdy studenti nasadí na
hlavu mořské víly „Havis Amandy“ –
symbolu Helsinek – bílou čapku. Ve
 Finsku totiž studenti po složení maturitní
 zkoušky dostávají kromě vysvědčení
 také bílou černě lemovanou
 maturantskou čapku.
foto Sakari Niemi

Účelem mapy „Carta Marina“ uveřejněné
 Olausem Magnusem v Benátkách roku
 1539 bylo prostřednictvím všestranných
 ilustrací poskytnout jihoevropským
 národům informaci o přírodě, lidech
a způsobech obživy v severních
 oblastech. Mapa území Finska vznikla
na základě Tacitova pojetí, podle něhož
 Finsko je divoký sever, kde žije divý
 národ zabývající se magickými kouzly.
repro Otava

Finské Ministerstvo zahraničních věcí vydalo krásnou brožurku o Finsku. Jmenuje se Co víte o Finsku (Tiesitkö tämän Suomesta?), vyšla v nakladatelství Otava. Jde o 32 stránkovou publikaci čtvercového formátu 21x21 centimetrů v lakované barevné obálce.

Opravdu reprezentativní knížečka o Finsku, kde se člověk neznalý – i znalý – seznámí s kdečím o Finsku. Obsahuje kapitoly LESY A JEZERA (Dcera Baltu, Mnohé tváře Finska, Země lesů,… ), FINSKÝ ZPŮSOB ŽIVOTA (Stejnorodý národ, Současná rodina je malá, Staré a nové,… ), OD NÁRODU KE STÁTU (Kdo jsou Finové?, Doba švédské nadvlády, Doba ruské nadvlády, Vznik samostatného Finska,… ), V ČELE ROZVOJE (Ve vzdělání je budoucnost, Země lesů, kovoprůmyslu a mobilních telefonů), KULTURA DUCHA A TĚLA (Literatura a divadlo, Film, Malířství, sochařství, design a architektura,… ), FINSKO A SVĚT a VÝZNAMNÍ FINOVÉ.

Brožurka je přeložena do dobré češtiny a vytištěna bez chyb, což je dobrým standardem českých publikacích vycházejících v severských státech, méně již ve zbytku Evropy. Překlad do Finštiny pořídila naše dopisovatelka z Vanty, paní Blanka Lemmetyinen. Překlad pořídila již dávno, brožurka však málem nevyšla. Možná Finové nemají peníze, možná si myslí, že nějaká nárůdek ve střední Evropě nepotřebuje knížky v češtině (přitom Finů je ani ne polovina jak nás), nevím. Faktem je, že když se do zapeklité situace vložil pražský velvyslanec Finské republiky Jorma Inki, publikace nakonec vyšla.

Paní Blanka nám píše: „Posílám Vám čerstvý výtisk brožury o Finsku, kterou již v několika jazykových verzích vydalo finské Ministerstvo zahraničních věcí, já jsem ji nyní přeložila i do češtiny. Myslím, že je to docela dobrý a všestranný přehled o této zemi, o níž toho stále ještě mnozí v ČR tolik nevědí. Brožury budou zaslány zdejším ministerstvem na finské velvyslanectví v Praze, které je bude nějakým způsobem dále distribuovat…“

ms, 1. května 2005

Co nevíte o Finsku?

V předvečer státní návštěvy prezidenta České republiky Václava Klause ve Finsku pořádala Severská společnost pod titulem „Co nevíte o Finsku“ besedu v Klubu Lávka. Název besedy je parafrází na titul právě vydané publikace „Co víte o Finsku“, kterou připravilo finské Ministerstvo zahraničních věcí jako informační materiál o své zemi ve finštině s tím, že bude přeložena do různých jazyků.

Český překlad pořídila Blanka Lemmetyinen a ten jsme použili jako základ pro naši besedu. I když publikace je velmi útlá, obsahuje mnoho nového, málo známého, dosud ne příliš publikovaného. Například historická mapa „Carta Marina“, uveřejněná Olausem Magnusem v Benátkách roku 1539, prostřednictvím všestranných ilustrací poskytla jihoevropským národům informace o přírodě, lidech a způsobech obživy v severních oblastech. Mapa území Finska vznikla na základě Tacitova pojetí, podle něhož Finsko je divoký sever, kde žije divý národ zabývající se magickými kouzly.

V publikaci „Co víte o Finsku“ můžeme sledovat vývoj a rozvoj tohoto „divého“ národa v průběhu staletí jeho historického, kulturního, sociálního, politického růstu až k dnešnímu modernímu Finsku s vyspělou civilizací a vysokou životní úrovní, avšak i s vysokou úctou k přírodě a k člověku.

Bez zajímavosti není zjištění, že feno-ugrickými jazyky mluví 23 milionů lidí, což jistě není zanedbatelný počet. Obrázek „Strom jazyků“ názorně ukazuje rozdělení feno-ugrických jazyků do 20 skupin, z nichž můžeme dobře vysledovat jižní skupinu, vedenou maďarštinou a severní skupinu v čele s finštinou. V brožuře se seznámíme se složitým historickým vývojem, nahlédneme do způsobu života obyčejných lidí, ale i významných občanů, dotkneme se ekonomického života i kultury ducha a těla. V závěru se dovídáme, co přinesli Finové světu a svět Finsku.

Publikace je velmi elegantně graficky zpracována, nechybí samozřejmě ani obrázky z kouzelné finské přírody, která neodmyslitelně k této zemi patří.

Novou publikaci „Co víte o Finsku“, která je k zájemcům k dispozici na Finském velvyslanectví v Praze, nám představila Dr. Hana Kučerová.

O svých zážitcích z dlouhodobého pobytu ve Finsku nám zasvěceně vyprávěla diplomatka Dr. Daniela Justillová, která se před nedávnou dobou vrátila ze čtyřletého služebního pobytu ve Finsku. Ocenila u finských lidí, s kterými se setkala, jejich přímost, čestnost, houževnatost, ale všimla si i jejich počáteční nesdílností a uzavřenosti, která však, po dobrém poznání, vyústí v trvalé přátelství. V diskusi na téma jak se Finsko staví k euroústavě Dr. Justillová vysvětlila, že Finsko vždy podporovalo všechny mezinárodní iniciativy a mnohdy bylo v jejich čele – a proto i jeho přístup k euroústavě je kladný.

Rádi bychom diskutovali déle, avšak museli jsme další otázky odložit na některou další besedu. Byl ještě připraven pěkný film o Finsku, který názorně doplnil to, co bylo řečeno – a navíc nás provedl celým Finskem od jihu, z města Turku, až na nejzazší sever Finska až k norským hranicím, provedl nás nezapomenutelnou finskou přírodou, historickými památkami a ukázal nám každodenní život současných finských obyvatel. A tak beseda o této malé, přívětivé a zajímavé zemi vhodně předznamenala nejen zájem turistů o poznání, ale i o zájem z nejvyšších státnických kruhů.

Hana Kučerová, Praha, 4. června 2005

v Severských listech publikováno

Související články

Fínčina na cesty – 20. 3. 2008
Finský slovníček na cesty – 12. 12. 2005
Finština (nejen) pro samouky – 17. 2. 2003
Jazykové problémy Finů ve Švédsku – 22. 1. 2003
Finština ? a jaké to je – 14. 8. 1998
O finštině a příbuzných jazycích – 20. 1. 1998, 20. 1. 2017

Hodnocení článku

Průměrná známka:  1,46   hodnoceno: 24 ×
Klikněte na známku:

 
 
 
 
 
  1 = výborný, 3 = průměrný, 5 = špatný

Prohlášení redakce

Obsah článku nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.

Autoři příspěvků odpovídají za obsah, ručí za uváděné informace a za to, že jejich příspěvek nporušuje Autorský zákon. Uveřejněné materiály podléhají platnému Autorskému zákonu. Převzetí článků je možné pouze s vědomím redakce.

Vaše názory k článku – diskuse

Nejlepší způsob, jak kontaktovat autora článku, je zaslání e-mailu na stanovsky@severskelisty.cz.


Nový příspěvek do diskuse

Jméno nebo pseudonym: (povinné)

e-mail: (nepovinné) – nechcete-li, e-mail nevyplňujte, těžko vás pak někdo zkontaktuje

Nadpis příspěvku:

Text zprávy: (povinné) – nelze zadávat HTML tagy, ani znaky znaky < a >

Upozornění:

  Diskuse je částečně moderovaná. Vyhrazujeme si právo bez upozornění vyřadit nebo upravit příspěvky, které jsou v rozporu se zákonem, používají nevhodné výrazy nebo mají komerční či reklamní charakter.

  Redakce ani provozovatel portálu Severské listy nenesou žádnou odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Máte-li pocit, že některé z nich jsou nevhodné nebo porušují zákon, kontaktujte, prosím, administrátora diskuse na adrese stanovsky@severskelisty.cz.


Diskuse zatím neobsahuje žádné záznamy.


Reklama

SEVERSKÉ LISTY • redakce: Dřenice 51, PSČ 53701, Czech Republic • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský • michael@stanovsky.eu, tel.: +420 603 538 168

PROVOZOVATEL • Nakladatelství a vydavatelství Severské listy, IČ: 44437773

Copyright © Severské listy, 1998-2024 • Všechna práva vyhrazena • ISSN 1804-8552

Severské listy • redakce: Dřenice 51, 537 01  Dřenice, Czech Rep. • stanovsky@severskelisty.cz
šéfredaktor: Michael Stanovský, tel.: +420 603 538 168

Copyright © Severské listy, 1998-2024. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1804-8552

cnt: 26.936.998 • onln: 2 • robot ostatni • php: 0.115 sec. • www.severskelisty.cz • 3.238.112.198
file v.20230419.185016 • web last uploaded 20231105.233934
2017:308 • 2018:197 • 2019:204 • 2020:140 • 2021:106 • 2022:52 • 2023:32 • 2024:18