Publikování v Severských listech

Pokud nebudete některým termínům rozumět, klidně je nečtěte. Fotografie můžete vždy poslat ve tvaru, jak vylezly z fotoaparátu, text můžete napsat jakkoliv i s chybami, my si s tím už nějak poradíme.

Články

Článek můžete napsat v jakémkoliv editoru.

Na formátování příliš nezáleží, upravujeme jej kvůli designu našich stránek. Kurzívou pište jen názvy knížek, her, filmů. Do uvozovek patří citace a zvláštní či netradičně pojaté výrazy. Cizí slova a latinské přírodopisné názvy pište kurzívou. Zvýrazňujte raději tučně než velkými písmeny (verzálkami, kapitálkami). Nepodtrhávejte.

Rozsah článku pro web je libovolný, kratší se ale lépe čte, není od věci udělat dlouhý text na několik pokračování.

Viz též všeobecné typografické zásady.

Fotografie

Pracujte s výřezy. Krajina vypadá mnohdy v panoramatickém záběru lépe, než ve čtverci.

Rozměr – pokud je fotografie kvalitní a nepotřebuje další úpravy, stačí, aby delší rozměr byl 1024px (na výšku 800px). Mohou být i větší, mys si je zmenšíme. Na DPI nezáleží.

Ze zkušenosti víme, že většina zaslaných fotografií moc kvalitní není, nevypadají nejlépe, je třeba je mírně upravit (nastavení bílé či optimalizace histogramu), nebo dokonce fotografie nejsou ostré. Proto je vhodné posílat fotografie většího rozměru, my je pro publikování připravíme a na závěr upravíme na správný rozměr.

Další úpravy – pokud trváte na stávající kvalitě fotografie, pak připište poznámku.

Doostřování – fotografie předem nedoostřujte. Pokud to bude potřeba, můžeme to před publikováním udělat sami. Doostřování fotografii degraduje a je to později velmi obtížně opravitelné.

Komprimace – komprimaci JPEG používejte stupně 9 (90%) či více. Můžete samozřejmě i méně, ale obrázek bude opět degradovaný.

Pokud si s úpravami fotek nerozumíte, nechte to na nás, můžete nám fotografie poslat ve stejném tvaru, jak jste je vyfotili. Nemůžete tím nic zkazit.

Způsob zaslání fotek

Ideální je použít tzv. úschovnu na adrese www.uschovna.cz (poslat zásilku) – to je služba zdarma, každopádně jde o nejrychlejší a nejbezpečnější způsob pro přenášení většího množství dat.

E-mail není příliš optimální, přikládání větších příloh (mnoha fotografií) každá poštovní služba nemusí zvládnout. Nám tím však problémy nezpůsobíte.

Poštou nám můžete posílat fotografie na CD či paměťové kartě, papírové fotografie, diapozitivy nebo negativní film. Zaslané nosiče nepoškozené vracíme zpět.

Kontakty na redakci najdete v dolní části stránky.

Autorská práva a výběr článků

Autorská práva pochopitelně ctíme, jméno autora a datum publikování je (nebo by mělo být uvedeno) uvedeno u každého článku. Byli bychom rádi, kdybyste nám posílali jen příspěvky a fotografie, jejichž jste autory, případně máte-li od autora povolení k užití nebo alespoň znáte zdroj, odkud se vzaly.

E-mailovou adresu na našich stránkách neuvádíme, pokud si to autor vyloženě nepřeje.

Za obsah článku ručí autor, redakce si vyhrazuje právo článek neuveřejnit bez udání důvodu. Nemáme zájem o články, které s problematikou severských zemí nesouvisí, porušují autorská práva, podněcují k rasizmu, jsou sprosté, vyloženě reklamní nebo sexuálně a pornograficky zaměřené. Nemáme ani zájem o články propagující politická hnutí.

Reklamní a PR články mohou na našich stánkách být – jsou však označeny jako komerční prezentace a jsou placené – viz ceník.

Dovolujeme si Vás upozornit, na publikováním v Severských listech těžko zbohatnete. Vycházíme z čistého entuziasmu redaktorů i přispěvatelů, jimž je jediným ohodnocením dobrý pocit z vykonané práce. Na autorské honoráře nemáme zatím prostředky.

Krédo

Severské listy jsou portálem zčásti cestovatelsky, ale především kulturně a společensky zaměřený s akcentem na země evropského Severu (Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko). Na Internetu jsou již od roku 1998, v tištěné formě navázal na Sobí noviny vydávané Severskou společnosti od roku 1991.

Účelem a posláním je zejména napomáhat hlubšímu poznání zemí evropského Severu, jejich jazyků, kultury, společenského života, politického a hospodářského systému a způsobu života jejich občanů. Napomáháme rozvoji kulturních styků mezi Českou republikou a zeměmi evropského Severu, pomáháme udržovat, navazovat a rozvíjet styky s přáteli České republiky a jejich organizacemi v zemích evropského Severu. Spolupracujeme s organizacemi podobného zaměření.

Typografické zásady, pravopis

Úprava písemností zpracovaných textovými editory by se měla řídit Českou technickou normou ČSN 01 6910.

Bohužel česká legislativa vás nutí používat státní normy, ale zároveň vám nedovolí se do nich podívat, pokud nezaplatíte Českému normalizačnímu institutu nějaké výpalné za stažení případně online přistup. (ČNI na svých stránkách ale píše, že „je možné normy získat přímo nanormalizačním úřadu, kde jsou k dispozici opravdu každému a to dokonce bez poplatku. Jen cesta k jejich získání není tak pohodlná“. Zjistit, jak se to dělá, se mi však nepodařilo.)

Normostrana – 30 řádek/str., 60 zn./řádek, Courier New 12 bodů, řádkování 1.5, tj. 1800 znaků včetně mezer, cca 270 slov.

V našich článcích ctíme původní znaky severských abeced (všelijaká Ø Æ Å Æ Þ Ð), většinou bývá problém tyhle znaky napsat. Vyžaduje to doinstalovat norské či islandského rozložení klávesnice do Windows. Alternativně pak přes funkci „vložení znaku“. Ve výjimečném případě použijte transkripci do běžné západoevropské latinkové abecedy. (článek Jukky Korpely)

Pořiďte si pravidla českého pravopisu. I profesionálové do nich ve sporných případech nahlížejí. Docela slušnou pomůckou pro psaní je korektor překlepů a pravopisu integrovaný do moderních textových editorů (např. Microsoft Word, dá se doinstalovat i bezplatných Office, například Libre Office)

Dodržujte prosím níže uvedené typografické zásady.

Uvozovky používejte dolní („) a horní (“), nikoliv ty, které jsou na klávesnici ("). Microsoft Word to většinou opraví automaticky.

Vodorovná čárka mezi slovy je delší než znak „-“ na klávesnici. Tento znak „-“ má sloužit jako matematické znaménko minus. Microsoft Word většinou vloží pomlčku správné velikosti.

Jako vodorovná čárka ve smyslu spojovníku (tedy například u slovního spojení „Ostrava-město“ nebo jako spojka „říkám-li“) se znak „-“ z klávesnice použít dá. Výjimkou je vodorovná čárka mezi číslicemi ve smyslu „až“. Tady se píše delší varianta, ale neodděluje se mezerami (1999–2007). Tohle vám už Microsoft Word neopraví.

Pro tři tečky vedle sebe existuje také speciální znak „…“. Microsoft Word to většinou také opraví automaticky.

Když píšete indexy – existují na to speciální znaky (v Microsoft Wordu je najdete pod Vložení > Symboly). Například znak „na druhou“ (m²) vypadá lépe, než když napíšete dvojku a označíte jí jako „horní index“ (m2). To navíc v mnoha případech poruší odsazení jednotlivých řádků.

Několik poznámek k častým chybám:

Nikdy nedělejte více mezer mezi slovy, neformátujte text pomocí mezer.

Nevynechávejte řádky mezi odstavci.

Před čárkou ve větě pochopitelně není mezera, za ní naopak ano, zrovna tak za tečkou. Vykřičník a otazník nepředchází mezera.

Datum se píše s mezerami za tečkou (15. 5. 2007, lépe vypadá, když měsíc vypíšete slovy 15. května 2007), v časový údaj píšeme s tečkou bez mezeryu (15.25 hodin), případně je možný i tvar s dvojtečkou (15:25). Pokud chcete psát kompletní časový údaj, potom je použitelný tvar hodiny:minuty:sekundy,milisekundy (15:25:28,123).

Tisíce a miliony se v češtině oddělují mezerou, jako desetinná se v češtině používá čárka. Tu mezeru pište raději jako „nedělitelnou“ (např. 134 000,56).

Mezi uvozovkami a textem uvnitř nich nesmějí být mezery, přímá řeč se píše takto:

„Byla jednou jedna malá holčička,“ řekla babička, „a ta nechtěla chodit spát.“

Pokud nejde o vyloženě technický text, preferujeme místo indexu například u čtverečních metrů (15 m²) raději napsat slovy (15 čtverečních metrů), také slovo „procent“ vypadá lépe než znak %.

Pozor na psaní číslovek – v češtině se za řadovými číslovkami píše tečka, nikoli koncovka (správně 5., špatně 5tý nebo 5-tý). Nejste-li si jistí, nic nezkazíte, když vypíšete číslovku slovy („pětimetrový“, „chodí do páté třídy“).

Pozor také na různý význam při psaní procent, stupňů či zkratek pro míry a váhy:

5 % (s mezerou – znamená pět procent), 5% (bez mezery – znamená pětiprocentní), 5 m (pět metrů), 5m (pětimetrový).

Chybně je „s 5-ti přáteli“, správně má být „s 5 přáteli“,
chybně je „5 letý“ nebo „5-letý“, správně „5letý“ bez mezery,
chybně je „chodí do 5-té třídy“ nebo „chodí do 5té třídy“, správně je „chodí do 5. třídy“.

Tři dobré rady na závěr

Nejste-li si jisti, zda píšete nějaký text správně, zkuste jej přeformulovat a napsat jednodušeji, například více vět místo souvětí. Nepíšete diktát, vyhněte se konstrukcím, ve kterých si nejste jistí.

Moc nespoléhejte na automatické korektory textových procesorů (Microsoft Word aj.), o nabízených opravách gramatiky ani nemluvě.

Když nevíte přesně, jak napsat čárky v souvětí či jak správně má znít některé slovo či spojení, napište větu či souvětí jinak, nepoužívejte dlouhá souvětí či složité přívlastky. Text bude čtivější – a vy budete mít jedničku z češtiny.

Michael Stanovský

v Severských listech publikováno
poslední aktualizace 1. února 2017

Reklamní odkazy